Pepijn van Houwelingen was afgelopen week aanwezig toen de Nederlandse Tweede Kamer debatteerde over het Europese Corona herstelfonds. Het FVD-Kamerlid wilde weten wat Corona met dit fonds te maken had.

Er werden plannen aangekondigd om de autobelastingen te hervormen, er werd gesproken over energiebelastingen, over de reorganisatie van de varkenshouderijen en over CO2-belastingen. Het zal geen verrassing zijn voor de mensen die het debat over een geplande economische afbraak al een tijdje volgen: het Corona herstelfonds is een wolf in schaapskleren. Het is een economisch rood marxistisch plan in een groen klimaatjasje.

De Grote Reset is verkocht als een bittere noodzaak om onze economie te “herstellen”, aldus Van Houwelingen. “Hervorming van de energiebelastingen, lezen we. Dat betekent meer belasting op gas en minder op elektriciteit. Iedereen met een cv-ketel is dus de klos. Met andere woorden, de gewone Nederlander,” zei het Kamerlid.

“Een andere maatregel is de invoering en aanscherping van de CO2-belastingindustrie, staat er. Dat betekent dat de industrie meer geld zou moeten betalen voor elke ton CO2. Dat wordt natuurlijk doorberekend aan de Nederlandse burger, met andere woorden aan ons allemaal. Tenslotte de subsidieregeling voor de sanering van varkenshouderijen. Dat betekent inkrimping van de veestapel, want u moet minder vlees eten.”

“Wat hebben dit soort maatregelen in godsnaam met Corona te maken? Ziet u wat er gebeurt? De zogenaamde Coronacrisis wordt gebruikt om onze manier van leven blijvend en grondig te veranderen,” benadrukte Van Houwelingen.

“Met andere woorden, dit fonds wordt – niet te verwonderen – door de Europese Unie misbruikt om globalistische doelstellingen te bereiken. Want wij moeten als Nederland door allerlei hoepels springen om aanspraak te kunnen maken op dit fonds, een fonds dat gevuld is met Nederlands belastinggeld. Hoe absurd is dit?”

“Het zijn hindernissen en eisen die niets, maar dan ook helemaal niets te maken hebben met economisch herstel. In de brief die het kabinet op 28 maart naar de Kamer stuurde, lezen wij bijvoorbeeld het volgende: “Zo moet 37 procent van de uitgaven verband houden met het klimaat en moet 20 procent van de uitgaven gericht zijn op de digitale overgang”.

De bedenkers van het Europese Corona-herstelfonds hebben zes pijlers bedacht om de economie in de EU te redden. “Het zijn zes eisen die worden gesteld aan het Nederlandse Corona-herstelplan dat in Brussel moet worden ingediend om aanspraak te kunnen maken op ons eigen belastinggeld, zes hoepels waar het kabinet en de Kamer doorheen moeten springen. Groene transitie, digitale transformatie, slimme, duurzame en inclusieve groei, sociale en territoriale cohesie, gezondheid en economische, sociale en institutionele veerkracht en tot slot beleid voor de volgende generaties. Met andere woorden, een uitvoering van de globalistische Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De Grote Reset dus, een totale transformatie van onze manier van leven. Dat is de ware aard van dit zogenaamde Corona-herstelfonds.”

“Het gaat niet meer om Corona of om lockdowns of maskers, het gaat om het grotere geheel. Het gaat om controle over elk aspect van het leven. Steeds weer nieuwe symptomen, nieuwe manifestaties en materialisaties van dezelfde onderliggende tendens: de steeds toenemende controle van een steeds machtiger Staat, die bij elke stap boven het permanent kleine en kwetsbare individu uittorent. Ook dit zogenaamde Herstel- en Weerbaarheidsplan past in dit plaatje. Het gaat om de overdracht van macht en controle van het individu naar de Staat,” concludeerde Van Houwelingen.

Via Freewestmedia.com.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER Volg Frontnieuws op Telegram