Vaccinatie: hoe nu verder?

Datum:
 • donderdag 5 augustus 2021
 • in
 • Categorie: ,
 •  Lezing Professor Schetters.


  5-8-2021

  Vaccinatie: hoe nu verder?

  In deze lezing van professor Theo Schetters’ op de Ontgroeningsdag, maakt hij voor een breed publiek duidelijk waarom hij de invoering van nieuwe types vaccin voor massavaccinatie onverantwoord vindt. Stoppen kan nu nog.

  Hij sprak op 23 juni 2021 op de Ontgroeningsdag. Aan bod komen de volgende punten:

  • epidemie: sterfte versus de PCR-test;
  • sterftebeeld aan/met corona;
  • ziekenhuisopnames versus “testen”;
  • Niveldata: wat wil Van Dissel ons laten weten?
  • voortgang vaccinatieprogramma;
  • risicogroepen;
  • vergelijking bijwerkingen met die van griepvaccins;
  • coronavaccins: “hot”;
  • Lareb;
  • coronavaccins “Hot” in Israel en de rest van de wereld;
  • vaccinspreiding in lichaam;
  • vaccins onvoldoende onderzocht;
  • mutaties;
  • Weer de Nivel-data: is de epidemie voorbij?
  • aanbevelingen; stoppen met mRNA vaccins en wacht op klassieke vaccins.

  Dit is deel 1, nog zonder de vragen en antwoorden van na de lezing. Die zullen we als deel 2 uitbrengen.  Over “censuur” en proxy-censuur

  Voor de goede orde: indien een overheid directe controle uitoefent over het gesproken en geschreven woord, dat mag dit censuur heten. Wordt iets dergelijks bewerkstelligd via indirecte weg, bijvoorbeeld via en door druk op tech-bedrijven, dan kan dit met de term “proxy-censuur” worden aangeduid.

  Odysee versus YouTube

  We plaatsten de video op het Odysee platform. We vragen eenieder om zich daar te abonneren op het GRK-kanaal; aangezien het is gebleken dat YouTube onze inhoud weert, kunnen we niet onafhankelijk opereren zoals ons goed dunkt.

  LinkedIn

  LinkedIn was steeds een vrij stabiel communicatie- en discussiekanaal voor ons. Het bericht dat naar deze video verwees is echter verwijderd van LinkedIn. Een bezwaarprocedure loopt momenteel. We houden u op de hoogte.

  De reden was: “medical misinformation”. Dat u het maar even weet.

  0 reacties :

  Een reactie posten