Geen medische noodzaak voor booster tiener

Datum:
 • zaterdag 5 februari 2022
 • in
 • Categorie: ,
 • DEN HAAG - Kuipers kauwt eerst nog op advies Gezondheidsraad   Martijn Schoolenberg  5-2-2022


  Er zijn geen medisch-wetenschappelijke redenen om een boosterprik beschikbaar te stellen voor alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar. 

  Dat concludeert de Gezondheidsraad vrijdag in een advies aan het ministerie van Volksgezondheid. 

  Coronaminister Ernst Kuipers heeft er voor het weekend echter nog geen besluit over genomen. Tot dusverre waren de raadsadviezen wel steeds leidend in het prikbeleid van ons land. 

  Volgens de Gezondheidsraad levert boostervaccinatie bij 12- tot en met 17-jarigen beperkte gezondheidswinst op, ook voor adolescenten die onder een hoogrisicogroep vallen, zoals mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas. „Als gevaccineerde adolescenten een omikroninfectie krijgen, verloopt die over het algemeen mild en is de kans op ziekenhuisopname minimaal”, stelt de raad in het advies. 

  Gevallen 

   „Ook het risico dat een gevaccineerde adolescent MIS-C (een zeldzame ontstekingsziekte, red.) krijgt na een infectie is zeer klein”, meldt de raad, die erop wijst dat daar voor zover bekend in Nederland zelfs geen gevallen van zijn. „Bovendien brengt vaccinatie het risico met zich mee op de zeldzame bijwerking myocarditis.” 

  De Gezondheidsraad benadrukt eveneens dat de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA voor deze leeftijdsgroep de voordelen nog niet afgewogen heeft tegen de risico’s, waardoor inzet van het vaccin ’off-label’ zou zijn. De Amerikaanse FDA heeft overigens wel groen licht gegeven. 

  Wel adviseert de instantie om individueel maatwerk mogelijk te maken voor adolescenten met een ernstige afweerstoornis en mensen van die leeftijd die een booster willen om kwetsbare familieleden te beschermen. 

  Minister Kuipers kan nog niet op het raadsadvies reageren. „Ik heb de tijd nodig om het inhoudelijk te bestuderen”, laat hij weten. Mocht hij zijn besluit inderdaad op het advies baseren, dan heeft dat naar verwachting geen gevolgen voor 18-minners in eigen land. Kuipers gaf maandag aan dat hun groene vinkje vooralsnog onbeperkt geldig blijft, ook als ze langer dan negen maanden geleden gevaccineerd zijn. 

  Buitenland 

  Voor adolescenten die naar het buitenland op vakantie willen, kan dat echter anders liggen, omdat in meerdere landen voor hen qua eisen geen uitzondering gemaakt wordt. 

  Ook daarop kan de minister echter nog niet ingaan. Hij stipt wel aan dat de afweging rond wel of geen boosterprikken ’allereerst om de gezondheidssituatie’ gaat. 


  Vorig jaar zomer adviseerde de Gezondheidsraad nog wel om de gehele leeftijdsgroep de mogelijkheid tot basisvaccinatie te geven. „Toen was een belangrijk argument dat dit duidelijke indirecte gezondheidswinst zou opleveren”, schrijft de raad. „In de huidige situatie waarin veel beperkende maatregelen zijn losgelaten en de omikronvariant dominant is, biedt boostervaccinatie geen relevante indirecte gezondheidswinst meer voor deze groep.” Zo verwacht de raad dat het geven van een extra prik aan adolescenten geen belangrijk effect gaat hebben op de verspreiding van het virus in de bevolking. De organisatie stelt dat het doormaken van een omikrongolf momenteel onvermijdelijk lijkt.

  0 reacties :

  Een reactie posten