Verzet tegen zonnepark van negen hectare in Schager polder.

Datum:
 • maandag 3 februari 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Ed Dekker 3-2-2020

  Omwonenden lopen te hoop tegen een groot zonnepark in de Schager Slikvenpolder, direct ten zuiden van bedrijventerrein Witte Paal. Zij hebben bezwaar gemaakt bij de gemeente. Desnoods volgt de gang naar de rechter.

  ,,Het open landschap moet behouden blijven”, zeggen de drie woordvoerders Dirk Schoen, Cees Braakman en Jan Bouwes. ,,Voor panelen is nog genoeg ruimte op daken van woningen, bedrijven en openbare gebouwen.”

  Verpesten

  Een zonnepark in de Slikvenpolder ontsiert volgens de boze bewoners ’de fraaie zuidelijke entree van Schagen’. Zij spreken van ’uniek historisch landschap’. ,,Hier wordt veel gefietst en gewandeld. Een industriële aanblik verpest dat.”
  De polder moet beschikbaar blijven voor de landbouw, stellen de bezwaarmakers. ,,Het gaat om hoogwaardige agrarische grond. Ook de agrarische belangenorganisatie LTO vindt dat dergelijke gronden niet opgeofferd mogen worden aan zonneparken.”

  Aanslag

  Schoen, Braakman en Bouwes wijzen ook op uitspraken van rijksbouwmeester Floris Alkemade. Hij adviseert de overheid over landschapsinrichting. Volgens Alkemade veroorzaken zonneweiden een ’grote aanslag op de landschappelijke kwaliteit, vanwege een extreem groot ruimtebeslag’. Een zonnepark in de Slikvenpolder botst met landelijk beleid, zegt het drietal verder. Rijk en provincie vinden dat waardevolle natuur- en landbouwgebieden moeten worden ontzien.
  De omwonenden zijn blij met een actie van de VVD. De partij komt in de Schager raadsvergadering van 11 februari met een voorstel om de raad te laten beslissen over zonneparken waarvoor het bestemmingsplan moet veranderen. Burgemeester en wethouders willen daar zelf over besluiten, buiten de gemeenteraad om. ,,Wij moeten ons niet op een zijspoor laten zetten”, zegt VVD-raadslid Ingo Kroon. ,,Het gaat om ingrijpende projecten.”

  Wachten

  Ook wil de VVD pas op de plaats maken met zonneparken van maximaal twee hectare her en der op het platteland (buiten het zogeheten agrarische bouwplek, dus op grotere afstand van bedrijven). Kroon: ,,We moeten wachten totdat we weten op welke locaties molens en panelen kunnen komen.” Hij verwacht brede steun voor beide voorstellen.
  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten