Epidemie is al lang voorbij?

Datum:
 • donderdag 23 september 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •    Huisartsen- en GGD-data vergeleken


  Een bijdrage van Prof. T. Schetters 23-9-2021


  MONITORING GRIEPACHTIGE INFECTIES ZONDER 

  PCR TESTEN

  De huidige crisis in de maatschappij vindt zijn oorsprong in de 

  \grenzen aan de capaciteit van de gezondheidszorg. Dit werd

   pijnlijk duidelijk tijdens de eerste maanden van de corona 

  epidemie in het voorjaar van 2020. Vanwege een grote 

  toestroom van patiënten met ernstige griepachtige verschijnselen

  in de ziekenhuizen en onzekerheid over de duur van deze epidemie

  zag de overheid zich genoodzaakt tot het nemen van verstrekkende maatregelen. Gelukkig bleek de epidemie snel onder controle 

  gebracht en tegen het eind van de maand april was het aantal 

  mensen dat overleed ten gevolge van een ernstige corona 

  infectie, of moesten worden opgenomen in het ziekenhuis, al 

  sterk gedaald.

  Om een idee te hebben over de verdere verspreiding van het virus 

  onder de bevolking en op die manier informatie te krijgen die van 

  belang was om een opleving van de epidemie te kunnen controleren 

  heeft de overheid ingezet op het massaal testen op de aanwezigheid 

  van coronavirus bij de bevolking. Daarvoor wordt de PCR-test 

  gebruikt die aan kan tonen of er een bepaald stukje van het erfelijk 

  materiaal van het coronavirus in een monster aanwezig is. Het 

  monster wordt doorgaans afgenomen door middel van een 

  wattenstaaf die tot ver achter in de neus wordt gebracht. Het voert te 

  ver om hier wederom uit te wijden over de technische beperkingen 

  van de PCR-test. Daar zijn uitgebreide overzichtsartikelen over 

  geschreven.

  Als men een dergelijk monitoringsysteem wil opzetten is het van 

  belang dat er een gedetailleerd protocol is dat bij elke steekproef 

  gevolgd wordt. Het protocol omschrijft tenminste wat de grootte en 

  samenstelling van de onderzoeksgroep is, en wat de voorwaarden 

  om getest te worden zijn (wel of niet symptomatisch), en wel of niet meetellen van testen die afgenomen zijn vanwege wettelijke verplichtingen. 

  Denk bijvoorbeeld aan de verplichting voor mensen die veel 

  internationaal reizen of kinderen van basisscholen waarbij één van 

  de leerlingen positief was getest. In de afgelopen 15 maanden zijn 

  deze parameters niet strikt gehanteerd waardoor de data vervuild 

  zijn en er geen duidelijk beeld van het verloop van de 

  coronaepidemie te vormen is.
  Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg 

  dat beter bekend staat als het NIVEL, heeft diverse programma’s 

  op het gebied van de gezondheidszorg in Nederland. Eén van de 

  programma’s richt zich op het monitoren van het aantal patiënten 

  dat zich met griepachtige klachten meldt bij de huisarts (onderdeel 

  van programma NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn). Het gaat 

  hierbij om mensen die voor het eerst contact opnemen met hun 

  huisarts vanwege klachten die passen bij COVID-19, maar bij wie 

  de diagnose nog niet door een test bevestigd is. De cijfers zijn 

  gebaseerd op gegevens van een representatieve steekproef van zo’n

  350 huisartsenpraktijken uit heel Nederland. NIVEL 

  Zorgregistraties Eerste Lijn ontvangt van hen wekelijks 

  geanonimiseerde gegevens over verleende zorg aan hun patiënten (www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/monitor-cijfers

  -covid-19-achtige-klachten-huisartsenpraktijken).

  Uit deze surveillance blijkt dat er na de introductie van het Sars-Co

  V-2 virus in Nederland (maart 2020) er een flinke toename was van

   het aantal patiënten dat zich met griepachtige klachten meldde bij 

  de huisartsen. Mede ten gevolge van hygiënische en sociale 

  maatregelen nam dat aantal snel af, en in de zomer van 2020 was 

  er nagenoeg geen probleem meer. In het najaar was er sprake van 

  een duidelijke opleving van het aantal patiënten met een piek rond 

  week 43 (eind oktober). Op het ogenblik is er geen verontrustend 

  aantal patiënten met griepachtige klachten.

  Figuur 1: Meldingen huisartsen

  Figuur 2: Opnames ziekenhuizen griepachtige klachten (GGD)

  Figuur 2: Opnames ziekenhuizen griepachtige klachten (GGD)

  Als men dit vergelijkt met het aantal patiënten dat met griepachtige

   klachten in de ziekenhuizen werd opgenomen is er eenzelfde 

  dynamiek te zien: na de eerste piekbelasting in maart-april 2020 is 

  er een veel kleinere piek in het tweede seizoen. Beide parameters 

  geven aan dat er na de eerste golf de situatie redelijk onder controle

   was. 

  pastedGraphic.png
  pastedGraphic_1.png

  Figuur 3: Correlatie tussen meldingen van patienten met griepachtige klachten door huisartsen en opnames van patienten met griepachtige klachten in ziekenhuizen (meldingen per week), voor 2 seizoenen in 2020.Onderschrift

  Het Nivel merkt op dat er na de zomer van 2020 een ander 

  testbeleid werd ingevoerd. Mensen met griepachtige klachten 

  werd gevraagd om zich te laten testen op coronabesmetting bij een 

  van de GGD-testlocaties. Als gevolg zouden er minder mensen 

  met griepachtige klachten zich bij de huisarts melden. Navraag bij 

  huisartsen leerde dat, ofschoon er wel een afname was van patiënten

  met milde klachten nadat de corona epidemie in Nederland uitbrak, 

  mensen die serieuze griepachtige klachten hadden bleven huisartsen

  raadplegen. 

  Om een indruk te krijgen over het effect van deze 

  beleidsveranderingen zijn de meldingen bij het Nivel (1e-lijnszorg) 

  vergeleken met de aantallen patiënten die met griepachtige klachten

   in het ziekenhuis werden opgenomen (GGD cijfers; 2e-lijnszorg). 

  Immers, zonder verwijzing van de huisarts wordt men niet zomaar 

  opgenomen in het ziekenhuis. 

  Het feit dat er een lineair verband is tussen de aantallen patiënten 

  die met griepachtige klachten opgenomen werden in het ziekenhuis

  en de aantallen die gemeld werden door huisartsen, ondersteunt de 

  conclusie dat er na de lente van 2020 er geen sprake meer was van 

  een corona-epidemie. De resultaten laten zien dat monitoring van 

  griepachtige infecties op het niveau van de 

  eerstelijnsgezondheidszorg (consultatie van de huisarts) adequaat 

  is een indruk te krijgen van een ontwikkelende epidemie.

  Referenties:

  1. Hooiveld M, J Hendriksen en Korevaar JC. Wekelijkse cijfers over (infectie-)ziekten in de
  2.  huisartsenpraktijk. Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Utrecht, Nivel: 13 jul 2021. 
  3. www.nivel.nl/surveillance
  4. GGD AND LCPS COVID-19_UPDATE 23

  We hebben Nivel om een reactie gevraagd. Deze zal hier geplaatst worden zodra deze binnen is.

  0 reacties :

  Een reactie posten