Klimaatakkoord Parijs is een wangedrocht

Datum:
 • dinsdag 31 augustus 2021
 • in
 • Categorie: ,
 • Er zijn redenen om ongerust te zijn over de opwarming van de aarde. Maar je gaat toch geen handtekening onder een verdrag zetten, terwijl je geen idee hebt of het mogelijk is om de mondiale CO2-uitstoot zo te verlagen dat de temperatuur daarop reageert, schrijft Simon Rozendaal.


  25-8-2021

  Kijk uit met het zetten van een handtekening. Dat blijkt bij de overambitieuze klimaatplannen (55 procent minder CO2-uitstoot in 2030) die de Europese Unie heeft aangekondigd. EU-Commissaris Frans Timmermans zegt: hier sta ik, ik kan niet anders, we hebben nu eenmaal handtekeningen gezet onder het Klimaatakkoord van Parijs.

  De Brusselse correspondent van de Volkskrant repte over een aanvaring tussen Diederik Samsom (ex-Greenpeace, ex-fractieleider PvdA en nu kabinetschef van Timmermans) en een andere hoge EU-ambtenaar. Die had kritiek op onderdelen van het klimaatbeleid, waarna Samsom zei: ‘Wat dan wel? De CO2-doelstellingen voor 2030 en 2050 alsook het Klimaatakkoord van Parijs zijn immers door alle lidstaten onderschreven.’

  Lees ook deze column van Simon Rozendaal: Klimaat: kapstok voor allerhande kommer en kwel

  Met andere woorden: kameraden, jullie kunnen hoog springen, jullie kunnen laag springen, maar jullie hebben je handtekening gezet.

  Nog even ter herinnering, bij het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 beloofden bijna alle landen dat ze de mondiale temperatuurstijging ten opzichte van de pre-industriële tijd beneden de 2 (en liefst nog 1,5) graden zouden houden.

  Het gereedschap ontbreekt om de CO20 uitstoot tijdig te verlagen

  Voor alle duidelijkheid, er zijn genoeg redenen om ongerust te zijn over de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan. Maar je gaat toch geen handtekening onder een verdrag zetten, terwijl je geen idee hebt of het mogelijk is om de mondiale CO2-uitstoot zo te verlagen dat de temperatuur daar- op reageert? Dat is een blanco cheque tekenen.

  Probleem met klimaatbeleid is dat het gereedschap ontbreekt om de CO2-uitstoot tijdig te verlagen. Kernenergie zou het kunnen, maar dat blieven we (vooralsnog) niet. Zon, wind, biomassa en elektrische auto’s – dat wat we wél willen – kunnen niet leveren. Dat geeft zelfs het hoofd energiemarkten van het Internationaal Energieagentschap toe, Keisuke Sadamori: ‘De groei van hernieuwbare energie is indrukwekkend, maar nog altijd niet genoeg om medio deze eeuw netto nul uitstoot te bereiken.’

  Veel beter was het dus geweest als de regeringsleiders in Parijs hadden gezegd: we maken ons zorgen over het klimaat, vermoedelijk speelt CO2 een belangrijke rol in de opwarming en dus gaan we proberen de uitstoot daarvan omlaag te brengen. Maar dat wel zonder concrete doelen, jaartallen en percentages.

  Lees ook het interview met VVD-coryfee Ed Nijpels: ‘Den Haag heeft rechte ruggen en stevige knieën nodig’

  Hadden jullie je handtekening maar niet moeten zetten

  Frans Timmermans en Diederik Samsom zijn niet de enigen die zeggen: helaas pindakaas, hadden jullie je handtekening maar niet moeten zetten. Ook Ed Nijpels die het Nederlandse Klimaatakkoord moet uitvoeren, heeft daar een handje van.

  In die zin is klimaatbeleid ondemocratisch. Van het begin af aan was het de opzet dat de nationale parlementen alleen maar ja of ja mochten zeggen. Zij hadden slechts zeggenschap over punten en komma’s en hoe de afgesproken doelen worden gehaald.

  Het Europese klimaatbeleid gaat idioot veel geld kosten

  Geen ander heeft dit zo duidelijk geformuleerd als Jesse Klaver, de leider van GroenLinks, die nadat de ­Nederlandse Klimaatwet (die hij samen met Diederik Samsom heeft opgesteld) in 2018 was aangenomen, zei: ‘Deze wet bindt politici vast aan de mast.’

  Hij verwees zo naar Odysseus, held uit de Griekse mythen, die zich aan de mast van zijn schip liet vastbinden om niet te zwichten voor het verleidelijke gezang van de sirenen, halfgodinnen met het lichaam van een vogel en het hoofd van een vrouw. Odysseus had tegen zijn matrozen zelfs gezegd dat ze was in hun oren moesten doen, opdat ze niet alleen de sirenen niet zouden horen maar ook niet naar zijn gesmeek (‘maak me los, maak me los!’) zouden luisteren.

  Het Europese klimaatbeleid gaat idioot veel geld kosten, het is sterk de vraag of het lukt om de CO2-uitstoot van de Europese Unie met de gewenste percentages op het gewenste tijdstip omlaag te brengen. En het gaat hoe dan ook niet lukken om de mondiale uitstoot te verlagen. Voor alle duidelijkheid, we hebben het alleen over uitstoot en niet waar het eigenlijk om gaat, de CO2-concentratie in de atmosfeer en vervolgens de temperatuur.

  Onze politici hebben zich vrijwillig aan de mast laten vastbinden en vervolgens zelf de was in hun oren gesmeerd.

  ELSEVIER

  0 reacties :

  Een reactie posten