’RES passeert de bevolking’

Datum:
 • dinsdag 30 juni 2020
 • in
 • Categorie:
 • Schagen - ’Het RES-proces dendert als een hogesnelheidstrein langs de stations, zonder de daar wachtende inwoners mee te willen nemen.


  Peter Schat 30-6-2020

  Voor reflectie of we niet veel te hard rijden en seinen missen, is geen ruimte.’ 

  Met die woorden stuurden de samenwerkende bewonersorganisaties in het RES-gebied Noord-Holland Noord de achttien gemeentebesturen in dat gebied een ’reflectienota’, zodat die woensdag in de Stuurgroep Regionale Energiestrategie NHN op de agenda kan komen. Zowel de bewonersorganisaties als de achttien gemeenten zitten daar, met andere ’stakeholders’, aan tafel.  

  Waarom moet Noord-Holland Noord het beste jongetje van de klas zijn, met het hoogste bod van alle dertig RES-regio’s van Nederland? ,,Het elektriciteitsnet kan de elektriciteit die opgewekt gaan worden niet eens aan en die duurzame stroom gaat vooral naar de datacenters die er al staan er er nog bij gaan komen’’, stelt Bobeldijker Kor Buitendijk namens de bewonersorganisaties. 

  In de nota stelt hij dat de bewoners van Noord-Holland Noord zich beter thuisvoelen bij de keuzes die andere energieregio’s maken om maatschappelijk draagvlak te krijgen. Buitendijk vindt dat de belangen van bewoners pas steevast als laatste meegewogen worden. 

  ,,Het zal niet de bedoeling zijn, maar de signalen die we hierover al diverse keren onderbouwd hebben afgegeven, hebben niet tot zichtbare verbetering geleid.’’ 

  Buitendijk is met andere stakeholders te gast geweest bij de gemeenteraden van onder meer Schagen, Den Helder, Hollands Kroon, Heiloo, Koggenland en Texel. Daar viel het hem op dat raadsleden en wethouders naar voren brachten dat zij zich ’gevangen voelen’ in een onmogelijke procedure. 

  Want de gedragscode schrijft voor dat de colleges van b en w zich conformeren aan de concept-RES, terwijl her en der raadsuitspraken zijn gedaan die zich verzetten tegen de concept-RES of onderdelen ervan.

  Worstelen 

  ,,De gemeenteraden van Hollands Kroon, Medemblik en Koggenland hebben zich onder andere uitgesproken tegen nieuwe windturbines op land en water en tegen grootschalige zonneweiden op agrarische grond. Ook gemeenten als Texel, Castricum en Uitgeest worstelen hiermee.’’ 

  Buitendijk noemt dit ’de regiospagaat’. ,,In andere energieregio’s koos men ervoor de concept-RES direct vast te laten stellen door de gemeenteraden. In Noord-Holland Noord komen gemeenten nu in de situatie dat ze concept-RES aan moeten nemen terwijl die vervolgens op belangrijke delen door raadsuitspraken onderuit wordt gehaald.’’ 

  Volgens Buitendijk kan het ook anders. ,,Noord-Holland heeft van alle provincies in absolute zin met 6,9 TWh en als aanvullend bod met ruim 4,4 TWh veruit het hoogste bod uitgebracht. De andere ’windprovincies’ Groningen met een aanvullend bod van 2,6 TWh staat op een derde plaats en Flevoland met een aanvullend bod van 0,6 TWh op de laatste plaats.’’ 

  Bij sommige provincies, zoals Friesland, is volstaan met het indienen van vergunde projecten. Zij hebben geen aanvullend bod uitgebracht. Een burgerparlement heeft daar vastgesteld dat er op dit moment geen draagvlak is voor nieuwe grootschalige windprojecten. Het totale bod van Noord-Holland van 6,9 TWh bestaat voor veertig procent uit reeds vergunde projecten en zestig procent uit nieuwe grootschalige wind- en zon projecten. ,,Alle dertig regio’s samen tellen in de concept-RES’sen op tot een bod van 52 TWh! Dat is 17 TWh uur meer dan de opgave uit het Klimaatakkoord.’’ 

  Intrekken 

  Ook reageert Buitendijk in de nota op het afschieten door natuurorganisaties van zijn plannen voor zonnezandbanken in het IJsselmeer langs de Wieringermeerdijk. ,,Naar zonne-eilanden wordt serieus onderzoek gedaan. Als er ecologisch onoverkoombare achteruitgang is ten opzichte van de huidige situatie, trekken we die plannen in.’’

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten