Meer verantwoording over regionale samenwerking

Datum:
 • dinsdag 14 januari 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • De ministerraad stemt in met een wetswijziging die de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking versterkt.


  13-1-2020
  De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zou de controle van samenwerkingsverbanden moeten verbeteren.

  Afstand
  Het gaat om verschillende maatregelen die volgens de bekendmaking ‘de betrokkenheid van raadsleden, statenleden en leden van het algemeen bestuur van waterschappen in het bestuur en inspraak van inwoners en maatschappelijke organisaties verbeteren.’ Volgens de Wgr kunnen bevoegdheden van het lokale bestuur overgedragen worden aan het bestuur van een samenwerkingsverband. Daarmee vermindert de betrokkenheid van gemeenteraden en komt de controle op afstand te staan. Deze wijziging moet dat verhelpen, maar sommigen hadden eerder kritiek op het voorstel - zo zou de afstand van raadsleden tot gemeenschappelijke regelingen groot blijven.

  Grenzen
  De wijziging zou op korte termijn al voor verbetering moeten zorgen. ‘Tegelijkertijd realiseert het kabinet zich dat de grenzen in beeld komen van wat er binnen de huidige Wgr mogelijk is.’ Er is een behoefte aan meer flexibele samenwerkingsvormen en minister Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) wil de discussie voeren over wat de toename van gemeenschappelijke regelingen betekent voor het openbaar bestuur.

  Afhankelijk
  ‘Veel kleinere gemeenten zijn voor belangrijke taken die de directe levenssfeer van mensen raken in sterke mate afhankelijk geworden van regionale samenwerking op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), waarbij de democratische controle door gemeenteraden op afstand staat’, staat in het regeerakkoord. ‘Besluitvorming in een gemeenschappelijke regeling moet transparant zijn en betrokken gemeenteraden moeten hun controlerende rol beter kunnen uitvoeren en zo nodig kunnen ingrijpen.’ Deze wetswijziging is daar de invulling van.
  Binnenlands Bestuur

  0 reacties :

  Een reactie posten