HVC staat in landelijke top 50 met stikstofuitstoot uit verbrandingsovens. Afvalverwerker is bezig met proeven om emissie te beperken

Datum:
 • woensdag 6 juli 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 •  ALKMAAR

  Afvalverwerkings-/energiebedrijf HVC, met hoofdvestiging in Alkmaar, stoot jaarlijks ruim 410.000 kilogram aan stikstofoxiden en ammoniak uit. Daarmee behoort de onderneming qua tot de top 50 van Nederlandse stikstofemissiebronnen.


  Martijn Gijsbertsen 6-7-2022


  Hoewel HVC daarmee binnen de normen van aan haar verstrekte milieuvergunningen (tot 428.000 kilo) blijft, kijkt het bedrijf volgens woordvoerster Sandra Bruin evengoed naar ’mogelijkheden om tot verdere reductie van stikstofverbindingen te komen’.

  „Stikstofemissies staan op dit moment volop in de belangstelling”, doelt zij op onder meer op het klimaatbeleid van de rijksoverheid en de felle boerenprotesten hiertegen.

  Urgent

  „Al is ons aandeel qua uitstoot relatief gering, HVC is zich daarvan als toonaangevend milieubedrijf zeer bewust en vindt het stikstofprobleem ook urgent.”

  De afvalverwerker is volgens Bruin verantwoordelijk voor zo’n 400.000 kilo uitstoot van stikstofoxides in de sector industrie, energie en raffinaderijen (landelijk zo’n 42 miljoen kilo per jaar). Daarnaast komt circa 10.000 kilo ammoniakemissie in genoemde branche (jaarlijks 2,3 miljoen kilo) op het conto van HVC.

  „Het grootste deel van de stikstofverbindingen die bij verbrandingsprocessen ontstaan, wordt door reiniging van rookgassen in de afvalenergiecentrales teniet gedaan. Ammoniak die onder meer in de lucht aanwezig is, afkomstig van het composteer- en vergistingsproces, wordt via gaswassers verwijderd”, stelt Bruin.

  Rookgasreiniging

  HVC onderzoekt momenteel of de rookgasreiniging verder kan worden verbeterd. Proeven hiervoor zijn in de verbrandingsovens op bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar al gestart.

  „Hierbij speelt, naast technische mogelijkheden, ook de economische haalbaarheid een rol”, aldus Bruin. „HVC is daarover met het bevoegde gezag (gemeente en Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, de provinciale milieudienst, red.) in gesprek.”

  Hoewel volgens de rijksoverheid vooral landbouw en verkeer verantwoordelijk zijn voor stikstofuitstoot, is het afvalverwerker bereid haar steentje aan de emissievermindering bij te dragen. „Er is een groot aantal milieuproblemen, waarvoor we met zijn allen oplossingen moeten zoeken en doorvoeren”, stelt Bruin.

  Behalve uitstoot van (broeikas)gassen en beperkte beschikbaarheid van duurzame energie en grondstoffen is ook de negatieve ontwikkeling op het gebied van biodiversiteit (variatie in flora en fauna) volgens haar een probleem.

  „Iedere sector moet een passende bijdrage leveren. Duurzame activiteiten van HVC leiden indirect ook tot reductie van stikstofemissie. Zo spannen we ons samen met onze gemeenten en waterschappen in om te komen tot meer recyclebare afvalstromen, dus minder restafval om te verbranden.”

  Warmtenetten

  Daarnaast werkt HVC aan het aardgasvrij maken van veel mogelijk woningen en bedrijven door deze aan te sluiten op haar warmtenetten. „Dit leidt tot verminderde inzet van aardgas in onder meer cv-installaties, dus minder uitstoot in de bebouwde omgeving.”

  In schaduw

  HVC staat qua stikstofemissie ver in de schaduw van Noord-Hollandse bedrijven als Tata Steel en luchthaven Schiphol, uitstoters nummer 1 en 2 van Nederland. Hun stikstofuitstoot ligt zo’n acht tot veertien keer hoger.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten