Meer bescheidenheid zou medische wereld passen; ook inzake corona. Aart Nederveen en Lukas Stalpers

Datum:
 • maandag 29 november 2021
 • in
 • Categorie: ,
 • Hoogleraar radiotherapie Lukas Stalpers en hoogleraar MRI-fysica Aart Nederveen,  roepen op tot bezinning bij de medische wetenschap.

   


  29-11-2021  Ad Verbrugge in gesprek met hoogleraar radiotherapie Lukas Stalpers en hoogleraar MRI-fysica Aart Nederveen, beide van het AMC, die beide oproepen tot bezinning bij de medische wetenschap. “Soms zaten we er ook naast. Wat leren we daarvan?” Als er iets duidelijk is geworden tijdens de coronacrisis is het dat wij als maatschappij zeer hoge verwachtingen koesteren van de medische wetenschap. Zo hoog zijn deze verwachtingen, dat het gros van de Nederlanders er weinig probleem in ziet om het bestuur van het land de facto over te dragen aan het OMT. Toch zijn er ook mensen, vaak zelf medische wetenschappers, die het nodig vinden om deze verwachtingen enigszins te temperen. De wetenschap heeft ook zo zijn beperkingen, en de geschiedenis van de medische technologie is lang niet zo’n succesverhaal als vaak wel wordt aangenomen. Dit geluid lieten medici Aart Nederveen en Lukas Stalpers horen aan tafel bij De Nieuwe Wereld. Zij roepen op tot de nodige bezinning op hun vakgebied, niet alleen door de maatschappij in de bredere zin, maar vooral door hun eigen vakbroeders. “Artsen en wetenschappers zouden zich meer moeten bezinnen op de invloed van hun vakgebied op de samenleving.” Een pas op de plaats, met Aart Nederveen en Lukas Stalpers. -- 0:00 0:36 Hoe is het jullie de afgelopen anderhalf vergaan? 3:17 Waarom wordt 2G niet verplicht gesteld in de zorg? 7:50 Hebben we een vertekend beeld van de effectiviteit van vaccins? 9:47 Mag jij als hoogleraar radiotherapie wel uitspraken doen over vaccinaties? 11:43 Is er te sterke nadruk op specialistische hiërarchie in de wetenschappen? 16:48 Hoe komt het dat zoveel experts zwijgzaam instemmen met dit beleid? 21:35 Is de eenzijdige samenstelling van het OMT representatief voor de (medische) wetenschap als geheel? 28:46 Wat kunnen jullie zeggen over de vermenging van de zorg en het bedrijfsleven? 35:00 Speelt leefstijl een grotere rol dan wel gedacht? 38:28 Ligt de nadruk te sterk op ongevaccineerden en te weinig op levensstijl? 42:26 Wat zouden we nu anders moeten doen, denken jullie? 52:25 Hoe is het mogelijk dat er niet aan de IC-capaciteit is gewerkt? 10:01:02 Wat zouden jullie je collega’s en een toekomend kabinet mee willen geven? -- De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met Centrum Ethos aan de VU en Filosofische School Nederland. Volg ons! Website: https://www.denieuwewereld.tv​​​​​​​​​​ Twitter: https://twitter.com/De_NieuweWereld​​... Wil je ons steunen? Dat kan hier: https://www.whydonate.nl/donate/denie...

  De Nieuwe Wereld

  0 reacties :

  Een reactie posten