Adviseur van Rob Scholte stapt naar de bestuursrechter. Hij vindt dat door hem opgevraagde documenten sneller openbaar moeten worden gemaakt

Datum:
 • donderdag 14 oktober 2021
 • in
 • Categorie: ,
 • DEN HELDER

  Terwijl kunstenaar Rob Scholte met de gemeente om tafel zit om via mediation een oplossing te zoeken voor de slepende juridische procedures, bereidt zijn adviseur Stichting Adviesman een rechtszaak voor tegen het stadsbestuur.


  Delano Weltevreden 14-10-2021

  Oliver Anderson van Stichting Adviesman heeft de gemeente namens zijn cliënt gevraagd om documenten beschikbaar te stellen die meer inzicht zouden kunnen verschaffen over hoe de opeenvolgende colleges met Scholte zijn omgegaan. Hij doet dat op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Het college zegt dat het verzoek van Stichting Adviesman erg omvangrijk is. Voor de afhandeling van het verzoek heeft de gemeente tijdelijk extra medewerkers aangetrokken (1.5 fte).

  Oliver Anderson heeft bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen afhandeling van zijn verzoek. Het college schat dat zijn verzoek ruim 30.000 pagina’s omvat. Naar aanleiding van een eerder Wob-verzoek zijn al 6000 pagina’s openbaar gemaakt. De resterende 24.000 pagina’s wil het college in een tempo van 1500 pagina’s per twee maanden openbaar maken. Dat is Anderson niet snel genoeg. Hij heeft de bezwarencommissie gevraagd daar een uitspraak over te doen.

  Naar believen

  De commissie vindt dat de gemeente niet naar believen kan bepalen hoe lang de tijd kan worden genomen om een Wob-verzoek af te handelen. Aan de andere kant vindt de bezwarencommissie dat de gemeente zich aardig inspant om aan het verzoek van Stichting Adviesman te voldoen. Het is volgens de commissie niet redelijk om van de gemeente te vragen meer medewerkers aan te trekken om de afhandelingstijd te verkorten. Daar zou te veel gemeenschapsgeld mee gemoeid zijn. Volgens de commissie kan het niet de bedoeling van de wet zijn dat de uiterlijke termijnen die de Wob voorschrijft, tegen elke prijs gehaald moeten worden. Het bezwaar is ongegrond verklaard.

  De bezwarencommissie gaat ervan uit dat de gemeente inmiddels beter kan inschatten hoeveel tijd nodig is om het verzoek van Stichting Adviesman af te handelen. En adviseert het college de afhandelingstermijn opnieuw te motiveren. Het college neemt dat advies over. Het dagelijks bestuur van Den Helder heeft Oliver Anderson nu gemeld dat hij over de documenten kan beschikken voordat er na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar een nieuw college aantreedt.

  Oliver Anderson neemt geen genoegen met het advies van de bezwarencommissie. ,,Wij stappen naar de bestuursrechter. En wij maken bezwaar tegen het nieuwe deelbesluit over ons Wob-verzoek. Als dat bezwaar wordt afgewezen, stappen wij opnieuw naar de bestuursrechter.’’

  Noordhollands Dagblad 

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Een rechter die moet oordelen over zijn collega ambtenaren. Niemand gelooft dat een rechter(met al zijn verzwegen bijbanen) in het voordeel van Rob Scholte RECHT zal spreken.

  Een reactie posten