Het kabinet van Mark Rutte verraadt Nederland voor Klaus Schwab (WEF)

Datum:
 • zondag 19 december 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •  

  Het kabinet van Mark Rutte verraadt Nederland voor Klaus Schwab (WEF)

  Pathologische leugenaars Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) spoelen in opdracht van het World Economic Forum onze beschaving door het toilet. Zij zijn vastbesloten Nederland het Nederlandse volk uit te leveren aan de zieke superrijke satanistische elite, die het nazi-systeem aan de hele wereld wil opleggen. Mark Rutte heeft het zelf gezegd in zijn toespraak voor de VN: “Corona biedt een unieke kans om een nieuwe, betere, eerlijker en schonere wereld te creëren.” En we weten uit het verleden waar dit soort nazistische en commnustische ideeën steevast toe leiden! Trekpoppetjes van Klaus Schwab voerden onnodige maatregelen in Nederland in onder mom van het voorkomen van het zeer gevaarlijke corona-virus, dat liet zien dat het niet gevaarlijker is dan de griep. Dit staat gelijk aan misdaden tegen de mensheid en ook landverraad. Wie gaf het mandaat aan Klaus Schwab om het land te regeren? Niemand van de burgers koos die duivelse elite om de staat te regeren. We hebben niemand nodig om ons te vertellen hoe we moeten leven. Zonder de steun van de criminele linkse massamedia zou de liegende criminele overheid nergens zijn met haar verraderlijke plannen en zou de psychopatische Schwab nu niet Nederland kunnen bezetten…

  Deze anti-Nederlandse overheid heeft discrimantie ingevoerd om het volk te verdelen naar gevacineerden en niet-gevacineerden.Mensen met een QR code mogen naar het theater of de bioskoop. Mensen zonder QR code moeten toezien hoe anderen naar binnen lopen.Het is gevaarlijk om mensen te kwalificeren als zondebok of  bron van ziekte. In de historie zijn er daarvan tal van voorbeelden, met als meest heftige het lot van de Joden in de Tweede Wereldoorlog.Over het plan van de nazi’s om alle joden uitroeien, schreef de nazi-krant Der Stürmer: ‘Joden zijn plagen en verspreiders van ziekten. In welk land ze zich ook vestigen en verspreiden zich, ze produceren dezelfde effecten als in het menselijk lichaam worden geproduceerd door ziektekiemen… Vroeger maakten verstandige mensen en verstandige leiders van het volk korte metten met vijanden van het volk, ze lieten ze verdrijven of doden.’Volgens de geschiedschrijving wist het Duitse volk niet of nauwelijks wat er met de Joden gebeurde, maar uit boek Onbekende Erfenis dat in 2018 verscheen blijkt dat ze dat wel degelijk wisten en die ‘maatregelen’ zelfs toejuichten. In een brief van de moeder van Joachim Krause staat dat niet alleen de gewone Duitser de Jood het allerslechtste toewenste, maar ook dat de ‘maatregelen’ tegen dit volk volgens haar niet hard genoeg konden zijn…

  De krant Der Sonntag schreef over Onbekende Erfenis: ‘Dit boek toont niet alleen hoe miljoenen mensen, geïnfecteerd met propaganda, toentertijd gedacht en zich gedragen hebben, maar ook hoe daarover miljoenen keren gezwegen werd en wordt.’Links propaganda veranderde het Duitse volk in nazi’s.Het eerste wat de nazi’s deden in de jaren 30, was het overnemen van de media. Geen enkele ongefilterde informatie bereikte het volk zonder getoetst te zijn aan de partij-ideologie.En dit is ook anno 2021 weer de situatie in de wereld,omdat de overgrote meerderheid van de media nog steeds pro-socialistisch zijn.Vrijwel alle dictaturen door mensen ontstaan die zichzelf “socialist” noemen.Neem bv. Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao enz.Hitler en de nazis waren ‘extreem links’-socialisten,net als Benito Mussolini,die was eerste bij de Italiaanse socialistische beweging.In 1912 werd hij ook hoofdredacteur van het marxistische tijdschrift Avanti!Alle slechte mensen staan altijd aan de kant van politiek links…

