Grote ambities bij opwekken duurzame energie, maar: ’Geen niesbui van zonnepanelen over de hele polder’

Datum:
 • woensdag 22 april 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • Het aanzien van de provincie gaat de komende tien jaar fors veranderen. Op alle denkbare plekken komen zonnepanelen en windmolens. Zon op stellages boven parkeerplaatsen, op grote daken, langs de landingsbanen van Schiphol en de A1. Wind in het havengebied en in polders. En combinaties van zon en wind langs het Noordzeekanaal, de A7 en A9 en in het Gooimeer tussen Muiden en Huizen.  Noord-Holland kan in 2030 bijna twintig procent van de zon- en windenergie leveren die ons land nodig heeft. Dat blijkt uit de inventarisatie van plekken voor zonneparken en windmolens. Gedeputeerde Edward Stigter (Klimaat/GroenLinks) toont zich ’buitengewoon tevreden’ over het bod van de regio’s aan het Nationaal Programma RES gaat doen. ,,Het is een stevige ingreep in de ruimte, daar zal niet iedereen even blij mee zijn.’’

  6,9 TWh kan in Noord-Holland aan zon- en windenergie opgewekt worden. Landelijk is 35 TWh nodig. De 6,9 TWh is het opgetelde bod uit twee concept-Regionale Energiestrategieën. Alle dertig energieregio’s komen met een bod. Noord-Holland Zuid presenteerde woensdag de concept-RES en Noord-Holland Noord doet dat vrijdag. De zuidelijke energieregio omvat 29 gemeenten en verwacht in 2030 bijna vier keer zoveel wind- en zonne-energie op te wekken als de 0,7 TWh van nu: 2,7 TWh. Noord-Holland Noord, dat zeventien gemeenten beslaat, wil de 2,2 TWh die nu al wordt opgewekt bijna verdubbelen tot 4,2 TWh.

  Dat Noord-Holland zo’n groot aandeel wil leveren, komt volgens Stigter omdat er relatief veel mensen wonen en het verbruik er ook hoger is. ,,Meer nog in Noord dan in Zuid zien we dat met name ten aanzien van wind veel weerstand bestaat. Met die partijen zijn we ook in gesprek.’’ Meer dan drieduizend Noord-Hollanders waren betrokken bij opstellen van de concept-RES’en en vanaf nu kunnen groeperingen en ook individuele burgers hun ’wensen en bedenkingen’ uiten. Die worden door de gemeenten verzameld en gaan de inspraak in. Volgend jaar juni moet de RES klaar zijn. Die krijgt het nummer 1.0, want de jaren erop zullen er aanpassingen komen.

  In Noord-Holland Zuid kunnen in de 42 zoekgebieden die zijn aangekruist 1227 ha zonnepanelen en 44 windturbines komen. Stigter is ’trots en blij’ met Haarlemmermeer, waarvan grote delen gearceerd konden worden op de kaart met zoekgebieden. ,,Ik weet zeker dat dat de toon heeft gezet voor de Gooi en Vechtstreek, waar vanwege de vele natuurgebieden amper mogelijkheden zijn.’’ Daar kwam men erop het Gooimeer als locatie voor te stellen. ,,Het was geen gebrek aan ambitie van de portefeuillehouders, ze hebben tot het uiterste gestretcht om in dit complexe gebied tot locaties te komen.’’

  Wethouder Jurgen Nobel (VVD) van Haarlemmermeer was het daar niet om te doen. ,,Wij hadden er geen zin in door het rijk op het matje te worden geroepen en gebieden aangewezen te krijgen. Draagvlak van onderop is belangrijk en veel burgers wezen naar de landingsbanen van Schiphol. We willen de kwaliteit van de polder behouden en daarom kiezen we bewust voor één gebied in plaats van een niesbui van zonnepanelen over de hele polder.’’
  De concept-RES wordt de komende tijd aangescherpt en aangevuld met de reacties van de deelnemers aan de bijeenkomsten en de wensen en bedenkingen van de gemeenteraden. Ook gaat het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de Leefomgeving de RES’en van alle dertig energieregio’s in Nederland doorrekenen om vast te stellen of we met elkaar voldoende duurzame energie opwekken. In het Klimaatakkoord van 2018 is afgesproken dat we in 2030 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Dat betekent dat Nederland in 2030 35 TWh aan duurzame energie moet opwekken.
  De concept-RES Noord-Holland Zuid is gepubliceerd op www.energieregionhz.nl/conceptRES. De concept-RES van Noord-Holland Noord wordt op 24 april gepubliceerd op www.energieregionhn.nl/conceptRES.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten