College Hollands Kroon vindt hypergrote datacenters nu toch een zaak van de provincie

Datum:
 • maandag 12 april 2021
 • in
 • Categorie: , , ,

 •  HOLLANDS KROON

  De vestiging van hypergrote datacenters is een zaak van de provincie, niet van een gemeente. Dit leidt de fractie van GroenLinks in de gemeente Hollands Kroon af uit antwoorden die het college van burgemeester en wethouders geeft op raadsvragen.

  Er leven intern bij de gemeente al jaren twijfels of de gemeente wel bevoegd is over zo grote bedrijven te beslissen. In andere provincies vallen soortgelijke datacenters wel onder het provinciaal gezag. Na publicaties in deze krant gaf de provincie Noord-Holland gemeente Hollands Kroon te kennen dat het provinciehuis het gezag naar zich toe trekt. Microsoft, dat een van de twee ’hyperscale’ datacenters exploiteert in de Wieringermeer, kreeg van de provincie te horen dat het bedrijf niet over de juiste vergunningen beschikt. Wethouders Meskers en De Groot in Hollands Kroon verdedigden het standpunt dat de gemeente wel het bevoegd gezag is, maar het college komt daar nu dus op terug.

  GroenLinks: „B&W geven aan dat er tot nu toe ’ruimte was voor bestuurlijke interpretatie’, omdat er nog geen jurisprudentie bestond over de vraag wie er bevoegd was. Het college meldt nu echter: ’Pas recent zijn de provincie en de gemeente tot andere inzichten gekomen’.”

  GroenLinks is hier zeer kritisch over. „B&W merken op dat: ’het advies van Pels Rijcken (bureau van de landsadvocaat, red.) dat in opdracht van de provincie is gemaakt, het aangepaste standpunt van Infomil (de milieuwebsite van het Rijk, red.) en de praktijk bij andere provincies en bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, daaraan hebben bijgedragen.’’ Volgens het college valt hen daarover ’niets te verwijten, omdat deze inzichten pas recentelijk bekend zijn geworden.’

  Uit gemeentedocumenten blijkt echter dat er al in 2019 grote twijfels leefden over de vraag of de gemeente wel ging over de datacenters, waar met name de wethouders Meskers en Groot letterlijk de rode loper voor hebben uitgelegd. Naast de twee bestaande, zijn er nog plannen voor vijf nieuwe datacenters.

  GroenLinks is blij met de draai van het college. „De bevoegdheid van de provincie heeft gevolgen voor het datacenterbeleid. Zo weegt de provincie, naast economische belangen, ook het milieu en het water- en energieverbruik mee in het ruimtelijk beleid. Tevens heeft provincie meer ambitie qua landschappelijke inpassing en kan het belangen zoals die van de landbouw en de energietransitie anders meewegen.”

  Maandag vindt in provinciale Staten een spoeddebat plaats over de datacenters in Hollands Kroon, aangevraagd door JA21. Moties om datacenters door een veel kritischer bril te bezien, liggen al klaar.

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten