Handhaving in Den Helder: onduidelijk of beleid en praktijk op elkaar aansluiten, zegt Rekenkamercommissie

Datum:
 • vrijdag 15 mei 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • De gemeente Den Helder moet weten hoe vaak welke instrumenten worden ingezet in de handhaving van de openbare orde en veiligheid.  Alleen dan is te zien of de uitvoeringspraktijk en het beleid op elkaar aansluiten. De Helderse Rekenkamercommissie adviseert de gemeente om te werken aan het verkrijgen van dat inzicht.
  Het aantal handhavingsklussen is zo groot, dat de handhavers niet alles kunnen doen. De Rekenkamercommissie vindt dat heldere prioriteiten moeten worden gesteld en kritisch te kijken naar het takenpakket. Door bepaalde taken af te stoten, krijgen de gemeentelijke handhavers meer ruimte om aandacht te schenken aan taken die anders blijven liggen. Als voorbeeld noemt de Rekenkamercommissie het besluit om zwerfafval binnen 24 uur te laten verwijderen door de vuilophaaldienst van HVC. Handhavers doen niet meer zelf onderzoek naar de daders van vervuiling. Op het gebied van afval worden zij projectmatig ingezet.

  Adviesbureau

  De Rekenkamercommissie heeft onderzoek laten doen naar het toezicht en de handhaving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dat onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Necker van Naem uit Utrecht. De Helderse commissie heeft samen met andere Rekenkamercommissies deelgenomen aan het zogenoemde DoeMee-onderzoek naar toezicht en handhaving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Bij een DoeMee-onderzoek kunnen verschillende Rekenkamercommissies intekenen op één onderzoeksaanpak, zodat de resultaten met elkaar vergeleken kunnen worden.
  De Helderse gemeenteraad praat maandag 18 mei over het rapport van de Rekenkamercommissie.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten