Van een onzer correspondenten.

Wil je van het gas af? Dan kun je kiezen voor een warmtepomp of een elektrische cv-ketel. Zo’n ketel zou makkelijk te installeren zijn én een stuk goedkoper dan een warmtepomp. Het lijkt dus een verleidelijk alternatief. Maar wie zo’n elektrische cv-ketel koopt, komt van een koude kermis thuis, zo bespreken we in de uitzending van 8 april 2024.

De kosten van het gebruik lopen al snel in de papieren.


Een warmtepomp gebruikt warmte vanuit de buitenlucht om je huis te verwarmen. Hiermee maakt het apparaat rendement. Voor elke kWh energie die het apparaat verbruikt, krijg je tussen de 3 en 5 kWh aan warmte in je woning. Een elektrische cv-ketel daarentegen zet de stroom die het apparaat krijgt direct om in warmte. Hierdoor wordt 1 kWh energie omgezet in 1 kWh warmte. Dit is ook de reden waarom een elektrische cv-ketel helemaal niet geplaatst mag worden als hoofdverwarming in je huis.

Op de online webwinkels wordt geprezen met het gemak waarmee de elektrische cv-ketel geïnstalleerd kan worden. Haal de gasketel eruit, stop de elektrische ketel erin. Geen verbouwing nodig, zoals vaak wel moet bij een warmtepomp. Dit klopt: een elektrische cv-ketel is veel goedkoper in aanschaf, ook als je de subsidie voor warmtepompen meeneemt. Maar de kosten van het gebruik lopen al snel in de papieren.

Het apparaat gaat simpelweg te inefficiënt om met energie.


Laten we voor een berekening aannemen dat een huishouden van twee personen ongeveer 1.200 kubieke meter gas per jaar verbruikt. Uit een kubieke meter gas haal je ongeveer 9 kWh warmte. Een elektrische cv-ketel verbruikt dus 10.800 kWh stroom per jaar. Omgerekend met de huidige stroomprijs (0,35 cent per kWh) kom je uit op 315 euro per maand alleen voor het verwarmen van je huis, een behoorlijk bedrag.

Dit is precies de reden waarom een elektrische cv-ketel niet gebruikt mag worden als hoofdverwarming van je huis. In het EPBD III (Richtlijn energieprestatie van gebouwen) staat beschreven waaraan een verwarmingsinstallatie moet voldoen om geplaatst te mogen worden als hoofdverwarming. Het komt erop neer dat voor elke kWh stroom die een installatie verbruikt minstens 1,11 kWh warmte moet leveren. Een elektrische cv-ketel haalt dit nooit. Het apparaat gaat simpelweg te inefficiënt om met energie.

Reactie van het ministerie van VROM:

Naast de regels, die nageleefd moeten worden, is het ook belangrijk te wijzen op de lage efficiency van elektrische cv-ketels. In tegenstelling tot warmtepompen wordt geen gebruik gemaakt van gratis energie uit bodem of buitenlucht, en moet elke kWh warmte door elektriciteit geleverd worden. Doel is uiteindelijk aardgasvrij te zijn in gebouwen, maar daarbij moeten efficiency en kosten niet uit het oog verloren worden.’

Bronnen: hier en hier.

***