Ctgb verbiedt stapelen van vier werkzame stoffen

Datum:
 • donderdag 29 juli 2021
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Het Ctgb heeft gisteren het gestapeld gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op basis van de werkzame stoffen abamectine, deltamethrin, esfenvaleraat of chlorantraniliprole verboden.

  29-7-2021


  ‘Stapelen’ houdt in dat op een perceel eerst één gewasbeschermingsmiddel wordt gebruikt tot het maximale aantal toepassingen is bereikt en daarna nog een ander middel met dezelfde werkzame stof en voor dezelfde toepassing. Deze hogere toepassingsfrequentie en dosering worden niet beoordeeld bij de toelating van het individuele middel. Onderzoek van de Wageningen Universiteit (WUR) laat zien dat dit ongewenste milieueffecten kan hebben, met name voor oppervlaktewater en daarin aanwezige dieren, aldus het Ctgb.

  Overschrijdingen in oppervlaktewater

  De maatregel geldt in eerste instantie voor deze vier stoffen, omdat deze het vaakst zijn aangetroffen bij overschrijdingen in het oppervlaktewater, en door de NVWA zijn betiteld als middelen die gestapeld gebruikt kunnen worden. Het gaat om insecticiden die deels in de akkerbouw worden toegepast. Deltamethrin en esfenvaleraat worden gebruikt tegen insecten in onder meer aardappelen bieten en granen. De stof chlorantraniliprole heeft een toepassing tegen kevers in aardappelen en wordt daarnaast vooral toegepast in de fruitteelt. Abamectine is vooral bekend als insecticide in de vruchtgroenten en bloemisterij.

  Stapelen kan volgens het Ctgb in theorie met alle middelen toegelaten binnen een bepaalde toepassing of gewas, of zelfs over meerdere niet-dezelfde gewassoorten als die binnen het jaar op hetzelfde perceel worden geteeld. Er is geen overzicht beschikbaar van middelen of werkzame stoffen waarmee in de praktijk wel (of juist nooit) gestapeld wordt. Daarom heeft het Ctgb terug geredeneerd vanuit het effect: gekozen is voor het oppervlaktewater als indicator, omdat waterorganismen erg gevoelig zijn.

  Geharmoniseerde aanpak van stapelen

  Eerder ging het College akkoord met het voorstel dat de basis vormt voor deze maatregel. Vorig jaar is die beleidsaanpassing geconsulteerd op de Ctgb-website. Daarop kwamen van 17 instanties reacties binnen. Enkele maanden geleden heeft de minister van LNV de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over dit besluit. Inmiddels heeft zij de Europese Commissie verzocht om te komen tot een geharmoniseerde aanpak tegen het gestapeld gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Als de grafeenoxide in de Corona "vaccins" hun werk hebben gedaan hoeven we ons geen zorgen meer te maken over de stapels landbouwgif.

  Een reactie posten