Enquête: ’Geen megalocaties voor seizoenarbeiders’

Datum:
 • zaterdag 24 april 2021
 • in
 • Categorie: , ,

 • Hollands Kroon - Anna Paulowna - Seizoenarbeiders moeten bij voorkeur in kleinschalige of een combinatie van kleinschalige tot grootschaliger locaties worden gehuisvest. 


  Winnie van Galen 24-4-2021


  Dit blijkt uit een provinciale enquête waarop dertienhonderd reacties (overwegend afkomstig uit Hollands Kroon) zijn binnengekomen. Aanleiding voor de enquête is een zoektocht naar geschikte locaties voor de huisvesting van zo’n drieduizend arbeidsmigranten. Momenteel is er sprake van een groot tekort en worstelen veel bedrijven met de vraag waar ze hun tijdelijke werknemers kunnen huisvesten. Daarnaast is er weerstand vanuit de bevolking die het leven in de kernen aangetast zien worden als er her en der kleinschalige logiesplekken komen. 

  Geconfronteerd met de dilemma’s, mede aangekaart door gemeentebesturen die ook met de huisvestingsvraag stoeien, besloot de provincie kortgeleden de regie naar zich toe te trekken. 

  In de buurt 

  De respondenten gaven aan het belangrijk te vinden dat de veelal uit Midden- en Oost-Europa afkomstige werknemers in de buurt (op fietsafstand) van hun werk wonen, dichtbij provinciale verkeersaders. Zoals bijvoorbeeld bij Agriport, in het bollengebied tussen Den Helder, ’t Zand en Anna Paulowna en rond werklocaties in de gemeente Schagen, aldus de provincie. Uit de online gehouden enquête bleek er geen voorkeur te bestaan voor locaties met duizend bedden. 

  Al met al zijn er op basis van de enquête drieduizend locaties ingetekend. Na een analyse moeten er tien tot twintig kansrijke locaties overblijven die eind mei door gemeentebesturen en de provincie worden besproken. Volgens de provincie blijkt uit onderzoek dat de vraag naar huisvesting de komende tijd verder zal toenemen, gezien de grote vraag naar tijdelijke uit het buitenland afkomstige arbeidskrachten.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten