MER: MEER ONDERZOEK NAAR MILIEUGEVOLGEN DATACENTER

Datum:
 • donderdag 26 augustus 2021
 • in
 • Categorie: ,
 • Er is wederom meer onderzoek nodig naar de gevolgen van de komst van een groot datacenter bij Zeewolde in Flevoland.


     

  Dat adviseert de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) aan de gemeente en de provincie. In april vroeg de MER ook al om aanvullend onderzoek.

  Bijna compleet

  De MER wilde in april weten hoe er op het terrein zelf meer duurzame energie kan worden opgewekt, want zo’n scenario ontbrak in de plannen. Inmiddels is dat aanvullend onderzoek gedaan en dat is volgens de commissie bijna compleet, op één tekortkoming na: ‘De Commissie adviseert om de gevolgen van extra vervoersbewegingen op het Natura 2000-gebied Veluwe te onderzoeken.’

   

  Veel verkeer

  ‘In afwijking van eerdere adviezen’ is in de aanvulling ‘niet onderzocht wat de gevolgen op het Natura 2000-gebied Veluwe zijn van verkeer in de (lange) aanlegfase’. Het is volgens de commissie ‘essentieel’ om de gevolgen van de vele extra verkeersbewegingen, en de resulterende stikstofdepositie, mee te nemen in de besluitvorming.

   

  Twee keer Zeewolde

  Uit het aanvullende onderzoek dat sinds april is gedaan, blijkt dat er met het plaatsen van zonnepanelen een jaarlijkse energieopbrengst te behalen is van 70.000 MWh. Dat werd bestempeld als ‘beperkt’: 5 procent van de totale energievraag van het datacenter. ‘De Commissie vindt ‘beperkt’ erg subjectief en wijst erop dat de energieopbrengst vergelijkbaar is met het verbruik van 20.000 huishoudens, oftewel een gemeente die ongeveer twee keer zo groot is als Zeewolde.’

   

  Mogelijke sterfte

  De commissie doet ook twee aanbevelingen. Onderzoek de gevolgen voor het foerageergebied (waar dieren naar eten zoeken), want dat zou door het project verminderen. En stel voor een monitoring- en migratieplan op als er bovengrondse hoogspanningsmasten komen ‘vanwege mogelijke sterfte (met name ’s nachts) en barrièrewerking voor vogels en vleermuizen’.


  GERELATEERDE ARTIKELEN

  0 reacties :

  Een reactie posten