Provincie legt vestiging nieuwe mega-datacenters stevig aan banden in nieuwe strategie

Datum:
 • woensdag 14 juli 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •  HAARLEM

  Tot nu toe kon een mega-datacenter op elk bedrijventerrein in de provincie worden gevestigd. De datacenterstrategie van de provincie Noord-Holland maakt daar resoluut een eind aan.


  Bart Vuijk 14-7-2021

  Vooral de hyperscale datacenters, zoals die in de Wieringermeer verrijzen, worden aan banden gelegd. Die mogen alleen nog worden gebouwd in vier gemeenten waar al meer van deze mega-datacenters staan: Amsterdam, Haarlemmermeer, Diemen en Hollands Kroon. In de rest van de Noord-Holland worden dergelijke panden verboden.

  Deze datacenters kennen een kolossaal drinkwaterverbruik, hebben de energievraag van een stad als Alkmaar, miljoenen liters aan opgeslagen diesel voor de noodaggregaten, en restwarmte die nutteloos de lucht in verdwijnt. Daarnaast is er nog het enorme ruimtebeslag van de datacenters, en de problemen die netwerkbeheerders ondervinden om het hoogspanningsnet uit te breiden voor de enorme stroombehoefte. Het is duidelijk dat de vestiging van datacenters niet zomaar overal kan worden toegestaan, schrijft de provincie in zijn datacenterstrategie.

  De hoop op veel nieuwe werkgelegenheid komt overigens niet uit: per hectare datacenter werken er maar zes personeelsleden.

  Weerslag

  De provincie kondigt aan dat deze strategie zijn weerslag zal vinden in regels die aan alle gemeenten in Noord-Holland worden opgelegd via een wijziging van de omgevingsverordening. Die is bepalend voor wat gemeenten wel en niet mogen laten bouwen.

  Zuiniger

  In de verordening worden eisen gesteld aan energieverbruik, duurzame energie, restwarmtegebruik, koelwater, waterveiligheid en lozingswater. De verordening stelt vooral voorwaarden op het gebied van energie en water. Die eisen zijn eenvoudig samen te vatten: het moet veel zuiniger. Zonnepanelen op daken van datacenters moeten standaard worden. Hyperscale datacenters moeten hun eigen 150 kilovolt-onderstation bouwen voor de inname van energie van het hoogspanningsnet. Van de dieselaggregaten wil de provincie ook af, er moet een duurzamer oplossing worden bedacht. En het koelwater mag niet meer uit de kraan komen, maar moet worden gewonnen uit - bijvoorbeeld - oppervlaktewater of regenwater. Ook kan PWN desgewenst fabriekswater leveren, halfgezuiverd water zoals dat bijvoorbeeld ook aan Tata Steel wordt geleverd. Grondwater opboren om als koelwater te worden gebruikt is verboden.

  De provincie onderscheidt regelgeving en stimuleringsmaatregelen. In regelgeving kan de provincie niet al te ver gaan, omdat de bevoegdheden ontbreken. Vandaar ook stimuleringsmaatregelen om de datacenters tot zuinigheid en duurzaamheid te bewegen.

  De provincie heeft wat ruimtelijke ordening betreft wel een stevige vinger in de pap. Gemeenten moeten voorafgaand aan de bouw van een datacenter zowel een stedenbouwkundig plan als een beeldkwaliteitsplan maken.

  Rapportage

  Wat niet verplicht wordt gesteld bij nieuwe datacenters, is een milieueffectrapportage (MER). Zo’n alomvattende rapportage wordt alleen van stal gehaald als een datacenter enorme aanpassingen aan bijvoorbeeld het hoogspanningsnet vereist.

  De provincie wil met de nieuwe strategie de ’meest duurzame en innovatieve datacenterhub van Europa’ worden. Een ’stevige basis voor de groeiende digitale economie’.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten