Verzekeren van asbestdaken vrijwel onmogelijk

Datum:
 • dinsdag 27 juli 2021
 • in
 • Categorie: ,
 • Hoe om te gaan met verzekeren asbest?


  Dak met asbestplaten
  Sinds 1993 is het verboden om asbest te gebruiken en inmiddels zijn de laatst gelegde asbesplaten afgeschreven. „Dat is ook de reden dat verzekeraars zeggen: ‘We gaan asbest niet meer verzekeren’." Beeld: Ellen Meinen
  Het verzekeren van asbestdaken is moeilijk en soms zelfs helemaal niet mogelijk. Dat constateren LTO Verzekeringen en Bunt Asbestsanering. Eigenaar Teunis Bunt komt de laatste tijd bij veel boeren die hun asbestdak sinds kort niet meer verzekerd hebben.

  In juni 2020 sneuvelde in de Eerste Kamer het wetsvoorstel dat particulieren en bedrijven zou verplichten voor 2025 asbestdaken te verwijderen. Nu het wetsvoorstel voorlopig van tafel is, moeten verzekeraars beoordelen hoe ze met het verzekeren van asbestdaken van boeren omgaan.

  De reden dat veel verzekeraars geen asbest meer willen verzekeren, is volgens Benjamin Overkleeft van LTO Verzekeringen de economische duur van asbestplaten. Sinds 1993 is het verboden om asbest te gebruiken en inmiddels zijn de laatst gelegde asbesplaten afgeschreven. „Dat is ook de reden dat verzekeraars zeggen: ‘We gaan asbest niet meer verzekeren’. Ze zijn terughoudender geworden en dat is hun goed recht, want ze hoeven het niet te doen. Er is namelijk geen acceptatieplicht.”, vertelt hij.

  Verschillen per verzekeraar

  Verzekeraars gaan momenteel verschillend om met het verzekeren van asbestdaken. Bij de meeste geldt dat een stal nog wel een functie moet hebben. „Een lege stal met asbest bij een gestopte boer is haast niet meer te verzekeren”, duidt Overkleeft.

  Naast deze gemeenschappelijke deler zijn er verschillen per verzekeraar. Zo zijn er verzekeringsbedrijven die alleen nog asbestdaken verzekeren zolang de boer door middel van een saneringsplan aantoonbaar kan maken dat hij plannen heeft om op korte termijn asbest te verwijderen. Sommigen verzekeren asbestdaken alleen nog tegen brand, maar niet tegen geen andere risico’s zoals storm.

  Daarnaast zijn er ook verzekeraars die de dekking intact houden, maar een afschrijvingstabel hanteren waarbij in 2024 het asbest volledig is afgeschreven. Bij een gedekt evenement zoals brand, storm of hagel krijgt de boer geen nieuw dak, maar de opruimings- en saneringskosten worden dan wel betaald. Overkleeft: „Hou er rekening mee dat als de oorzaak niet gedekt is, de schade ook niet is gedekt. Als door een fikse hagelbui de asbestplaten in de mestput vallen, moet je dat als chemisch afval afvoeren. Maar als hagel niet verzekerd is, dan volgt er geen uitkering. Het kan dus vergaande gevolgen hebben”, legt de verzekeringsadviseur uit.

  Uitzondering

  Eén agrarische verzekeraar heeft besloten om na het gesneuvelde wetsvoorstel weer asbestdaken te verzekeren en bij schade voorlopig af te zien van de afschrijvingsregeling. „Dat betekent dat het asbestdak als volwaardig wordt gezien. Als er iets gebeurt dan krijg je de verzekerde herbouwwaarde uitgekeerd. Dat is wel een leuke ontwikkeling”, vertelt Overkleeft.

  Hij vraagt zich af hoe het na 2024 verdergaat. „Verzekeraars hebben nu met de afschrijvingsregelingen ingespeeld op het wetsvoorstel dat vanaf 2024 zou gaan gelden. Ik ben benieuwd hoe het verder gaat met de afschrijvingsregelingen en welke gevolgen het gaat hebben voor vervolgschades. Dat is afwachten en ook afhankelijk van nieuw asbestbeleid.”

  Meer kosten per vierkante meter

  Teunis Bunt komt de laatste tijd veel klanten tegen die sinds kort hun asbestdaken niet meer verzekerd hebben. De eigenaar van een asbestsaneringsbedrijf is ook bekend met de eerdergenoemde redenen van verzekeraars. Toch heeft hij niets te klagen en is er werk zat voor zijn bedrijf. Veel akkerbouwers en veehouders komen bij het bedrijf om asbest laten te verwijderen. „We zien veel dat boeren daar dan zonnepanelen voor terugleggen of dat ze het dak vervangen voor sandwichpanelen“, aldus de eigenaar van het asbestsaneringsbedrijf.

  Bunt pleit voor flexibelere wet- en regelgeving bij de verwijdering van asbest. „ Als wij bij drie schuren asbest moeten verwijderen, dan gebruiken we een torenkraan omdat we er dan met de verreiker niet goed bij kunnen. Zo’n torenkraan is eigenlijk alleen voor het vervoer van goederen bedoeld en niet voor het verplaatsen van personen. Van de Arbeidsinspectie krijgen we dan een boete omdat we geen verreiker gebruiken. Dat is toch te gek voor woorden? Strengere regelgeving van de arbeidsinspectie moet uiteindelijk wel verwerkt worden in de prijs per vierkante meter."

  Verspoeling beleid

  Aedes vereniging van woningcorporaties, LTO Nederland en Vereniging Eigen Huis pleiten voor een herziening van het asbestbeleid in Nederland. De partijen zijn van mening dat er volledig en onafhankelijk vervolgonderzoek nodig is om te bepalen of asbest in de laagste risicoklasse (1) gesaneerd kan worden. Wanneer wetenschappelijk onderzoekt dat aantoont, dan moet er afschaling kunnen plaatsvinden. Ook pleiten de organisaties voor goedkopere sanering.

  „Ik denk niet dat regelgeving versoepeld gaat worden en dat ze het nu makkelijker gaan maken voor particulieren om het zelf weg te laten halen. Dat kan ook nog eens gevaarlijk zijn. Daarnaast is er ook sprake van een ongelijk speelveld voor diegenen die al hoge kosten hebben betaald in het verleden voor asbestsanering”, aldus Bunt.

  0 reacties :

  Een reactie posten