  Niet-gevaccineerden worden nu behandeld zoals de Joden in aanloop van de Tweede Wereldoorlog. In alle media hoor je alleen weer eenzijdige linkse socialistische propaganda. Volgens Hugo de Jonge hebben alleen gevaccineerden ‘hun verantwoordelijkheid genomen’ door zich te laten prikken, en zijn ongevaccineerden asociaal en verdienen het uitgestoten te worden. Wie zich laat prikken doet dat onbaatzuchtig ‘voor een ander’, wie zich niet laat prikken leeft alleen voor zichzelf. Volgens de staatspropaganda jagen ongevaccineerden de gevaccineerden de dood in door ziekenhuisbedden in te nemen waardoor brave gevaccineerden niet geopereerd kunnen worden. In haar Rede van Fryslan, maakte Tamarah Benima (rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Noord-Nederland) een vergelijking tussen de wijze waarop het naziregime ‘Joden als gevaar voor de samenleving aanmerkte’ en hoe nu volgens haar ongevaccineerden worden weggezet ‘als gevaar voor de volksgezondheid. ,,Ik weet me ook, zeg ik als Jodin, gewaarschuwd door wat er in nazi-Duitsland plaatsvond. De beleidsmakers toen hadden het beste voor met iedereen. Ook toen ze Joden als ‘een gevaar voor de volksgezondheid’ aanmerkten. Ook toen ze een oorlog startten tegen het toenmalige ‘virus’. Speel dus niet met vuur door mensen nu in onze samenleving weg te zetten als ‘gevaar voor de volksgezondheid, zoals minister De Jonge met regelmaat doet. ”De kritieken van de joodse organisaties legt Benima naast zich neer. ,,Dat interesseert me echt helemaal niets.”…

  Vera Sharav – een overlever van de holocaust-trekt parallellen tussen wat er in nazi-Duitsland is gebeurd en wat er vandaag de dag in onze samenleving gebeurt. Sharav, die als kind de nazi’s ontvluchtte, wijst erop dat het uitroeiingsprogramma van de nazi’s begon met gehandicapten en ouderen, en dat al deze mensen werden vermoord door artsen en ander medisch personeel in medische programma’s. Zij vreest dat de invoering van vaccinatiepaspoorten de opmaat zal vormen naar een nieuwe controlemaatschappij, die dit keer wereldwijd zal worden uitgerold, en die ertoe zou kunnen leiden dat ook nu een groep tweederangsburgers ontstaat die kan worden geïsoleerd of uit de weg kan worden geruimd. “Ze willen verder gaan dan Hitler. Het gaat om wereldwijde bevolkingsvermindering. Dat is altijd het doel geweest van de oligarch, sinds John D Rockefeller,”zegt Vera Sharav. ,,Als we nu niet mogen vergelijken, wanneer dan wel?Ik heb het niet over de vervolgingen en de deportaties. Ik heb het over de uitsluiting van een deel van de samenleving. Zo werd het op 15 september 1941 Joden verboden om cafés, restaurants, parken en bioskopen in te gaan”, zegt Jood  Mordechaï Krispijn(een echte Gladiator, waarvoor Vrijheid boven alles is:https://www.youtube.com/watch?v=TXFBpDYoGyQ).Sommige deskundigen zeggen nu al dat deze vreselijke situatie alle misdaden van het communisme, nazisme en facisme bij elkaar zal overtreffen, omdat de hele wereld is aangevallen. Er zullen zeker wereldwijd nog tientallen Holocausts zijn…

  De Frans-Israëlische onderzoeker Hervé Seligmann, verbonden aan de Universiteit van Aix-Marseille, spreekt van ‘een nieuwe holocaust’ in Israël door vaccinatie. Seligmann rekende op basis van publiek beschikbare data vaccinatieschade in Israël na en deze blijkt veel hoger te liggen dan de cijfers die autoriteiten in de dagbladen publiceren. 
  Volgens een publicatie verschenen op de voorpagina van de FranceSoir krant, is de sterfte onder jonge coronagevaccineerden honderd keer hoger dan bij jonge niet-gevaccineerden en de sterfte onder gevaccineerde ouderen ook twaalf keer hoger in Israël(https://www.israelnationalnews.com/news/297051).Hoewel het land Israël een van de hoogste volledig gevaccineerde percentages ter wereld heeft, heeft het nu ook een van de hoogste dagelijkse infectiepercentages. Op 1 augustus 2021 kondigde de directeur van de Israëlische volksgezondheidsdiensten, Dr. Sharon Alroy-Preis, aan dat de helft van alle COVID-19-infecties tot de volledig gevaccineerde behoorden…


  Op 5 augustus 2021 verscheen Dr. Kobi Haviv, directeur van het Herzog-ziekenhuis in Jeruzalem, op Channel 13 News en meldde dat 95% van de ernstig zieke COVID-19-patiënten volledig was gevaccineerd en dat zij 85% tot 90% van de COVID-gerelateerde ziekenhuisopnames in het algemeen. Vladimir Zelenko, een Amerikaans-Joodse de wereldberoemde arts en genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede, spreekt over de verwoestende vernietiging die de huidige vaccinaties wereldwijd veroorzaken:https://www.stopworldcontrol.com/.De Code van Neurenberg werd na de Tweede Wereldoorlog opgesteld om te voorkomen dat mensen worden blootgesteld aan medische experimenten tegen hun wil, zoals onder de nazi’s gebeurde. In de huidige vaccinatieprogramma’s wordt niet aan deze voorwaarden voldaan. De Covid-19 injecties(de experimentele injecties) maken gebruik van gentechnologie, een nieuwe technologie (GMO) die anders werkt dan vaccins! Hoewel sommige SARS-CoV-2-varianten zich tot nu toe gemakkelijker lijken te verspreiden, zijn ze ook minder gevaarlijk. De Delta-variant wordt bijvoorbeeld geassocieerd met meer conventionele griepachtige symptomen zoals loopneus en keelpijn dan de kenmerkende COVID-19-symptomen van kortademigheid en reukverlies. In Zuid-Afrika worden er geen extra maatregelen genomen, omdat omikron-variant een mild verloop heeft. Dr. Michelle Groome (hoofd gezondheidstoezicht voor het National Institute for Communicable Diseases van het land) die omikron-variant wereldkundig maakte, riep al vanaf het begin dat dit een milde variant is(https://www.bloomberg.com/news/articles),maar de criminele linkse media presenteren het als de pest…

  Covid-19(verdwenen nog vorig jaar:https://www.youtube.com/watch?v=sYCEFORAOhA) werd misbruikt om paniek te veroorzaken en een fascistisch de Grat Reset-plan uitvoeren(een surveillancemaatschappij om ons allemaal onder staatsmacht-nazisme te brengen).De IFR van corona -de dodelijkheid van corona,is  dezelfde als die van een zware griep en dat ook het aantal doden dat gevallen is hetzelfde is als in de seizoensgriep van 2017/2018 opgeteld bij de seizoensgriep van 2019.Dus, er waren geen maatregelen nodig. Alles draait om angst, controle en macht. Wat dit kabinet nu doet is absoluut niet in het belang van Nederland. Vanaf maart 2020 is er gekozen voor zeer vergaande ingrepen in de individuele vrijheid van de Nederlanders. Dat heeft grote schade tot gevolg gehad. Deze schade is niet alleen financieel. Naast de enorme economische schade is er emotionele, sociale, culturele en heel veel medische schade. Dit had allemaal voorkomen kunnen worden als we competente bestuurders hadden gehad die hun rug recht hadden gehouden. Geen enkele maatregel heeft tot nu toe gewerkt. Inmiddels is gebleken dat de anderhalvemetermaatregel niet werkt, de lockdown niet, de avondklok niet, de ziekmakende mondkapjes niet, de CoronaMelder-app niet -wie kan zich die app nog herinneren? -het bezoekverbod niet, het vaccinatieprogramma niet en ook het coronatoegangsbewijs niet. ..

