Amerikaanse overheidscommissie van experts bevestigt gezondheidsgevaar 5G

Datum:
 • vrijdag 1 januari 2021
 • in
 •  Alleen afgevaardigde Tech Industrie niet eens met conclusie dat alle vormen van draadloze communicatie een negatieve invloed hebben op de gezondheid van mens, dier, insect en plant  Amerikaanse overheidscommissie van experts bevestigt gezondheidsgevaar 5G

  —————————————————————————————————————————————

  Alleen afgevaardigde Tech Industrie niet eens met conclusie dat alle vormen van draadloze communicatie een negatieve invloed hebben op de gezondheid van mens, dier, insect en plant

  —————————————————————————-

  De New Hampshire Commission tot Study the Environmental and Health Effects of Evolving 5G Technology heeft geconstateerd dat 5G wel degelijk een gevaar kan vormen voor de volksgezondheid. In de commissie zitten 13 experts op het gebied van epidemiologie, volksgezondheid, toxicologie, natuurkunde en technologie. Alleen de afgevaardigde van de Tech Industrie was het niet met de conclusie eens dat alle vormen van draadloze communicatie een negatieve invloed hebben op het functioneren van mensen, dieren, insecten en zelfs planten.

  De leden van de commissie, vergelijken de haast waarmee 5G en andere vormen van steeds sneller draadloos internet erdoor worden gedrukt met de leugens die de tabaksindustrie in de jaren ’50 verkondigde dat roken goed zou zijn voor je gezondheid. Net als met 5G en vaccins nu het geval is, werden daar destijds direct of indirect door de industrie en/of overheid betaalde wetenschappers voor ingezet.

  Om de paar lantaarnpalen een 5G antenne

  Om 5G te doen werken is het noodzakelijk om in vrijwel iedere straat, vermoedelijk om de paar lantaarnpalen, meerdere antennes te plaatsen, dus heel dicht bij uw woning of werkplek. Het vanwege lockdowns verplicht thuis moeten werken van miljoenen mensen blijkt een gouden kans te zijn geweest voor zowel overheid als industrie om – ondanks talloze bezwaren en onbeantwoorde vragen – achter de schermen snel 5G in te voeren. Enig substantieel onderzoek naar de gevolgen van de straling van honderden miljoenen antennes heeft de industrie niet verricht.

  Daar waar 4G werkt met frequenties tot 6 gigahertz (GHz), opereert 5G tussen de 30 GHz en 300 GHz. De impact van deze ultra kortegolf lengten is nooit goed onderzocht, maar het eerste bewijs van diverse studies toont aan dat het waarschijnlijk schadelijk en gevaarlijk is.

  Overheid negeert duizenden studies naar gevolgen volksgezondheid

  De commissie, die de overheid van de staat New Hampshire in 2019 instelde, kreeg de opdracht te onderzoeken waarom de Federal Communication Commission (FCC) stelselmatig duizenden studies waaruit is gebleken dat draadloze frequenties (RF) hersentumoren, hartkwalen, onvruchtbaarheid en veel andere aandoeningen kunnen veroorzaakt, genegeerd heeft, en in zijn richtlijnen nergens rekening houdt met de volksgezondheid.

  Bovendien is de limiet die de FCC hanteert voor draadloze frequenties 100 keer hoger dan in andere landen, en dat terwijl de World Health Organization deze straling als ‘mogelijk kankerverwekkend’ heeft geclassificeerd. Desondanks wordt er noch in de VS, noch in de EU, noch in andere landen ook maar iets gedaan met de vele waarschuwingen van topwetenschappers aangaande het gevaar voor de volksgezondheid.

  ‘Steeds meer bewijs van DNA schade’

  ‘Er is steeds meer bewijs dat er DNA schade kan ontstaan door straling buiten het ioniserende deel van het spectrum,’ schrijven de experts. ‘De Commissie heeft argumenten van beide kanten over deze kwestie gehoord. Velen zeggen dat er ontdekt is dat er binnen dit (stralings)bereik biologische gevolgen zijn. Dit argument wordt versterkt nu begonnen is om (5G) millimeter golven binnen het microgolf bereik toe te passen.’

  De commissie beveelt dan ook een onafhankelijke onderzoek aan naar de huidige draadloze standaarden aangaande elektromagnetische straling tussen 300 Mhz en 300 Ghz, zodat duidelijk in kaart wordt gebracht wat de gevaren voor de volksgezondheid zijn. Tevens wordt iedereen aanbevolen zijn persoonlijke blootstelling aan 5G te verminderen. Ook vinden de experts dat het publiek beter op de hoogte moet worden gesteld van de potentiële gevaren.

