17.000 artsen en wetenschappers eisen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de georkestreerde COVID-pandemie aansprakelijk worden gesteld

Datum:
 • woensdag 18 mei 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  De missie van de Global COVID Summit is een einde te maken aan deze georkestreerde crisis,......


  17-5-2022  17.000 artsen en wetenschappers eisen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de georkestreerde COVID-pandemie aansprakelijk worden gesteld

  17.000 artsen en medische wetenschappers zijn naar buiten getreden met een gezamenlijke verklaring Declaration IV – Restore Scientific Integrity, waarin zij eisen dat alle medische noodmaatregelen die op het terrein van “COVID-19” gebruikt worden, opgeheven worden, de integriteit van de wetenschap wordt hersteld, en de misdaden tegen de mensheid die in het kielzog van COVID-19 zijn begaan, worden aangepakt.


  De verklaring:

  Wij, de artsen en medische wetenschappers van de wereld, verenigd door onze trouw aan de Eed van Hippocrates, erkennen dat het rampzalige COVID-19 volksgezondheidsbeleid dat aan de artsen en onze patiënten is opgelegd, het hoogtepunt is van een corrupte medische alliantie van farmaceutische, verzekerings- en gezondheidszorginstellingen, samen met de financiële trusts die hen controleren. Zij hebben ons medisch systeem op elk niveau geïnfiltreerd, en worden beschermd en gesteund door een parallelle alliantie van big tech, media, academici en regeringsinstanties die van deze georkestreerde catastrofe geprofiteerd hebben.

  Deze corrupte alliantie heeft de integriteit van onze meest prestigieuze medische genootschappen, waartoe wij behoren, aangetast, en wekt een illusie van wetenschappelijke consensus door de waarheid te vervangen door propaganda. Deze alliantie blijft onwetenschappelijke beweringen naar voren brengen door gegevens te censureren, en artsen en wetenschappers te intimideren en te ontslaan omdat zij alleen maar feitelijke klinische resultaten publiceren of hun patiënten behandelen met bewezen, levensreddende medicijnen. Deze catastrofale beslissingen worden genomen ten koste van burgers die gezondheidsrisico’s lopen doordat hun levensreddende geneesmiddelen worden onthouden waarvan het gebruik in een vroeg stadium absoluut noodzakelijk is, of doordat zij gen-therapieën moeten krijgen ingespoten die noch veilig, noch doeltreffend zijn.

  De medische gemeenschap heeft de patiënten het fundamentele mensenrecht ontzegd om echte geïnformeerde toestemming te geven voor de experimentele COVID-19 injecties. Onze patiënten wordt ook belet de informatie te verkrijgen die nodig is om de risico’s en voordelen van vaccins, en hun alternatieven, te begrijpen, vanwege de wijdverspreide censuur en propaganda die door regeringen, volksgezondheidsfunctionarissen en media wordt verspreid. Patiënten worden nog steeds onderworpen aan gedwongen opsluiting, die hun gezondheid, hun loopbaan en het onderwijs van hun kinderen schaadt, en die de sociale en familiebanden schaadt die cruciaal zijn voor de samenleving. Dit is geen toeval. In het boek “COVID-19: The Great Reset”, heeft de leiding van deze alliantie duidelijk verklaard dat het haar bedoeling is om COVID-19 te gebruiken als een “kans” om onze hele wereldmaatschappij, cultuur, politieke structuren en economie te resetten.

  Onze 17.000 artsen en medische wetenschappers van de Global COVID Summit vertegenwoordigen een veel grotere, verlichte wereldwijde medische gemeenschap die weigert zich te laten compromitteren, en die verenigd zijn en bereid zijn de toorn van de corrupte medische alliantie te riskeren om de gezondheid van hun patiënten te verdedigen.

  De missie van de Global COVID Summit is een einde te maken aan deze georkestreerde crisis, die op onwettige wijze aan de wereld is opgedrongen, en formeel te verklaren dat de daden van deze corrupte alliantie niets minder dan misdaden tegen de mensheid zijn.

  Wij moeten het vertrouwen van het volk in de geneeskunde herstellen, wat begint met een vrije en open dialoog tussen artsen en medische wetenschappers. Wij moeten de medische rechten en de autonomie van de patiënten herstellen. Dit omvat het grondbeginsel van de heilige arts-patiënt relatie. De maatschappelijke behoefte daaraan is al tientallen jaren over tijd, en daarom zijn wij, de artsen van de wereld, genoodzaakt in actie te komen.

  Na twee jaar wetenschappelijk onderzoek, miljoenen behandelde patiënten, honderden uitgevoerde klinische proeven en uitgewisselde wetenschappelijke gegevens, hebben wij aangetoond en gedocumenteerd dat wij erin geslaagd zijn COVID-19 te begrijpen en te bestrijden. Bij het afwegen van de risico’s tegen de voordelen van belangrijke beleidsbeslissingen, heeft onze Global COVID Summit van 17.000 artsen en medische wetenschappers van over de hele wereld een consensus bereikt over de volgende fundamentele principes:

  • Wij eisen, en de gegevens ondersteunen deze eis, dat de experimentele COVID-19 injecties worden stopgezet.
  • Wij eisen dat artsen niet verhinderd mogen worden om levensreddende medische behandelingen uit te voeren.
  • Wij eisen dat onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan de “nationale noodtoestand” die corruptie in de hand werkt en de pandemie verlengt.
  • Wij eisen dat de medische autonomie nooit meer mag worden geschonden en dat de reisbeperkingen en de sociale beperkingen worden opgeheven.
  • Wij merken op dat maskers geen doeltreffende bescherming bieden tegen een door de lucht verspreid virus.
  • Wij eisen dat er financiële middelen beschikbaar worden gesteld om de schade van de vaccins te vergoeden, om de dood en het lijden te verlichten.
  • Wij eisen dat noch onderwijs, noch carrières in het leger of in de geneeskunde afhankelijk zijn van toestemming om geïnjecteerd te worden.
  • Wij eisen dat alle acties tegen de vrijheid van meningsuiting door middel van censuur van medische informatie, die door regeringen of mediabedrijven worden ondernomen, worden beëindigd.
  • Wij stellen vast dat Pfizer, Moderna, Biontech, Janssen, AstraZeneca en hun helpers bij de regelgevende instanties opzettelijk informatie over de veiligheid en de werkzaamheid van hun vaccins / gentherapieën voor de patiënten hebben achtergehouden en daarom onmiddellijk van fraude beschuldigd zouden moeten worden.
  • Wij eisen dat de regeringen en hun medische diensten ter verantwoording worden geroepen.

  Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

  COVID-19 VACCIN DOSSIER   Volg Frontnieuws op Telegram


  0 reacties :

  Een reactie posten