SGP: Verklaar stikstof controversieel

Datum:
 • zaterdag 11 april 2020
 • in
 • Categorie: , , ,


 • De overheid moet het werken aan een oplossing voor de stikstofcrisis even uitstellen, vindt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. De coronacrisis legt te grote beperkingen op om over dit onderwerp goed te kunnen overleggen met alle belanghebbenden, en zo draagvlak te creëren en goede besluiten te nemen.
  11-4-2020
  Bisschop heeft een vijftiental vragen gesteld aan minister Schouten over het stikstofoverleg. Aanleiding was het klappen van de gesprekken met het Landbouw Collectief. „Als dat Collectief aangeeft dat hun inbreng geen effect heeft, dan maken wij ons daar zorgen over“, vertelt hij. „We willen graag weten met wie de minister dan nog kan overleggen om aan een akkoord te werken dat breed gedragen wordt.“
  Bisschop stelt, in navolging van het FvD, voor om het stikstofdossier controversieel te verklaren en zo over de coronacrisis heen te tillen. „Met de 100 kilometermaatregel en het voerspoor is er ruimte gecreëerd om op de korte termijn aan de slag te gaan“, meent hij. „Door het stikstofdossier nu te bevriezen hebben we tijd genoeg om goed overleg te voeren over de oplossingen op lange termijn. We hoeven niet voor de zomer al tot afspraken te komen.“
  Hij is kritisch op de boerderij-aankopen die de provincie Noord-Brabant heeft gedaan. „Draagvlak is ontzettend belangrijk in dit dossier; de acties van die provincie zijn de beste manier om te zorgen dat dat draagvlak ontbreekt.“

  Akkerwijzer.nl logo

  0 reacties :

  Een reactie posten