Keek op de Week met datacentra en windmolens.........

Hollands Kroon - Hoogte en Dieptepunten in Hollands Kroon in de weken van juni 20201. Huidige situatie

Het is een chaotische tijd. Voor veel mensen is de situatie niet te begrijpen. 
De overheden die liegen en de media die gaan daar in mee.  En dan de massale indoctrinatie van angst om vrijheden in te perken. Een noodwet, de democratie wankelt.
We leven in een voorgeschreven werkelijkheid. Volksverlakkerij! 
De beperkingen voor burgers gaan veel te ver en horen niet thuis in een democratische samenleving, 
En dan, wat zijn de gevolgen voor de bedrijven en medewerkers en alle andere zaken in onze maatschappij, die al maanden niets mogen ondernemen?
Een uiteenzetting van de huidige situatie:
Zie hier en hier 
2. Datacentra en windmolens

Een duidelijk stuk in het NRC over de Wieringermeer met zijn windmolens en datacentra. 
Er kwamen datacentra van Microsoft en Google die alle groene stroom opslurpen. Een derde bedrijf heeft al een aanvraag gedaan zelfs. En de burger betaalt eraan mee. Wethouder Meskers reageerde in een Column van Eugeen Hoekstra alsof er niets aan de hand is. Zie hier.

Reststroom, werkgelegenheid, het aantal windmolens, het landschappelijk aanzicht. Alles is mis. Alleen de centen lijken te tellen. 
De huidige oude 36 windmolens die her en der zijn geplaatst in de Wieringermeer, zouden verdwijnen. De eigenaren kregen deel in de nieuw geplaatste molens. Nu blijkt dat deze boeren hun oude molens en rechten verkocht hebben aan Vattenfall. Vattenfall heeft ook alles overgenomen van Nuon, die alle molens zou gaan bouwen. Maar nu blijkt dat deze oude landschapsontsierend molens die  niet passen in de in lijn opgestelde nieuwe windmolens en  dus weg zouden moeten, dus helemaal niet hoeven te verdwijnen. 
De datacentra belasten het stroomnet zo zwaar, dat er voorlopig geen mogelijkheid voor de buurtbewoners is om zonnestroom te leveren.
Zie hier: Zwendel van de Eeuw in de Wieringermeer, die helemaal volgekwakt wordt met torenhoge horizon vervuilende subsidieturbines. 

Op 20 juni deden de beide wethouders van Hollands Kroon nog een poging om hun straatje schoon te vegen.  Zie hierDe werkelijke situatie die heel veel mensen niet weten:


Van de energie die gebruikt wordt is thans:

Zonne energie 1%

Windenergie 1,85 %  

Biomassa  5,09 %

Hoeveel windmolens moeten er nog geplaatst worden?  Hoeveel agrarische grond is er nog nodig. We zitten nu op totaal 7,94%  van het energieverbruik met onzekere opbrengsten want het moet wel waaien en de zon moet wel schijnen!!! Hoe is het mogelijk dat in het Klimaatakkoord biomassa als belangrijk onderdeel wordt gezien.  Te idioot voor woorden om hier mee door te gaan....

Gelukkig heeft Urgenda het licht gezien: stoppen met biomassacentrales en de gaskraan weer openzetten'. Zie hier


En ook de JOVD heeft een duidelijk standpunt en gaat voor kernenergie. Maar zij vindt ook onbegrijpelijk dat de overheid voor biomassa gaat: JOVD: Tijd voor een rationeel klimaatbeleid!   


Ook de natuurorganisaties laten nu een ander geluid horen:
Natuurorganisaties: "Windturbines en zonnepanelen passen niet bij natuurdoelen" maar ook  velden met drijvende zonnepanelen op het water gaan ten koste van leefgebied van beschermde en bedreigde vogels vinden ze.

3. De RES dendert door......

Gezien de hele corona-situatie,  zeer ingrijpend in vele levens,  zou je direct  moeten stoppen met de hele RES-onzin. De mensen hebben nu wel wat anders aan hun hoofd. Maar nee de Grean Deal gaat gewoon door, Timmermans (EU) vindt zelfs dat de coronatijd een goede gelegenheid is om de Grean Deal erin mee te nemen. Deze RES-Regio heeft slechts de voortgang in het RES-gebeuren met 2 maanden opgeschorst. 
Het blijkt  dat raadsleden en wethouders  zich ’gevangen voelen’ in een onmogelijke procedure. Want de gedragscode schrijft voor dat de colleges van b en w zich conformeren aan de concept-RES, terwijl her en der raadsuitspraken zijn gedaan die zich verzetten tegen de concept-RES of onderdelen ervan. 
Zie hier.


Krantenartikelen over Hollands Kroon:  mei 2020

30-6-2020 Raadsvragen over fors zonnepark op ’onrendabel’ aardappelland
29-6-2020 Hoezo is agrarische grond onrendabel als er aardappelen worden geteeld? Raadsvragen over perceel bij Winkel waar zonnepanelen moeten komen
27-6-2020 De eerste verbroken belofte (5)
24-6-2020 Groen Links stelt vragen aan het college over de gang van zaken betreffende datacentra in Hollands Kroon.
24-6-2020 Hollands Kroon zoekt jongeren voor bezoekjes aan ouderen
23-6-2020 Gemeente Hollands Kroon knapt klus op voor provincie en geeft twintig jaar garantie op het werk
23-6-2020 Onderzoek naar toekomstig grondgebruik
20-6-2020 Wethouders Theo en Theo van Hollands Kroon over de ’verrommeling van de Wieringermeer’: We verloren van het sterkste jongetje van de klas (3)
19-6-2020 Dikke plus van 3,5 miljoen euro op jaarrekening Hollands Kroon komt vooral vanwege incidentele meevallers
18-6-2020 Kijken! De Hofbar over Windpark Wieringermeer

18-6-2020 Column: Wieringermeer- waarom ging een gedeputeerde mee naar Seattle om de deal met Microsoft te sluiten?
18-6-2020 Gedraaide baan op locatie Groetweg/Alkmaarseweg Middenmeer heeft voorkeur motorcrossers
17-6-2020 Brief aan Raad Hollands Kroon over motorcrossterrein
17-6-2020 Gemeenteraad Hollands Kroon stemt in met jaarrekening 2019
14-6-2020 Incluzio boekt verlies van ruim acht ton

14-6-2020 
Column: Wethouder reageert op het NRC-artikel alsof er niets aan de hand is (2)
13-6-2020 Harde klappen voor lelietelers in coronacrisis: ’Schade loopt op tot 30 á 35 miljoen’

12-6-2020 
Gebroken beloftes: hoe de Wieringermeerpolder dichtslibde met windturbines en datacentra (1)
12-6-2020 Agriport wil betere kabels
10-6-2020 Nieuwe schuur Leijerdijk meer aan zicht onttrokken
10-6-2020 WOZ-waarde van woningen in Hollands Kroon blijft stijgen
10-6-2020 Jaarrekening 2019: financiële positie is verbeterd
9-6-2020 Geen apart potje voor coronaperikelen in Hollands Kroon, in de reserve zit genoeg om tegenvallers op te vangen, aldus de wethouder
9-6-2020 Plan motorcrossterrein Wieringermeer in zomermaanden te bekijken

8-6-2020 
Nederland genaaid met Windpark Wieringermeer (4)


1-5 De meest gelezen artikelen

Redactie JAS


0 reacties :

Een reactie posten