Het is nu duidelijk dat de huidige escalatie van de Nieuwe Koude Oorlog meer dan een jaar geleden was gepland, met een serieuze strategie verbonden aan het plan van Amerika om Nord Stream 2 te blokkeren als onderdeel van haar doel om West-Europa (“NAVO”) te blokkeren om welvaart te zoeken door wederzijdse handel en investeringen met China en Rusland, schrijft Michael Hudson.

Zoals president Biden en de Amerikaanse nationale veiligheidsrapporten aankondigden, werd China gezien als de grote vijand. Ondanks het feit dat China het bedrijfsleven in staat stelde de lonen van de arbeiders te drukken door de Amerikaanse economie te de-industrialiseren ten gunste van de Chinese industrialisatie, werd de groei van China gezien als de ultieme terreur: welvaart door socialisme. Socialistische industrialisatie is altijd gezien als de grote vijand van de rentenierseconomie die de meeste landen in de eeuw na het einde van de Eerste Wereldoorlog, en vooral sinds de jaren tachtig, in haar greep heeft gekregen. Het resultaat is een botsing van economische systemen – socialistische industrialisatie versus neoliberaal financieel kapitalisme.

Dat maakt de Nieuwe Koude Oorlog tegen China tot een impliciete openingsakte van wat een lang aanslepende Derde Wereldoorlog dreigt te worden. De strategie van de VS bestaat erin China’s meest waarschijnlijke economische bondgenoten, met name Rusland, Centraal-Azië, Zuid-Azië en Oost-Azië, uit de weg te ruimen. De vraag was waar met het opdelen en isoleren moest worden begonnen.

Rusland werd gezien als de grootste kans om te beginnen met isoleren, zowel van China als van de Eurozone van de NAVO. Er werd een reeks van steeds strengere – en hopelijk fatale – sancties tegen Rusland opgesteld om de NAVO te verhinderen handel met Rusland te drijven. Alles wat nodig was om de geopolitieke aardbeving te doen ontbranden was een casus belli.

Dat was gemakkelijk genoeg geregeld. De escalerende Nieuwe Koude Oorlog had kunnen worden ontketend in het Nabije Oosten – over verzet tegen Amerika’s inbezitneming van Iraakse olievelden, of tegen Iran en landen die het land helpen economisch te overleven, of in Oost-Afrika. Voor al deze gebieden zijn plannen voor staatsgrepen, kleurenrevoluties en regimewisselingen opgesteld, en het Afrikaanse leger van Amerika is het afgelopen jaar of twee bijzonder snel opgebouwd. Maar Oekraïne is al acht jaar onderworpen aan een door de VS gesteunde burgeroorlog, sinds de Maidan-coup van 2014, en bood de kans op de grootste eerste overwinning in deze confrontatie met China, Rusland en hun bondgenoten.

Dus werden de Russisch-sprekende regio’s Donetsk en Luhansk met toenemende intensiteit beschoten, en toen Rusland nog steeds weigerde te reageren, werden naar verluidt plannen opgesteld voor een grote krachtmeting die eind februari zou beginnen – beginnend met een blitzkrieg West-Oekraïense aanval georganiseerd door Amerikaanse adviseurs en bewapend door de NAVO.

De preventieve verdediging door Rusland van de twee oostelijke Oekraïense provincies en de daaropvolgende militaire vernietiging van het Oekraïense leger, de marine en de luchtmacht in de afgelopen twee maanden is gebruikt als excuus om te beginnen met het opleggen van het door de V.S. ontworpen sanctieprogramma dat zich nu ontvouwt. West-Europa is plichtsgetrouw meegegaan in wat een “sanctieoorlog” is geworden. In plaats van Russisch gas, olie en voedselgranen te kopen, zal het deze van de Verenigde Staten kopen, samen met een sterk toegenomen wapenimport.

De verwachte daling van de euro/dollar wisselkoers

Het is dan ook aangewezen om na te gaan hoe dit de betalingsbalans van West-Europa en bijgevolg de wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar waarschijnlijk zal beïnvloeden.

