Het Van Steijnbos in de Schoorlse duinen wordt nu echt gekapt, en er komen meer loofbomen

Datum:
 • woensdag 22 april 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • SCHOORL - Het lijkt er echt van te gaan komen: de kap van een compleet bos in de Schoorlse duinen.  Het Van Steijnbos in de Schoorlse duinen wordt nu echt gekapt, en er komen meer loofbomen

  Het Van Steijnbos in de Schoorlse duinen wordt nu echt gekapt, en er komen meer loofbomen
  De naaldbossen aan de westkant van de Schoorlse duinen. Het Baaknolbas (in rood, boven) blijft voorlopig staan. Over het Leeuwenkuilbos (midden, blauw) en de Frederiksblink (rechts, rood) valt na 2023 een beslissing. Het Van Steijnbos (onder) wordt binnenkort gekapt.
  Bij de gemeente Bergen heeft Staatsbosbeheer onlangs een vergunning aangevraagd voor de kap van 7,6 hectare naaldbomen in het Dr. Van Steijnbos. Dat moet worden omgevormd tot duingrasland. Er is inmiddels overeenstemming met de omgeving, dus het lijkt er echt van te gaan komen: de kap van een compleet bos in de Schoorlse duinen. Hoe staat het er nu eigenlijk voor?
  De boskap is onderdeel van veel meer plannen om ’de natuurlijke processen in het duingebied te herstellen’, schrijft minister Schouten (Natuurbeheer) in antwoord op vragen van het SP-Kamerlid Futselaar. De bedoeling is dat de oude verstuiving en duinvorming weer terugkomt. In totaal zou daarvoor 141 hectare aan aangeplant naaldhout moeten worden ’ontbost’. Daarvan is al 45 hectare zo’n tien jaar geleden bij grote branden gesneuveld.

  Dennenbossen

  Het gaat vooral om dennenbossen aan de westkant van de duinen: het grote Baaknolbos (50 hectare) aan de noordkant, het Leeuwenkuilbos en de Frederiksblink in het midden en het kleine Dr. Van Steijnbos in het zuiden. Tegen de kap is nogal wat oppositie gekomen, zowel vanuit de politiek als van burgers. In oktober vorig jaar is besloten het Baaknolbos voorlopig te laten staan, als niet uit de natuurmonitoring blijkt dat dat echt nodig is. Het Leeuwenkuilbos en de Frederiksblink blijven in elk geval tot 2023 staan. Dan wordt met de omgeving geëvalueerd, waarna wordt gekeken wat er verder moet gebeuren. Na 2023 is echter nog voorzien in de kap van 83 hectare naaldbos.
  Een veel grotere oppervlakte aan bos, 270 hectare, moet worden ’verloofd’: omgezet in loofbos. Over een oppervlakte van 90 hectare zijn al naaldbomen verwijderd om ruimte te maken voor jong loofhout.
  Wat gebeurt er met het gekapte hout? Geschikte stammen worden tot zaaghout, emballagehout of plaatmateriaal verwerkt, schrijft Schouten aan de Tweede Kamer, en een deel gaat naar de papierindustrie. De takken en toppen en stronken worden verwerkt tot biomassa voor energie.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten