Kern-, wind- en zonne-energie

Datum:
 • woensdag 26 februari 2020
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Wat mag een burger nog verwachten van een dergelijke Overheid die niet eens goed kan/wil rekenen?
  26-2-2020

  Een bijdrage van Jeroen Hetzler.
  Onlangs verscheen een opmerkelijk berichtje waarin gewag werd gemaakt van een Small Modular Reactor (SMR). Zo lezen wij:
  Woerden – De VVD-fractie in Woerden wil een haalbaarheidsonderzoek naar de bouw van een kleinschalige kerncentrale in het westen van de provincie Utrecht laten uitvoeren.
  Dit als alternatief voor wind en zon, daar deze de doelstellingen zeker niet kunnen halen. Zo lezen we:
  Woordvoerder Benjamin Todd van Rolls Royce, dat veel ervaring heeft met de bouw van door kernreactoren aangedreven marineschepen, laat weten dat er overleg is geweest met de fractie en dat het in theorie mogelijk is om ’ergens in de jaren na 2030’ een centrale op een locatie in Nederland te plaatsen. De kosten raamt Rolls Royce op €1,8 miljard. De mini-centrale, met een capaciteit tot een kleine 500 megawatt, is vergelijkbaar met maximaal 125 windmolens van 4 megawatt en zou de bouw van een kerncentrale veel minder complex en duur moeten maken.
  Hoewel het zich nog te bewijzen technologie betreft, is het interessant genoeg om er eens mee aan het rekenen te gaan. Overigens is elders in de wereld ook al ruime, en positieve, ervaring met SMR’s.
  Opgegeven bouwkosten bedragen € 1,8 miljard voor 500 MW bij 98% leveringszekerheid vanwege onderhoud en storing.
  De levensduur is 60 jaar (4 maal de subsidieperiode van een windmolen), dan vinden we: € 1,8 mrd /(500 MW x 60 x 8.760* x 0.98** = 258 TWh.) = 0,7 €cent/kWh.
  Dit is weinig. Investeerders zullen de terugverdientermijn van hun investering bijvoorbeeld op de vergelijkbare 15 jaar voor een windmolen willen zien, hetgeen dan zou leiden tot 2,8 €ct/kWh.
  *uren per jaar
  ** capaciteitsfactor/leveringszekerheid
  Die levensduur van 60 jaar wordt wel in stand gehouden door geregeld onderhoud. Dit brengt natuurlijk kosten met zich mee. Eender geldt voor windmolens en zonnepanelen. Dus zijn de cijfers niet geheel rotsvast, maar geven wel een goed indicatief beeld. Na 15 jaar zijn windmolens niet waardeloos, maar passen niet meer in het verdienmodel van subsidies.
  Laten we verder rekenen: De investering voor 1 MW wind op land is 1,4 miljoen euro. Welnu, dan is op land de totale investering in windmolens over de looptijd van deze kerncentrale: 500 MW x 60/15 x €1,4 miljoen/MW = €2,8 miljard. Overigens is de capaciteitsfactor/leverinszekerheid hoogstens 25%, zodat je 4 x zoveel windmolens moet plaatsen om de jaarlijkse opbrengst van die SMR te evenaren.
  Voor wind op zee geldt: De investering voor 1 megawatt wind op zee is 3,7 miljoen euro. Welnu, dan is op zee de totale investering in windmolens over de looptijd van deze kerncentrale van 60 jaar: 500 MW x 60/15 x €3,7 miljoen/MW = €7,4 miljard. Overigens is de capaciteitsfactor hoogstens 40%, zodat je 2,5 x zoveel windmolens moet plaatsen om de jaarlijkse opbrengst van die SMR te evenaren.
  Men kan ook een vergelijking maken met de zonneakker die de gemeente Midden Drenthe van plan is aan te leggen. Bron.
  De gemeente betaalt 5,5 miljoen euro voor het zes hectare grote park met 21.000 panelen.
  De Universiteit Wageningen heeft daar een praktijkonderzoek naar gedaan met de vraag: ‘Wat levert een zonneakker per ha op.’ De gedachte is dat dat veel is en dat we daar energiedoelen mee kunnen halen. Het antwoord is schokkend: ‘stroom voor 150 huishoudens.
  Vreemd die hoge verwachting, want de vermogensdichtheid van zonnepanelen is heel laag, alsmede de capaciteitsfactor/leveringszekerheid.
  Dus met 6 ha. 900 hh.
  De subsidieperiode is ook hier 15 jaar, al gaan zonnepanelen zeker 20-25 jaar mee. Welke zijn de kosten in vergelijking tot diezelfde kernreactor? Eerst, hoeveel is het opgestelde vermogen?
  900 hh. x 3.460 kWh (gebruik/hh/jr) = 3,1 GWh/(0,11*** x 8.760) = 3,2 MW opgesteld vermogen benodigd.
  Dus kosten per MW: € 5,5 miljoen/3,2 = € 1,7 miljoen per MW.
  Welnu, dan is de investering in zonneakkers over de looptijd van een kerncentrale: 500 MW x 60/15 x €1,7 miljoen = 3,4 € miljard.
  *** capaciteitsfactor/leveringszekerheid
  De les hieruit is dat men zich verkijkt op de enorme hoeveelheid stroom die een (kern)reactor levert. Het indrukwekkende contrast met wind en zon is veelzeggend. Dit is niet verwonderlijk, gezien het verschil tussen de vermogensdichtheid van wind en zon enerzijds en een (kern)reactor anderzijds. En factor van 1.000 tot 10.000. Door de hoge vraag gestuurde leveringszekerheid is kernenergie straatlengten voor op wind en zon. Immers, het kost wind en zon jaren om enkele procenten van de doelstelling te realiseren (4% in NL en rond 1% mondiaal). Verder, vergelijking met wind en zon, bijvoorbeeld in overzichten van levelized cost, is appels met peren vergelijken, omdat een (kern)reactor vraag gestuurd levert tegen aanbod gestuurde wind en zon. Op dit laatste kan een moderne maatschappij niet bestaan, omdat er niet op gepland kan worden. De maatschappelijke waarde van aanbodgestuurde stroom is feitelijk €0, zo niet negatief, nog afgezien van de beperkende penetratiegraad op het net. Zie het boek Kernenergie een kans van Rauli Partanen. De NS tot slot. beweren voor 100% op wind te rijden. Dit is misleidend, een dergelijk bedrijf onwaardig. Immers, als het niet waait rijden de treinen toch gewoon door? 100% administratief bedoelen de NS. Het blijft dan ook bevreemdend waar dat hardnekkig tegen elk beter weten in vasthouden aan de inferieure energiedragers wind en zon vandaan komt. Ik vermoed sterk dat opwarming beteugelen dan ook niet het doel is, alleen al omdat dit niet kan. Het is daarentegen een uniek aan de klimaattafels opgetuigd en door de Staat gegarandeerd verdienmodel vanwege de bodemloze put – klimaatbeteugeling wordt immers nooit bereikt – voor subsidie met als geldverstrekker de burger/belastingbetaler. Het is een geweldloze beroving van staatsburgers op ongekende schaal met een gegarandeerde oneindige bedrijfszekerheid. Piketty in omgekeerde zin. Zie voor details deze zeer lezenswaardige bron.
  Al met al, tijd genoeg is er voor de productie van de gewenste CO2-vrije betrouwbare stroomlevering in de vorm van kernenergie. Bovenstaande indicatieve cijfers mogen dit verhelderen. Echter, de participanten van het vigerende verdienmodel zijn hier dus niet in geïnteresseerd. Of zij doen alsof, maar maken zich er vanaf met de smoes dat het te duur zou zijn. Wat mag een burger nog verwachten van een dergelijke Overheid die niet eens goed kan/wil rekenen?
  Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.
  (Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).
  1 reacties :

  Johann zei

  Als je de staat voorstelt als een zeug en de energie inversteerders als biggen, dan heb ik het beeld dat de biggen eindeloos aan de tepels van de zeug blijven lurken. Ook de zeug blijft eindeloos leven want die wordt eindeloos gevoed door de (belasting betalende burger) boer.

  Een reactie posten