Vóór de oorlog om de sancties beloofden de Europese handel en investeringen een stijgende wederzijdse welvaart tussen Duitsland, Frankrijk en andere NAVO-landen ten opzichte van Rusland en China. Rusland leverde overvloedige energie tegen een concurrerende prijs, en deze energie zou een enorme sprong voorwaarts maken met Nord Stream 2. Europa moest de deviezen verdienen om deze stijgende invoerhandel te betalen door een combinatie van de uitvoer van meer industriële producten naar Rusland en kapitaalinvesteringen in de ontwikkeling van de Russische economie, bv. door Duitse autoconcerns en financiële investeringen. Deze bilaterale handel en investeringen zijn nu stopgezet – en dat zal nog vele, vele jaren zo blijven, gezien de inbeslagneming door de NAVO van Ruslands buitenlandse reserves in euro’s en Britse ponden, en de Europese russofobie die door de Amerikaanse propagandamedia wordt aangewakkerd.

In plaats daarvan zullen de NAVO-landen LNG uit de VS kopen – maar zij zullen miljarden dollars moeten uitgeven om voldoende havencapaciteit op te bouwen, wat misschien wel tot 2024 kan duren. (Veel geluk tot dan.) Het energietekort zal de wereldprijs van gas en olie sterk doen stijgen. De NAVO-landen zullen ook hun wapenaankopen van het Amerikaans militair-industrieel complex opvoeren. De bijna-paniekaankopen zullen ook de prijs voor wapens doen stijgen. En ook de voedselprijzen zullen stijgen als gevolg van de wanhopige graantekorten die het gevolg zijn van het stopzetten van de invoer uit Rusland en Oekraïne enerzijds en het tekort aan ammoniakmeststoffen die van gas worden gemaakt anderzijds.

Al deze drie handelsdynamieken zullen de dollar ten opzichte van de euro versterken. De vraag is hoe Europa zijn internationale betalingen met de Verenigde Staten in evenwicht zal brengen. Wat heeft het te exporteren dat de Amerikaanse economie zal aanvaarden nu zijn eigen protectionistische belangen aan invloed winnen, nu de vrije wereldhandel snel aan het uitsterven is?

Het antwoord is, niet veel. Dus wat zal Europa doen?

Ik zou een bescheiden voorstel kunnen doen. Nu Europa zo goed als geen politiek onafhankelijke staat meer is, begint het meer op Panama en Liberia te lijken – offshore-bankcentra onder goedkope vlag die geen echte “staten” zijn omdat zij geen eigen valuta uitgeven, maar de Amerikaanse dollar gebruiken. Aangezien de eurozone in het leven is geroepen met monetaire handboeien die haar vermogen beperken om geld te scheppen om in de economie uit te geven boven de grens van 3% van het BBP, waarom gooien we dan niet gewoon de financiële handdoek in de ring en adopteren we de Amerikaanse dollar, zoals Ecuador, Somalië en de Turks- en Caicoseilanden? Dat zou buitenlandse investeerders zekerheid bieden tegen valutadepreciatie in hun toenemende handel met Europa en de financiering van hun export.

Voor Europa is het alternatief dat de dollarkosten van zijn buitenlandse schuld die het op zich neemt om zijn stijgende handelstekort met de Verenigde Staten voor olie, wapens en voedsel te financieren, exploderen. De kosten in euro zullen nog hoger uitvallen naarmate de munt ten opzichte van de dollar daalt. De rentetarieven zullen stijgen, waardoor investeringen worden afgeremd en Europa nog afhankelijker wordt van invoer. De eurozone zal veranderen in een economische dode zone.

Voor de Verenigde Staten is dit de hegemonie van de dollar op steroïden – althans ten opzichte van Europa. Het continent zou een iets grotere versie van Puerto Rico worden.

De dollar ten opzichte van valuta’s uit het ‘Zuiden’

De volledige versie van de Nieuwe Koude Oorlog die door de “Oekraïne-oorlog” in gang is gezet, dreigt het openingssalvo van de Derde Wereldoorlog te worden, en zal waarschijnlijk minstens een decennium duren, misschien zelfs twee, omdat de VS de strijd tussen neoliberalisme en socialisme uitbreidt tot een wereldwijd conflict. Afgezien van de economische verovering van Europa door de V.S. trachten haar strategen Afrikaanse, Zuidamerikaanse en Aziatische landen in te sluiten op dezelfde wijze als voor Europa is gepland.

De sterke stijging van de energie- en voedselprijzen zal de economieën met een voedseltekort en een olietekort hard treffen – op hetzelfde ogenblik dat hun buitenlandse in dollar uitgedrukte schulden aan obligatiehouders en banken opeisbaar worden en de wisselkoers van de dollar ten opzichte van hun eigen munt stijgt. Veel Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen – vooral Noord-Afrika – staan voor de keuze tussen honger lijden, hun benzine- en elektriciteitsverbruik verminderen, of de dollars lenen om hun afhankelijkheid van de door de V.S. gestuurde handel te dekken.

