ONZEKER OF VESTIGINGSVERBOD DATACENTERS STANDHOUDT

Datum:
 • dinsdag 31 augustus 2021
 • in
 • Categorie: ,
 • Er is toenemende sturing op de vestigingslocaties van datacenters. De provincie waar de drie grote clusters datacenters zich bevinden, Noord-Holland, wil strenge eisen stellen, maar advocatenkantoor Stibbe betwijfelt of dat voor de rechter standhoudt.     
  Druk

  Het is, omdat vraag naar datacenters groeit, ‘goed voorstelbaar dat over de weigering planologische medewerking te verlenen meer geprocedeerd gaat worden’, schrijft Stibbe in een blogbericht. Er zijn namelijk buiten de Metropoolregio Amsterdam geen grote datacenterclusters. De druk in Noord-Holland is dus groot. In de concept-datacenterstrategie van de provincie geldt een vestigingsverbod buiten de genoemde locaties, maar de vraag is of dat onder druk overeind gaat blijven.

   

  Niet weigeren

  ‘Datacenters vallen doorgaans in een relatief lage milieucategorie (categorie 2), omdat de impact van een datacenter op de directe omgeving beperkt is.’ Binnen reguliere bedrijfsbestemmingen zijn datacenters daardoor doorgaans toegestaan. ‘Dat betekent dat een omgevingsvergunning voor het bouwen voor een datacenter op een bedrijfsbestemming niet kan worden geweigerd, mits ook wordt voldaan aan de bouwregels.’ Wie wil sturen op vestigingsmogelijkheden, heeft daarom een maatbestemming voor datacenters nodig.

   

  Einde storm

  Amsterdam, Haarlemmermeer en Noord-Holland stellen strenge eisen aan de vestiging van nieuwe datacenters. ‘Het datacenterecosysteem in met name Amsterdam en Haarlemmermeer heeft zich de afgelopen jaren stormachtig kunnen ontwikkelen tot drie hyperconnectiviteitsclusters, maar aan die groei lijkt een einde te komen’, observeert Stibbe. Flevoland gaf in juni aan ook even niet mee te werken aan nieuwe datacenters en voor een gepland datacenter bij Zeewolde werd vorige week om aanvullend onderzoek gevraagd.

   

  Reguleren en stimuleren

  De datacenterstrategie van Noord-Holland richt zich vooral op de vestiging van nieuwe datacenters en laat de 57 bestaande ‘in grote lijnen ongemoeid’. Als het om ruimte gaat, wil de provincie bijvoorbeeld bepaalde locaties aanwijzen, en wat betreft duurzaamheid wil de provincie bijvoorbeeld met gemeenten voorwaarden stellen rondom water en energie. ‘De provinciale datacenterstrategie wil sturen door reguleren en stimuleren.’ De concept-datacenterstrategie van de provincie kan nog worden aangepast. Eind dit jaar komt de definitieve versie.

   

  Bouwstop

  Amsterdam en Haarlemmermeer hebben, na een bouwstop, eigen beleid ontwikkeld. In Amsterdam zal de sturing plaatsvinden via erfpachtovereenkomsten en, indien er een conflict is met het bestemmingsplan, via ‘de goede ruimtelijke ordening’. In Haarlemmermeer zijn er twee fasen: tot 2030 is de vestiging van datacenters toegestaan onder bepaalde voorwaarden en daarna alleen op specifieke plaatsen.

   

  Definitie

  Stibbe merkt op dat in het plan van Haarlemmermeer de definitie van een datacenter is: ''een bedrijf dat zich in hoofdzaak richt op het digitaal opslaan en verwerken van informatie op computers (servers)’. Deze definitie lijkt echter meer van toepassing op de klant van een datacenter, die daar zijn servers plaatst, dan de eigenaar/exploitant van een datacenter die ‘slechts’ voorziet in stroom, connectiviteit, koeling en beveiliging.’


  BINNENLANDS BESTUUR

  0 reacties :

  Een reactie posten