Beschoeiing moet dijkje bij de Oude Veer tegen afkalving beschermen

Datum:
 • zaterdag 5 februari 2022
 • in
 • Categorie: , ,

 • HOLLANDS KROON - 
  ANNA PAULOWNA

  Om het dijkje langs de Oude Veer tegen afkalving te beschermen, wordt er beschoeiing geplaatst. Mogelijk zijn er meer maatregelen nodig, aldus een woordvoerder van het waterschap.


   Winnie van Galen 4-2-2022


  William Appelman, inwoner uit Breezand, maakt geregeld een wandeling over het dijkje. Tijdens die tochten vraagt hij zich af of de dijk sterk genoeg is. Op sommige plekken zijn er flinke inhammen ontstaan, wordt het dijkje dun. Gaat het allemaal wel goed. Komt de Oostpolder straks onder water te staan als het dijkje zijn stevigheid verliest?, vraagt Appelman zich af.

  Los gezien van de afkalving zitten er gaten in de dijk, vermoedelijk veroorzaakt door ratten, denkt Appelman. Storm Corrie is geweest, de dijk heeft het gehouden. Maar wat bij een volgend natuurgeweld in combinatie met ratten die in het dijklichaam blijven graven.

  ’Krijgen we na honderd jaar weer een overstroming in de polder? Zou toch spektakel zijn, toch? Het Oude Veer is een groot water, de plek is afgelegen. Ik denk dat als het gaat lopen vele hectaren van het lager gelegen land onder water komen, dat het gat niet in een namiddag gedicht is’, schrijft hij in een mail aan de krant vergezeld van foto’s die hij tijdens zijn wandelingen heeft gemaakt.

  Overleg

  Navraag bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) leert dat de situatie bekend is en er aan een oplossing wordt gewerkt. ,,HHNK is niet de enige eigenaar van deze dijk, er zijn ook andere grondeigenaren die de dijken horen te onderhouden. Dit komt omdat de dijk geen waterkerende functie meer heeft. Samen met de andere particuliere eigenaren vindt er op dit moment overleg plaats over de beste oplossing voor deze plek. Het is al zeker dat er beschoeiing moet worden geplaatst zodat de dijk de komende jaren niet afkalft,’’ aldus een woordvoerder van het waterschap.

  Noordhollands Dagblad

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Het is bekend dat bij Overheden net zo lang wordt gepraat totdat het fout gaat en dan kunnen de verantwoordelijken weer met de vingertjes naar elkaar wijzen.
  De beschoeiing rond het (Lage)Oude Veer is al jaren aan herstel toe, maar als al jaren gepraat wordt met verantwoordelijken gebeurt er niets.
  Ook de oude tramdijk in het Oude Veer is zwaar beschadigd omdat de stenen zijn weggeslagen of weggezakt. Bovendien liggen er in het oude overblijfsel van het oude trambaan bruggetje al vele jaren asbest resten en die vallen toch echt onder de verantwoordelijkheid van HHNK.
  Bovendien moet HHNK weten dat het Oude Veer zwaar vervuild is met kwik, de overblijfselen van bloembollenteelt en vooral de aardappelteelt.(kwikpoeder)

  Een reactie posten