Er is sprake van dat het IMF nieuwe SDR’s uitgeeft om de toenemende tekorten op de handels- en betalingsbalans te financieren. Maar aan een dergelijk krediet zijn altijd voorwaarden verbonden. Het IMF heeft zijn eigen sanctiebeleid ten aanzien van landen die zich niet houden aan het beleid van de VS. De eerste eis van de VS zal zijn dat deze landen Rusland, China en hun opkomende alliantie voor zelfhulp op het gebied van handel en valuta boycotten. “Waarom zouden wij u SDR’s geven of nieuwe dollarleningen aan u verstrekken, als u deze eenvoudigweg gaat uitgeven in Rusland, China en andere landen die wij tot vijanden hebben verklaard,” zullen de VS-functionarissen vragen.

Tenminste, dat is het plan. Het zou me niet verbazen dat een of ander Afrikaans land het “volgende Oekraïne” wordt, met Amerikaanse proxy-troepen (er zijn nog genoeg Wahabi-aanhangers en huurlingen) die vechten tegen de legers en de bevolking van landen die zich willen voeden met graan van Russische boerderijen, en hun economie willen voeden met olie of gas uit Russische bronnen – om nog maar te zwijgen van deelname aan China’s “Belt and Road”-initiatief, dat tenslotte de aanleiding was voor Amerika’s start van zijn nieuwe oorlog om de wereldwijde neoliberale hegemonie.

De wereldeconomie wordt in vuur en vlam gezet en de Verenigde Staten hebben zich voorbereid op een militaire reactie en een bewapening van hun eigen olie- en landbouwexport, wapenhandel en eisen aan landen om te kiezen aan welke kant van het nieuwe IJzeren Gordijn zij zich willen aansluiten.

Maar wat zit hier voor Europa in? Griekse vakbonden demonstreren nu al tegen de opgelegde sancties. En in Hongarije heeft premier Viktor Orban net de verkiezingen gewonnen met een wereldbeeld dat in feite anti-EU en anti-VS is, te beginnen met het betalen van Russisch gas in roebels. Hoeveel andere landen zullen de gelederen sluiten – en hoe lang zal dat duren?

Wat houdt dit in voor de landen in het Zuiden die in de verdrukking komen – niet alleen als “bijkomende schade” bij de grote tekorten en de snel stijgende prijzen voor energie en voedsel, maar als het eigenlijke doel van de strategie van de VS, die de grote opsplitsing van de wereldeconomie in tweeën inluidt? India heeft Amerikaanse diplomaten reeds verteld dat zijn economie van nature verbonden is met die van Rusland en China. In Pakistan is dezelfde calculus aan het werk.

Vanuit het gezichtspunt van de VS is het enige dat moet worden beantwoord: “Wat hebben de plaatselijke politici en cliënt-oligarchieën eraan dat wij hen belonen voor het leveren van hun landen?

Vanaf de planning hebben Amerikaanse diplomatieke strategen de dreigende Derde Wereldoorlog gezien als een oorlog tussen economische systemen. Welke kant zullen landen kiezen: hun eigen economische belangen en sociale cohesie, of onderwerping aan plaatselijke politieke leiders die zijn geïnstalleerd door Amerikaanse inmenging, zoals de 5 miljard dollar die Assistant Secretary of State Victoria Nuland opschepte te hebben geïnvesteerd in Oekraïense neonazipartijen acht jaar geleden om de gevechten op gang te brengen die zijn uitgelopen op de oorlog van vandaag?

Hoe lang zal het duren, gezien al deze politieke bemoeienis en propaganda in de media, voordat de rest van de wereld zich realiseert dat er een wereldoorlog aan de gang is, met de Derde Wereldoorlog in het verschiet? Het echte probleem is dat tegen de tijd dat de wereld begrijpt wat er aan de hand is, de wereldwijde breuk Rusland, China en Eurazië al in staat zal hebben gesteld om een echte niet-neoliberale Nieuwe Wereldorde te creëren die de NAVO-landen niet nodig heeft en die het vertrouwen en de hoop op wederzijds economisch gewin met hen heeft verloren. Het militaire slagveld zal bezaaid zijn met economische lijken.

Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor: