'Planschaderegeling is instrument om waardedaling van woning vanwege windmolens te vergoeden'

Datum:
 • maandag 23 maart 2020
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Voor de waardedaling van woningen rondom de windparken N33 en Oostermoer hebben de betrokken overheden geen compensatie voor waardedaling toegezegd.

  23-3-2020

  Zij hebben wel beloofd de leefbaarheid in het gebied te versterken. Omwonenden van windparken kunnen wel een aanvraag indienen om beroep te doen op de planschaderegeling. Een verzoek voor tegemoetkoming van planschade kan worden ingediend via de gemeente. Dat meldt minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een de Tweede Kamer. Hij ziet geen aanleiding voor het toezeggen van directe compensatie van omwonenden van de windparken.


  Bij windpark De Drentse Monden en Oostermoer zijn er tot nu toe meer dan 120 planschadeaanvragen ingediend. Hiervan zijn er 7 afgehandeld. De overige verzoeken zijn nog in behandeling. Bij windpark N33 zijn 2 verzoeken ingediend, die momenteel worden beoordeeld. Aanvragen voor planschade kunnen worden ingediend tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van het rijkscoördinatieplan. Dit betekent dat aanvragen voor planschade van windpark De Drentse Monden en Oostermoer tot en met 20 februari 2023 kunnen worden ingediend. Voor windpark N33 kan dat tot en met 28 mei 2024.

  Gebiedsfonds windpark De Drentse Monden en Oostermoer


  In het gebied rond het windpark De Drentse Monden en Oostermoer zijn, onder regie van provincie Drenthe, verschillende stappen genomen om een gebiedsfonds op te zetten. Dit fonds is geen compensatie voor individuele schadegevallen, maar dient om de leefbaarheid in het gebied te versterken. Omdat de komst van het windpark tot grote onrust bij bewoners heeft geleid, is bij wijze van uitzondering een Rijksbijdrage van 2,1 miljoen euro beschikbaar gesteld aan het gebiedsfonds van het windpark. Ook de provincie Drenthe brengt 2,1 miljoen euro in. Het is aan omwonenden om te bepalen waaraan deze bijdrage aan besteed gaat worden.

  Windpark N33


  De provincie Groningen en de gemeenten Midden-Groningen, Veendam en Oldambt zijn met omwonenden en initiatiefnemers nog in gesprek over het vormen van een gebiedsfonds naar aanleiding van windpark N33. Wiebes is ook voor windpark N33 bereid om te onderzoeken op welke manier het rijk kan bijdragen aan het versterken van de leefbaarheid van het gebied. Een verzoek van de Groningse overheden voor een bijdrage aan het gebiedsfonds van windpark N33 zal op eenzelfde manier worden afgewogen als het Drentse verzoek voor het windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

  bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 19/03/20


  GroeneRuimte

  0 reacties :

  Een reactie posten