  IT-professional Jon Humphrey verklaarde in een interview dat de Tech Industrie ‘dus weet dat deze technologie gevaarlijk is. Daarom proberen ze er nu zoveel mogelijk uit te halen, voordat ze eindelijk verantwoordelijk worden gesteld. Helaas hebben we dit allemaal al eerder gezien, zoals met de tabaksindustrie… Zij logen, kochten politici om, betaalden wetenschappers, en legden (kritische) mensen het zwijgen op. Spijtig genoeg kwamen ze daar heel vaak mee weg. Daarom moeten we ervoor zorgen dat dit met 5G niet gebeurt.’

  ‘Cumulatieve straling 5G en 4G nog gevaarlijker’

  In een artikel in de Scientific American wees Joel Moskowitz, directeur van het Center for Family and Community Health van de University of California (Berkeley) er op dat 5G niet 4G zal vervangen, maar beide golflengten naast elkaar zullen worden gebruikt. Moskowitz is bang dat de cumulatieve straling van 4G en 5G nog schadelijker zal zijn. ‘Kanker is niet enige risico, want er is aanzienlijk bewijs dat RFR neurologische stoornissen en schade aan de voorplanting veroorzaakt, waarschijnlijk veroorzaakt door oxidatieve stress.’ (1)

  ‘Millimeter golven worden voornamelijk binnen een paar millimeter van de menselijke huid en in de oppervlaktelagen van het hoornvlies geabsorbeerd,’ bevestigde Moskowitz de eerdere waarschuwingen van onafhankelijke experts aangaande 4G, 5G en WiFi. ’Blootstelling kan op de korte termijn ongunstige psychologische effecten hebben op het perifere zenuwstelsel, het immuunsysteem en het cardiovasculaire systeem. Onderzoeken suggereren dat lange termijn blootstelling een risico vormt voor de gezondheid van de huid (melanomen = kanker), de ogen (oogkanker) en de testikels (onvruchtbaarheid).’

  Al in de jaren ’60 toonden wetenschappers aan dat microgolven bij mensen tinnitus (lett. ‘lawaai in je hoofd’) kunnen veroorzaken. 20 jaar later werd ook de beïnvloeding van het menselijke gevoel ‘tot in hun slaap’ mogelijk. Het aantal mensen met ernstige gezondheidsklachten als gevolg van mobiele straling zou de komende jaren daarom wel eens exponentieel kunnen gaan toenemen als de invoering van 5G niet wordt stopgezet, in ieder geval totdat onafhankelijk is vastgesteld dat de frequenties geen enkel gevaar vormen.

  Nationale Bond Overheidszaken voert nog steeds actie tegen 5G in NL

  Helaas baseert de Nederlandse overheid zich enkel op ‘Wij van WC Eend…’ onderzoeken van de Tech Industrie, die natuurlijk nooit hun eigen producten zullen afkraken. De Nationale Bond tegen Overheidszaken voert daarom nog steeds actie en rechtszaken om de invoering van 5G in Nederland op te schorten, net zoals Zwitserland in februari van dit jaar heeft gedaan.

  ‘5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid vaccins’

  Organisaties zoals het WEF hebben al openlijk aangekondigd dat uiterlijk in 2030 iedere wereldburger via geïmplanteerde microchips verplicht moet zijn gekoppeld aan een alomvattend 5G/A.I. controlesysteem. Dat zelfs onze eigen gedachten en gevoelens dan kunnen worden gemanipuleerd en bestuurd, is beslist geen science fiction. In China zijn de eerste scholieren al voorzien 5G hoofdbanden die door A.I. (kunstmatige intelligentie) worden aangestuurd, en die in real time de gedachtestroom van de kinderen kunnen lezen.

  De technologische ontwikkelingstak van het Pentagon, DARPA, en de Bill & Melinda Gates Foundation hebben samen met het tech-bedrijf Profusa een implanteerbare nanotech biosensor van hydrogel (stof vergelijkbaar met een zachte contactlens) ontwikkeld. Deze biosensor, die kleiner is dan een rijstkorrel, kan samen met een vaccin worden geïnjecteerd en wordt vlak onder de huid aangebracht, waar deze feitelijk met je lichaam samensmelt.

  De nanotech component zorgt ervoor dat via 5G alle informatie over jezelf, je lichaam en je gezondheid op afstand kan worden gecontroleerd. De biosensor, die ook informatie en opdrachten kan ontvangen, zal naar verwachting begin 2021 door de FDA worden goedgekeurd. (Zie verder ons artikel van 3 september: ‘Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’). De biosensor kan tevens worden gebruikt als ID-bewijs, vaccinpaspoort, toegangsbewijs en betaalmiddel.

  Xander


  (1) Natural News

  0 reacties :

  Een reactie posten