Zelftesten op school: een goed plan?

Datum:
 • zondag 16 mei 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Afnemen test is geen kinderspel

   

  Door mr. Jeroen Pols

  Rotterdam – 14 mei 2021 – Op 11 mei stemde de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel waarmee scholen de toegang tot fysiek onderwijs afhankelijk mogen stellen van een testuitslag. De bedoeling is dat leerlingen zichzelf tijdens schooltijd regelmatig gaan testen. De procedure vindt plaats onder toezicht van schoolpersoneel. Alvorens ouders toestemming verlenen doen zij er goed aan de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. De test is allerminst onschadelijk.

  Tijdens de wetsbehandeling bleven de mogelijke schadelijke gevolgen voor leerlingen onbesproken. Ook schooldirecties gaan veelal zonder eigen onderzoek aan de slag met het testbeleid. Dit is opmerkelijk. Waar de afgelopen decennia risicomijdend gedrag ten aanzien van onze kinderen de norm werd, lijkt bij de coronabestrijding een blinde vlek te bestaan. Het afnemen van een test is namelijk geen kinderspel.

  Waarschuwingen

  De gebruiksaanwijzing van Roche geeft een lange lijst van waarschuwingen. Voor andere merken antigeentesten zal dit niet anders zijn. Zo moet de gebruiker inademing vermijden, beschermende kledij dragen, een arts raadplegen bij huid- of oogirritatie en kleding waarop vloeistof gemorst is onmiddellijk uittrekken en eerst wassen alvorens opnieuw te dragen.  De chemicaliën kunnen bij oogcontact blijvende schade veroorzaken.

  “Zeer verontrustende stof”

  De test bevat volgens de bijsluiter een stof die het ECHA (European Chemicals Agency) als “zeer verontrustend” (SVHC) aanmerkt, namelijk Octyl -/nonylfenol ethoxylaat.  Dit bestanddeel staat bekend als een endocrine disruptor. Dit zijn stoffen die de hormoonhuishouding ernstig kunnen aantasten, sterk kankerverwekkend zijn, geboortedefecten en andere ontwikkelingsproblemen kunnen veroorzaken.

  Vragen

  De gebruiksaanwijzing roept veel vragen op. Zo dient de test gebruikt te worden als onderdeel van een IVD-methode onder gecontroleerde omstandigheden. Hoe verhoudt zich dat tot de situatie in een klaslokaal waar kinderen zelf de test afnemen? Ook is de test uitsluitend bedoeld voor patiënten met symptomen. Scholen gaan ze juist gebruiken voor gezonde symptoomvrije kinderen. En welke veiligheidsmaatregelen neemt de school? Stellen zij beschermende kleding ter beschikking? Hoe zit het met de verzekering tegen letselschade? Keert deze uit indien de school kinderen laat werken met gevaarlijke stoffen? Een zorgvuldig handelend schoolbestuur onderzoekt deze vragen alvorens de kinderen aan het testen te zetten.

  Internationale Kinderrechtenverdrag

  Het testbeleid komt boven op de overige coronamaatregelen. Kinderen en jongeren lopen een verwaarloosbaar risico ziek te worden. De maatregelen schaadt hun psychische, sociale en fysieke gezondheid. terwijl deze tot doel hebben om de intensive care en de zorg te ontlasten. Volgens het Internationale verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) moet bij alle maatregelen het belang van kinderen voorop staan. Scholen die meedoen aan dit testbeleid handelen daarmee in strijd met dit verdrag. Hoogste tijd om de kinderen weer onbezorgd naar school te laten gaan zonder testen en zonder coronaregels. Gewoon naar school.

  Vindt hieronder een modelbrief voor scholen

  Modelbrief vragen school

  Bijsluiter zelftest

  VIRUSWAARHEID

  1 reacties :

  Verontruste zei

  Testen en zelftesten kunnen gevaarlijk zijn omdat het vaak een invasieve manier van monster afname is en daardoor hersenletsel kunnen veroorzaken (die dan wel weer ergens anders vandaan komen). Deze invasieve handeling mag in principe alleen door een arts worden uitgevoerd!
  Zie ook de KNO arts bij Reiner Fuelmilch: corona-ausschuss.de, Sitzung 52 vanaf minuut 52 (ongeveer). Is wel in het Duits.

  Een reactie posten