Plan voor onderdak voor 2500 arbeiders in polder

Datum:
 • woensdag 8 september 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Schagen

  Wokke Vastgoed lanceert ’Groenpark Ruijter’ ten oosten van stad Schagen.
  Winnie van Galen 8-9-2021


  Groenpark Ruijter heet het plan: een compleet dorp voor 2500 arbeidsmigranten ten oosten van Schagen. Het idee komt uit de koker van Wokke Vastgoed uit Wieringerwerf. Of het plan wordt uitgevoerd is maar de vraag. Schagen omarmt het niet. 


  Heel veel wil Johan Wokke er nog niet over kwijt. Behalve dan dat de 2500 buitenlandse werknemers in 1200 woningen worden gehuisvest, geschikt voor twee à drie personen. Alles ruim opgezet in het groen met centrumvoorzieningen zoals een restaurant, een supermarkt, zwembad en binnen- en buitensporten. Het beoogde openbare park ligt tegen Schagen aan zodat de bewoners gemakkelijk gebruik kunnen maken van de voorzieningen die Schagen te bieden heeft, aldus een bijgaand persbericht. 

  Wie meer wil weten moet naar de presentatie komen, vanavond in een van de zalen van Hotel Akersloot, geeft de vastgoedondernemer aan. „Daar wordt alles duidelijk. De twee architecten die het plan hebben vormgegeven zijn beschikbaar voor het beantwoorden van vragen”, aldus Wokke. 

  Veehoudersbedrijf

  Bij het persbericht zit een kaartje waarop is te zien waar Groenpark Ruijter is uitgedacht: een strook grond ten noorden van het crematorium in Schagen dat ligt ingeklemd tussen de doorgaande weg (N241) en de Lutjewallerweg. De naam is ontleend aan Maatschap Ruijter, een veehoudersbedrijf gelegen aan Provincialeweg 3. 

  Wokke heeft zijn idee bedacht om ’op een flexibele wijze een passende bijdrage te leveren aan het oplossen van het huisvestingsprobleem in het noorden van Noord-Holland.’ De vastgoedman heeft daar een punt. In de Kop van Noord-Holland is een acute behoefte aan drieduizend logiesbedden voor arbeidsmigranten. En op de langere termijn nog eens een flinke hoeveelheid. 

  Nood gelenigd 

  Veel agrarische bedrijven in de Noordkop snakken naar geschikte huisvesting voor hun tijdelijke arbeidskrachten. Wie als ondernemer geen goed dak boven het hoofd te bieden heeft, loopt de kans dat de seizoenarbeider zijn heil elders zoekt, waar de omstandigheden beter zijn geregeld. Zou Groenpark Ruijter worden uitgevoerd dan is de grootste nood in een keer gelenigd. 

  In maart vorig jaar berichtte de gemeente Schagen met vier plekken bezig te zijn voor de huisvesting van asielzoekers. Daar stond ook de locatie Wokke bij, toen nog zonder de omschrijving Groenpark Ruijter. 

  Voor alle vier locaties gold dat de huisvesting niet zomaar een-twee-drie te regelen valt en een aanpassing van het bestemmingsplan sowieso nodig is. Met alle voetangels en klemmen van dien. ’De provincie heeft liever niet dat er in het buitengebied en op industrieterreinen wordt overgegaan tot huisvesting, zij eisen dat de gemeente eerst onderbouwt dat huisvesting binnen de bestaande bebouwde kom niet mogelijk is’, aldus wethouder Jelle Beemsterboer destijds. 

  Naast de genoemde locatie van Wokke betreft het De Lus op bedrijventerrein Lagedijk in Schagen, Volentibus, een particulier akkergebied westelijk van bedrijventerrein Lagedijk en Vezet in Warmenhuizen, zuidelijk van het bedrijventerrein. 

  Op de vraag aan Wokke hoe rijp zijn idee is, of hij wel medewerking krijgt voor zo’n grootschalig plan, blijft hij bij zijn eerdere standpunt: ’kom naar de presentatie waar alle vragen zijn te stellen.’ 

  Later belt hij terug en zegt hij dat de gemeente in het onderhavige gebied de Wet voorkeursrecht gemeenten heeft gevestigd. Mocht de grond te koop komen, dan staat de gemeente vooraan in de rij. Wokke: „Dat zegt genoeg. Ze willen wat met dat gebied.” 

  Die interpretatie van de vastgoedondernemer in Wieringerwerf wordt niet gedeeld door de gemeente Schagen. Wethouder Beemsterboer laat weten dat het plan van Wokke weinig perspectiefrijk is. ,,We hebben het eerder gepolst bij de provincie. Het komt er op neer dat het kansloos is.” 

  Meer keuzes

  Beemsterboer bevestigt dat de gemeente de Wet voorkeursrecht gemeenten op het gebied van toepassing heeft verklaard. „Het gebied hangt zo samen met gemeentelijk en provinciaal beleid dat er veel meer keuzes te maken zijn dan alleen het in een klap oplossen van het huisvestingsprobleem van arbeidsmigranten. Wat we met het gebied willen, vraagt om een bredere gedachte.” 

  De presentatie van Groenpark Ruijter is vanavond in Van der Valk Hotel Akersloot en begint om half acht. 

  Kom naar de presentatie van het plan, dat wordt alles duidelijk 

  _____________________________________________________

  Van Ewijcksluis 

  Wokke kreeg eerder nul op het rekest.
  In november vorig jaar ontvouwde hij 
  een plan voor een huisjespark met een 
  paar honderd recreatiewoningen in 
  Van Ewijcksluis. Tot schrik van de 
  bewoners in dat dorp. Het plan werd al 
  snel getorpedeerd door de gemeente. 
  ’Een stedelijke ontwikkeling op die plek
  vinden we niet acceptabel, dat weet 
  Wokke. Maar iedere keer wordt er weer 
  geprobeerd een opening te creëren. 
  Nogmaals, namens het college zien we
  geen reden om een ander standpunt in 
  te nemen’, aldus B en W van Hollands 
  Kroon.

  __________________________________
  1 reacties :

  Anoniem zei

  Misschien dat Wokke eens een passende oplossing kan bedenken voor de huisvesting van de talloze Nederlandse Autochtonen die geen enkel zicht hebben op een woning. Daarna kan Wokke, waarvan de vraag is of hij niet in opdracht handelt van een ander, zich eens druk gaan maken over plannen voor het onderbrengen van half Oost Europa en misschien wel half Afrika. Het sjofel geklede baasje is net zo betrouwbaar als een slang.

  Een reactie posten