  De introductie van de QR-code is niet voor de gezondheid van de burgers, maar voor de introductie van het nazi-systeem  in het land in opdracht van pshyhopaat  Klaus Schwab. De QR-codes, digitale certificaten(binnenkort ook sociale kredietscores-de Chinese Communistische Partij heeft met succes het QR-code app-systeem en digitale ID-kaarten en certificaten gebruikt voor hun Social Credit Score System) zijn het nieuwe normaal in Nederland. Een QR-code op grond van vaccinatie is onhoudbaar-onzin, omdat  gevaccineerde mensen kunnen net zo makkelijk besmet raken als ongevaccineerde mensen en ze zijn net zo besmettelijk. We kunnen inmiddels ook vaststellen dat er geen sprake is van een coronacrisis, maar van een verwijtbare zorgcrisis. Jaren van mismanagement en bezuinigingen door incompetente bureaucraten hebben onze zorg naar de rand van de afgrond gebracht. Zorgmedewerkers worden slecht betaald, de bureaucratie in de ziekenhuizen is enorm, het aantal ziekenhuisbedden is drastisch verminderd en het aantal ic-bedden is gehalveerd. Om dat episch falen te maskeren, worden er allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd die aantoonbaar geen enkel effect hebben. En de schuld wordt de ongevaccineerden in de schoenen geschoven…

  “COVID-19 heeft een hoog mutatievermogen, maar als het virus niet onder druk staat, zal het niet per se de noodzaak zien om mutaties te selecteren om bijvoorbeeld besmettelijker te worden. Maar als je het onder druk zet, zoals gebeurt tijdens de massale vaccinatiecampagne, kan dit veranderen. Je lichaam herkent het spike-eiwit in COVID-19-prikken(op mRNA gebaseerde injectie) als vreemd, dus begint het antilichamen te produceren om je te beschermen tegen COVID-19, zo luidt de theorie. Maar er is een probleem. Het spike-eiwit zelf is gevaarlijk en het is bekend dat het minstens weken en waarschijnlijk maanden in uw lichaam circuleert – misschien veel langer – na de COVID-prik. De enige manier om op dit moment gezond te blijven, is door weg te blijven van dit vaccin,” zegt Amerikaanse internist, cardioloog, epidemioloog en hoogleraar geneeskunde Dr. Peter McCullough, die  honderden studies in de literatuur gepubliceerd heeft. Hij is ook een van die dappere en moedige personen die zich uitspreken over de gevaren van COVID-19-prikken.We moeten dringend terugkeren naar ‘het oude normaal’ en degenen die deze misdadige maatregelen hebben ingevoerd, moeten voor een tribunaal(Neurenberg 2.0) worden gesleept-ook criminele media! Nederland, het is tijd om op te staan en jullie te laten gelden! Maak hier samen een einde aan! Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht. NEXIT!

  De PCR-test pikt alleen inactieve (niet-infectieuze) virusdeeltjes op en degenen die positief testen op SARS-CoV-2 zijn asymptomatisch. Ze zijn gewoon niet ziek. En door een te hoge cyclusdrempel te gebruiken die het virale RNA versterkt tot het punt dat het inactieve (niet-infectieuze) deeltjes detecteert, vormt de kern van deze zogenaamde pandemie. Het is wat het pandemische verhaal gaande houdt..

  0 reacties :

  Een reactie posten