Ik ben onlangs teruggekeerd van een vijfdaagse reis naar Colorado, waar ik een conferentie voor 700 mensen heb bijgewoond. Van het begin tot het einde heb ik daar niet één persoon gezien die een masker droeg – niet één. Ik vond ook dat alle aanwezigen buitengewoon gastvrij, vriendelijk en nieuwsgierig waren. Zij gaven blijk van een oprechte belangstelling om te leren en te delen. Zij wilden zichzelf intellectueel ontwikkelen, en zij zochten anderen op om nieuwe relaties op te bouwen op basis van gedeelde waarden, schrijft Mark McDonald.

In tegenstelling daarmee draagt hier in Los Angeles, waar ik woon en werk, iedereen binnenshuis nog steeds maskers. Ongeveer 80% van de Los Angelenos draagt nog steeds gezichtsluiers als ze buiten zijn, zelfs als ze alleen in hun auto rijden of op de fiets naar hun werk gaan.

Toen ik vandaag een sportschool verliet, hoorde ik een gemaskerde vrouw bij de incheckbalie tegen het meisje achter de balie zeggen:

“Ik vind je masker echt mooi!”

Ik bevroor op mijn plaats terwijl ik de woorden liet bezinken. Ik werd er misselijk van. Deze vrouw maakte een modecommentaar over een medisch hulpmiddel dat was opdrongen aan een werkneemster die ik persoonlijk ken, iemand die verafschuwt dat zij gedwongen wordt haar gezicht te bedekken. Ik zou hetzelfde gevoeld hebben als ik haar had horen zeggen: “Ik vind je handboeien erg mooi”. Ik wendde mij tot de vrouw en zei:

“Ik vind haar gezicht echt mooi. Helaas mag zij het niet meer aan mensen laten zien.”

Op weg naar de auto dacht ik na over wat ik zojuist meegemaakt had: het tentoonspreiden van een zieke, perverse fetisj over een vuile en ontmenselijkende praktijk die een aanval is op onze meest fundamentele sociale expressie – het tonen van ons gezicht aan elkaar.

Ik overwoog de verschillen in karakter en persoonlijkheid tussen de groep waarmee ik de conferentie had bijgewoond en degenen die in Los Angeles wonen. Bijna overal vond ik de ongemaskerde congresgangers moedig, volwassen, wijs, vriendelijk, vrijgevig en principieel. De gemaskerde inwoners van mijn woonplaats daarentegen lijken overwegend laf, gevoelloos, naïef, narcistisch en emotioneel onvolwassen. Ik begon mij af te vragen of de laatste groep van universele gemaskerden altijd al zo geweest is, maar het gewoon beter verborgen kon houden, totdat zij allemaal gezichtsluiers als hun sociale insignes aannamen.

Al vele jaren voel ik een zekere mate van onbehagen in mijn interacties met de plaatselijke bevolking in Los Angeles. De meeste gesprekken zijn hier echter oppervlakkig, zodat er bij toevallige ontmoetingen nooit veel van iemands unieke kwaliteiten aan het licht komt.

Wanneer ik in mijn praktijk een patiënt evalueer, is het grotendeels door een diepgaand en langdurig gesprek – een klinische evaluatie – dat ik in staat ben de aanwezigheid en de ernst van een geestesziekte vast te stellen. In tegenstelling tot een sociaal praatje, is bij een psychiatrische evaluatie geen enkele vraag verboden. Om iemand die lijdt aan een emotionele of mentale handicap goed te kunnen diagnosticeren en behandelen, moet ik weten wat er verborgen is. Patiënten komen voor hulp, dus zijn zij bijna altijd bereid om hun geheimen met mij te delen, in ruil voor een oprechte poging van mijn kant om hen te begrijpen en een behandeling aan te bieden die hun lijden zou kunnen verlichten. Vaak is er schaamte of verlegenheid bij betrokken om dat te doen. Er is ook een beloning – zich beter voelen.

Met de komst van de maskergekte zijn geestesziekten niet langer onzichtbaar in de publieke ruimte. Wat ooit was voorbehouden aan alleen de oren van een psychiater, wordt nu flagrant tentoongesteld aan elke burger met ogen om het te zien. Wanneer ik een man voorbij zie joggen met een stuk stof om zijn neus en mond gebonden, hoef ik niet met hem te spreken om te weten dat hij geestesziek is. Wanneer ik een vrouw in het park zie zonnebaden in een tweedelige bikini met een luier over haar gezicht, is er geen gesprek nodig – zij is ziek. Dit te vernemen is zowel ontmoedigend als bevrijdend. Als ik ontdek dat 80% van de mensen die mijn stad bewonen geestelijk onwel is, voel ik mij bedroefd.

Maar met die ontdekking komt een nieuwe vrijheid, om diegenen met een beperkt functioneren er efficiënt uit te filteren, zodat ik geen tijd meer verspil of frustratie voel over mislukte verwachtingen van normaliteit met diegenen die gewoonweg dat fundamentele vermogen missen om normaal te zijn. Dit is een reality check geweest, maar, zoals ik vaak zeg, om een eerlijk en gezond leven te leiden, moeten we in de realiteit leven.

De maskeringsmandaten zullen spoedig ophouden. De lafaards, maar verder emotioneel gezond, zullen dan grotendeels afzien van de verachtelijke “gezichtsbedekkingen”. Anderen zullen dat niet doen, althans niet in het begin. Sommigen zullen misschien nooit zonder masker hun huis verlaten. Hoe dan ook, de geestesziekte en de karakterfouten die deze zieke praktijk hebben aangedreven, zullen blijven bestaan. Ik spreek en schrijf vaak over de schade die de maskers aan de maatschappij hebben toegebracht, maar zij hebben ook een fundamenteel verval aan het licht gebracht in de psychische gezondheid van de mensen, vooral van degenen die in de steden wonen. Laten we niet doen alsof we het probleem oplossen door de maskers in de vuilnisbak te gooien – waar ze thuishoren.

Hoezeer de maskers ook een degradatie van de individuele sociale interactie en van de maatschappij in het algemeen veroorzaken, zij dienen ook als een zichtbare herinnering aan reeds bestaande psychische aandoeningen die wij moeten beginnen aan te pakken. Het einde van de mandaten is slechts het begin van de weg naar herstel.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER Volg Frontnieuws op Telegram