In wat voor geschifte tijden leven we in vredesnaam?

Datum:
 • woensdag 6 juli 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet hield een pleidooi over de ondermijningspolitiek van westerse regeringen in de Tweede Kamer.


  Bart Reijmerink 6-7-2022


  Volgens de FVD-leider hebben deze westerse regeringen de afgelopen decennia perfect laten zien hoe je een beschaving eenvoudig te gronde richt. Baudet kon tijdens zijn pleidooi rekenen op kritiek van D66. 

  Als je een grote beschaving te gronde wilt richten, dan zou je een lijstje kunnen opstellen van de dingen die je dan moet doen: massale immigratie, onteigening van de boeren zodat de voedselvoorziening in gevaar komt, de energieprijzen onbetaalbaar maken, de geschiedenis herschrijven, door homopropaganda, emancipatie, feminisme en abortuspropaganda gezinnen en familiestructuren stukmaken, moderne kunst en moderne architectuur om de ziel van de mens te verstoren, transnationale verbanden zodat je de democratie stukmaakt", begon Baudet zijn rede.

  Wetenschappers buigen zich al jaren over de vraag wat de oorzaak kan zijn dat grote beschavingen ten onder gaan, volgens Baudet hoeft men niet ver te kijken. Westerse regeringen hebben namelijk de afgelopen decennia laten zien hoe makkelijk het is om een grootse beschaving eenvoudig af te breken, aldus de Forum-politicus.

  "Eigenlijk moet je ongeveer precies doen wat de mensen van het kartel al decennia doen in onze landen. Het is een perfecte handleiding voor het kapotmaken van een grote beschaving, de grootste beschaving die de wereld ooit gezien heeft. Het doet mij elke dag zo ontzettend veel verdriet om te zien dat het gebeurt, dat het elke dag een beetje verder kapotgemaakt wordt, dat onze wereld elke dag een beetje verder tegen de grond gewerkt wordt. Je leest erover in "De decadentie van de Romeinen" van Montesquieu, je leest erover bij Tomasi di Lampedusa, zoals clowntje Klaver net probeerde te citeren, en je leest erover bij Gibbon en Spengler. Je ziet het gebeuren, maar het lukt je niet om de gehypnotiseerde meute ervan te doordringen. Het lukt je niet om dat tegen deze mensen te zeggen. Ze gaan maar door met die destructie. Ik doe wat ik kan om het te stoppen, maar het lukt me waarschijnlijk niet, en dat breekt mijn hart."

  D66-Kamerlid Steven van Weyenberg snelde naar de interruptiemicrofoon om Baudet op zijn plaats te zetten. Volgens Van Weyenberg is het verwerpelijk dat Baudet spreekt over zaken als homopropaganda. Daarnaast vond Van Weyenberg het ironisch dat Baudet spreekt over "hard werken", want volgens de D66'er doet Baudet dat juist niet omdat hij zelden spreekt tijdens debatten waar hij aanwezig is.

  Volgens Baudet gaat het niet om de hoeveelheid bijdrages tijdens een debat, want sommige partijen zijn nog zo aanwezig, maar weten uiteindelijk ook geen positieve vooruitgang te boeken. 

  "Al dat gereutel van sukkels zoals jullie gaat ook helemaal niks veranderen aan de teloorgang van onze beschaving. Dit is het probleem van micromanagers. Kijk, micromanagers zoals jullie allemaal kunnen eigenlijk alleen maar naar de allerkleinste uitwerking van grote problemen kijken. Je komt dan in een paradox terecht: iets kan op korte termijn misschien wel goed zijn, bijvoorbeeld een sector ietsje subsidie geven omdat mensen anders omvallen, maar het uiteindelijke gevolg daarvan is een nog weer grotere staat, bijvoorbeeld. Dus alleen als je vanuit een helikopterview de grote issues kan adresseren en het daarover kan hebben en eens kan worden, heeft het zin om op microniveau te gaan managen. Want anders zit je eigenlijk maar voor niks een beetje in de ruimte te praten."

  Waarop Van Weyenberg stelde dat Baudet zich graag bezigt met "pseudo-intellectuele prietpraat", maar dat de Forum-voorman uiteindelijk nooit met concrete plannen komt.

  Dat is echter niet waar, aldus Baudet. "Dat is totale onzin. Mijn oplossingen zijn heel concreet en heel tastbaar, namelijk: de gaskraan in Groningen openen, stoppen met de energietransitie, stoppen met de massa-immigratie, waardoor wonen onbetaalbaar wordt, stoppen met de euro, waardoor onze pensioenen verdampen en ons geld ontwaardt, stoppen met de moderne architectuur, die de ziel van mensen stukmaakt, en stoppen met de destructie van families, zodat onze beschaving zich revitaliseert. Dat is niet zo moeilijk. Alleen, op dat niveau zijn jullie het allemaal niet eens. We hebben het dus over de meest kleine micropuntjes. Daarover zitten jullie de hele dag een beetje heen en weer te spelen, vliegjes af te vangen en gespeeld verontwaardigd te doen. Ik vind dat niet zo interessant."

  0 reacties :

  Een reactie posten