Geen extra zonneparken op landbouwgrond in Hollands Kroon? Dat staat nog lang niet vast. Liander zet offensief in

Datum:
 • vrijdag 18 december 2020
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Geen extra zonneparken op landbouwgrond in Hollands Kroon? Dat staat nog lang niet vast. Liander heeft juist het oog laten vallen op de Wieringermeer voor zonne-energie. In de raad leeft de angst dat de gemeente aan het kortste eind trekt.


  Ed Dekker 18-12-2020

  Netbeheerder Liander ziet veel potenties in de combinatie van wind en zon. Daarmee kan volgens het stroombedrijf enorm worden bespaard: aan geld 197 miljoen euro en aan ruimte zeventien hectare. Dat geldt voor heel Noord-Holland Noord, maar vooral in de Wieringermeer. Hier staan met het grootste windpark op land in Nederland al molens genoeg.

  Slim gebruik van de huidige energiestructuur noemt Liander dat. In een rapport over de voordelen van clustering gaat het bedrijf voorbij aan een recent besluit van Hollands Kroon. Wij staan geen zonneakkers meer toe op agrarische gronden, besloot de gemeenteraad. Met bijna honderd grote windmolens dragen wij al genoeg bij aan het duurzaam opwekken van energie, was het argument. Liander lijkt daar geen boodschap aan te hebben.

  Komend jaar

  De ingrijpende aanbevelingen van Liander behoren tot de meer dan tweehonderd reacties op de RES voor Noord-Holland Noord, de Regionale Energie Stratie. Dit plan moet leiden tot veel meer zonne- en windenergie. Voor een deel is het voorlopige plan inmiddels aangepast, zo werd deze week bekend. Andere reacties moeten eerst nog verder worden beoordeeld, zoals die van Liander. In de eerste helft van komend jaar wordt daar meer bekend over.

  Raadslid Daan Pruimboom van Onafhankelijk Hollands Kroon ’vreest het ergste’. Hij is bang dat het raadsbesluit een wassen neus is. ,,Het gevaar is groot dat we worden overruled. Dat het Rijk de kant van Liander kiest en ons zonneweides oplegt. ’Den Haag’ maakt haast met het bereiken van doelstellingen voor het klimaat. Daar kunnen wij zomaar de dupe van worden.” Pruimboom geldt als een van de energiespecialisten in de raad. De Wieringer heeft ambities in de landelijke politiek. Hij staat nummer tien op de kandidatenlijst van Lijst Henk Krol voor de kamerverkiezingen in maart.

  ’Slimme oplossingen’

  Liander windt er geen doekjes om. ’Door samen zoekgebieden in te vullen en slimme oplossingen te verkennen, maken we de RES tijdig realiseerbaar, ruimtelijk inpasbaar en kostenefficiënt’, wordt de Noord-Hollandse Energieregio duidelijk gemaakt. Deze organisatie bestaat uit gemeenten, de provincie en het waterschap. Ze voert de regie over de RES in de regio’s Noordkop, West-Friesland en Alkmaar. De exacte locaties van extra windmolens en zonnevelden zijn nog niet bekend. Zoekgebieden zijn bepaald, en nu wordt verder gekeken.

  ’Cablepooling’, zo noemt Liander het voordeel van de combinatie wind en zon. Maak handig gebruik van kabels, leidingen en tracé’s, dat is het idee. ’Zo wordt de huidige infrastructuur optimaal benut’. Er zijn dan minder kostbare investeringen nodig, zoals de bouw van extra transformatorstations.

  Op meer plaatsen biedt clustering van zon en wind voordelen, stelt Liander. Het noemt onder meer Texel, Anna Paulowna en Schagen. De grootste wind zou in de Wieringermeer te halen zijn.

  Natuurlijk Krabbendam

  Ook actiegroep Natuurlijk Krabbendam reageert geschrokken op de nieuwste RES-ontwikkelingen. Langs het Noordhollands Kanaal zullen in de buurt van Krabbendam hoogstwaarschijnlijk extra windmolens komen. Deze turbines waren eerder gedacht in en bij het poldergebied langs de Hondsbossche Duinen, tussen Camperduin en Petten. Op voorstel van de gemeente Bergen is dit ’zoekgebied’ in de aangepaste RES verplaatst naar het Noordhollands Kanaal, tussen Koedijk en Zijpersluis. ,,Verschrikkelijk”, zegt Frank Niele van Natuurlijk Krabbendam. De actiegroep beraadt zich op verdere stappen, deels samen met de Dorpsraad Warmenhuizen.

  Noordhollands Dagblad

  2 reacties :

  Anoniem zei

  Er zit een 21-jarige energiespecialist in de gemeenteraad! Laat me niet lachen. Het joch studeert nog, een opleiding die niets met energieproductie te maken heeft.

  Anoniem zei

  Het "joch" Daan Pruimboom heeft als een van de weinigen wel zoveel verstand dat hij de onhaalbaarheid van alle groene plannen inziet, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben, een normaal gezond verstand is voldoende. Jammer dat veel van de overige raadsleden klaarblijkelijk een gezond verstand missen.

  Een reactie posten