’Toekomst van het Texelse landschap staat op het spel.’ Natuurmonumenten vindt grote windmolens beter op hun plek tussen Heerhugowaard en Schagen

Datum:
 • vrijdag 15 mei 2020
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Natuurmonumenten vindt dat de drie zoeklocaties voor vijf grote windmolens in de concept-RES (Regionale Energie Strategie) het Texelse landschap en het internationale belang van het eiland voor trekvogels te veel schaden.  De natuurorganisatie zegt voor het opwekken van duurzame energie te zijn, maar wil dat dit elders gerealiseerd wordt. Voor Texel zou in de RES onevenredig veel zijn voorgedragen in vergelijking met de rest van de regio. Natuurmonumenten noemt het gebied tussen Heerhugowaard en Schagen als voorbeeld van een betere plek.
  „Zeker de noordpunt van Texel is cruciaal voor de belangrijkste trekvogelroute van West-Europa. Daarnaast is een eiland rondom een overgang van land naar water. Juist dit is de plek waar vogels het meest gebruik van maken en waar windmolens het meest schade doen aan de natuur”, zegt boswachter Jerome van Abbevé namens Natuurmonumenten. „De toekomst van het Texelse landschap staat hiermee op het spel. Texel is uniek. Het eiland is een aaneenschakeling van op wereldschaal uitzonderlijke natuurgebieden.”

  ’Zonneparken tussen Den Hoorn en Den Burg’

  Van Abbevé is teleurgesteld, omdat de visie die de Noord-Hollandse natuur- en milieuorganisaties begin dit jaar gaven op locaties voor windmolens en zonneweides niet is terug te vinden in de concept-RES. Op Texel zien de organisaties ruimte voor zonneparken tussen Den Hoorn en Den Burg, omdat dit geen weidevogelgebied is en de natuurwaarden na de ruilverkaveling erg achteruit zijn gegaan. Voorwaarde is dat tegelijkertijd de natuurwaarden netto toenemen. Natuurmonumenten is tegen de plaatsing van zonnepanelen langs de Pontweg, zoals in de RES aangegeven. De polder Eierland zou wel een optie zijn.

  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten