BELANGRIJK!! Dit beleid lijkt om meer te gaan dan het virus alleen.' Een gesprek met Sam Brokken

Datum:
 • donderdag 29 juli 2021
 • in
 • Categorie:
 • “Angst is een slechte raadgever.”


   

  29-7-2021

  Ad Verbrugge in gesprek met lector gezondheidswetenschappen Sam Brokken over diens ontwikkelende visie omtrent de coronamaatregelen en de risico’s van vaccins. “Angst is een slechte raadgever.” Hoewel recent onderzoek uitwijst dat het coronavirus minder dodelijk is dan aanvankelijk gedacht, lijkt het dwingende karakter van de maatregelen alleen maar toe te nemen. Momenteel zijn alle pijlen gericht op het vaccin. Wie zich niet laat vaccineren draagt willens en wetens bij aan de verspreiding van het virus, wordt gezegd. Maar bestaat er inderdaad een causaal verband tussen vaccinatie en verspreiding? Over dit thema en meer sprak Ad Verbrugge met een oude bekende van de Nieuwe Wereld, Sam Brokken, in zijn eerste bezoek sinds de coronakritiek tot zijn ontslag leidde. “De kritiek op de maatregelen heeft mij alles gekost.” Een openhartig gesprek met Sam Brokken. -- 0:00 intro 0:17 Hoe sta je ervoor, na de recente ontwikkelingen? 1:21 Jij stond al vroeg een tweestromenbeleid voor. Hoe kijk je daar nu naar? 5:46 Hebben we teveel verwacht van het vaccin? 7:55 Hoe kijk jij naar de werkzaamheid van vaccins? 10:55 Bestaat er twijfel over de opvatting dat de cel zelf spike-eiwitten aanmaakt? 13:40 Moet de overheid meer terughoudend zijn met het opleggen van vaccins? 15:14 Waar op de wereld zijn de data wel betrouwbaar? 22:58 Waarom wordt er zo laks op zorgwekkende ontdekkingen gereageerd? 26:21 Is de tijd niet rijp om hier meer open over te spreken. Waarom gebeurt dat niet? 30:04 Waar ligt hier de primaire verantwoordelijkheid? Faalt de wetenschap ons? 34:33 Zijn we te weinig op de hoogte over belangenverstrengelingen? 37:04 Wat moet er in jouw ogen gaan gebeuren? -- De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met Centrum Ethos aan de VU en Filosofische School Nederland. Volg ons! Website: https://www.denieuwewereld.tv​​​​​​​​​​ Twitter: https://twitter.com/De_NieuweWereld​​ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/de-n... Wil je ons steunen? Dat kan hier: https://www.whydonate.nl/donate/denie...


  De Nieuwe Wereld

  0 reacties :

  Een reactie posten