Vol stroomnet leidt tot waarschuwing Liander voor SDE++: toets transportcapaciteit voor aankoop zonnepanelen

Datum:
 • woensdag 15 september 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 • Liander waarschuwt projectontwikkelaars van SDE++-projecten éérst een toets op beschikbare transportcapaciteit bij de netbeheerder uit te voeren alvorens over te gaan tot het aanschaffen van de zonnepanelen.


  9-9-2021

  Voor aanvragers van subsidie via de Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) wordt het met name in de Flevopolder in Flevoland en in Gelderland volgens Liander spannend of hun beoogde project wel door kan gaan.

  Teleurstellingen voorkomen
  Flevoland en Gelderland hebben op de capaciteitskaart van de netbeheerders namelijk sinds eind augustus de kleur oranje. In die gebieden hebben Liander en hoogspanningsnetbeheerder TenneT geen transportcapaciteit meer beschikbaar en wordt congestieonderzoek uitgevoerd.

  In oranje gebieden mag de netbeheerder de transportindicatie echter niet weigeren en dus kan er SDE++-subsidie worden aangevraagd. De kans dat die gebieden bij realisatie van het project op rood staan, is echter groot. Om die reden adviseert Liander dan ook expliciet dat zijn klanten éérst een toets op beschikbare transportcapaciteit laten uitvoeren, alvorens ze tot het inkopen van de zonnepanelen overgaan. ‘We willen natuurlijk grote teleurstellingen voorkomen’, aldus de netbeheerder.

  Transportindicatie geen garantie
  De transportindicaties geeft de netbeheerder alleen af als in het gebied waarvoor de aanvraag is gedaan voldoende ruimte is op het elektriciteitsnet. Die capaciteit moet beschikbaar zijn vóórdat de realisatietermijn van het project is verlopen.

  Een transportindicatie is een voorwaarde om SDE++-subsidie te kunnen krijgen, maar nog geen garantie. Na ontvangst van een positieve transportindicatie moet de subsidieaanvraag worden toegekend, waarna aanvragers opdracht voor een netaansluiting aan Liander geven. Tussen het moment van aanvragen van de transportindicatie en de opdracht voor het maken van de aansluiting zit een tijdspanne van enkele maanden. De transportcapaciteit die er bij de subsidieaanvraag nog was, is dan mogelijk verdwenen.

  5 miljard euro
  De SDE++ 2021 is geopend van 5 oktober tot en met 11 november en kent een subsidiebudget van 5 miljard euro.

  Alle Nederlandse netbeheerders zijn hiertoe 6 september gestart met het uitgeven van transportindicaties die nodig zijn voor het aanvragen van subsidie.


  0 reacties :

  Een reactie posten