Een gastbijdrage van Guus Berkhout.

De kabinetsformatie is gestart op 18 maart jl. We zijn nu een half jaar(!) verder en er is nog helemaal niets gepresteerd. Iedereen ruziet met iedereen, bewindslieden verlaten het zinkende schip en dringende problemen blijven liggen. Burgers krijgen de rekening gepresenteerd. De politieke elite laat al vele jaren zien niet in staat te zijn ons land naar behoren te besturen.

Beschamende voorbeelden van bestuurlijk verval zijn de toenemende woningnood, de uitdijende drugswereld, de onzinnige energie-oplossingen, de almaar doorgaande bevolkingsgroei, de toenemende chaos in het asielbeleid, enz., enz.

Gezien bestuurders vrijwel niets voor elkaar krijgen, wie bepalen dan de gang van zaken in ons land? Europese rechters, Brusselse bobo’s, peperdure adviesbureaus, commerciële lobbyclubs, extreme activisten, criminele organisaties? Nederlandse burgers in ieder geval niet!

Ons land verdient een regering met gezond verstand, met kennis van zaken en met een warm hart voor de eigen bevolking. Kortom, een doortastend ‘zakenkabinet’ dat opkomt voor de belangen van ons land. Zo’n kabinet moet de gigantische bureaucratie gaan ontmantelen en ervoor gaan zorgen dat nu eindelijk eens de grote problemen worden opgelost. Voor deze aanpak zijn alleen nieuwe verkiezingen niet voldoende. Politieke partijen moeten nog vóór de nieuwe verkiezingen een heldere verklaring afleggen hoe ze om willen gaan met ‘s lands meest urgente kwesties:

1. Toekomst van de aarde. Nederland wil graag een voorbeeldland zijn als het gaat om rentmeesterschap. Dat kan alleen als er een duidelijk verschil wordt gemaakt tussen klimaat- en milieubeleid. Immers, bij klimaatbeleid moeten we ons slim aanpassen aan het gedrag van de grote natuurkrachten (adaptatie). Maar bij milieubeleid speelt er heel iets anders. Daar gaat het erom dat we stoppen met de uitputting en vervuiling van onze planeet. Alleen met zo’n tweeledig duurzaamheidsbeleid kan de mensheid in harmonie leven met zijn natuurlijke omgeving.

2. Grenzen aan bevolkingsgroei. Hoe kunnen we straks nog ruimte vinden om te wonen, te werken en te recreëren. En hoe zit dat met ruimte voor onze duurzame land- en tuinbouw en voor onze natuurlandschappen? Onze woningnood is hoger dan ooit. Voor jonge mensen is de situatie uitzichtloos. Waarom niet beginnen met een totaal ander asielbeleid?

3. Energietransitie. Nederland heeft een uniek polder- en natuurlandschap. Dat wordt door ruimte-verslindende windturbines en zonnevelden totaal verpest. Voor wind- en zonne-energie is in ons dichtbevolkte land slechts een bescheiden rol weggelegd. Het zakenkabinet moet voorlopig het schone aardgas in ere houden en Nederland gaan voorbereiden op de veelbelovende toekomst van moderne kernenergie.

4. Drugscriminaliteit. Ons land is een internationaal drugscentrum geworden. Kinderen worden tot drugsgebruikers gemaakt en de drugsmaffia trekt steeds meer criminaliteit aan. Verschillen tussen boven- en onderwereld worden voortdurend kleiner. Ons land moet een véél veiliger land worden. Het zou in ieder geval in 2030 drugsvrij zou moeten zijn.

5. Rondpompen van belastinggeld. De complexiteit van ons toeslagencircus is zó gigantisch, dat niemand het meer overziet. Hoe groot zijn de verspillingen en de onrechtvaardigheden in dit bureaucratische monster? We moeten stoppen met dat onzinnige rondpompen!

6. Overdracht nationale bevoegdheden. Nederland tekent voortdurend internationale verdragen en verklaringen die voorschrijven hoe ons land zich moet gedragen. Deze top-down gedragsafspraken houden op geen énkele manier rekening met de specifieke situatie in ons land. We hebben steeds minder te vertellen over het wel en wee in ons eigen land. Het zakenkabinet moet dit radicaal veranderen. Neem Denemarken als voorbeeld.


Beste politieke partijen, de burger wil nu eindelijk wel eens zonder flauwekul horen op welke manier jullie de genoemde problemen van ons land gaan oplossen, en vooral, welke bekwame bestuurders jullie daarvoor naar voren schuiven. Het is nu een tijd van presteren of wegwezen!

***