Een nieuwe omroep, een nieuw geluid

Datum:
 • dinsdag 14 januari 2020
 • in
 • Categorie:
 • Weg met de staatspropaganda op radio en tv


  Nederland heeft een publieke omroep die bekostigd wordt uit de algemene middelen. Die omroep wordt geacht pluriform te zijn, en in zijn berichtgeving mensen van diverse pluimage aan het woord te laten. In een dergelijke pluriforme wereld bestaat er geen politieke voorkeur en neemt open debat tussen mensen van allerlei achtergronden een centrale plaats in.
  Met name de wijze waarop het nieuws gepresenteerd wordt, is dan een voorbeeld van zorgvuldig afgewogen evenwichtigheid, elke dag weer. Helaas, de werkelijkheid is al jaren een heel andere.
  In Nederland is de publieke omroep verworden tot een staatsomroep die nog slechts staatspropaganda verspreidt. Of het nu gaat over klimaat, energie, migratie, oorlogsmisdadigers, Trump, Wilders, Baudet, de boodschap is altijd dezelfde. Kennis van zaken, oog voor waarneembare feiten, een genuanceerde kijk op ingewikkelde zaken is ingeruild voor ideologie van de meest onsmakelijke soort.

  Parodie

  Aan klimaatverandering gaan we binnenkort collectief dood, de illusie dat zon en wind voor onze toekomstige energievoorziening gaan zorgen wordt beleden met een verwerpelijke onwetenschappelijke inzet een betere zaak waardig, migratie is een zegen om het weerspannige witte-mannenvolk mores te leren, oorlogsmisdadigers moeten gekoesterd worden en Trump, Wilders en Baudet zijn fascisten.
  En oh ja, we doen onze schandalige methaan-houdende behoeften natuurlijk op gender-neutrale toiletten. Iedere buitenlander die dit leest, denkt natuurlijk met een parodie op de Nederlandse samenleving te maken te hebben. In kalifaat Nederland is die parodie werkelijkheid geworden.

  Ruttiaans Nederland

  Natuurlijk hoop je dat het allemaal niet erger kan. In het tegenwoordige Ruttiaanse Nederland is dat echter vergeefse hoop.
  De klimaatgekte is natuurlijk een voor de hand liggend voorbeeld. Onbetaalbare maatregelen die cijfermatig geen enkel nuttig effect sorteren, worden met religieus vuur door de media gepromoot op een wijze waar iedere rechtgeaarde natuurwetenschapper slechts met kromme tenen naar kan luisteren. Dat de gevolgen niets anders dan maatschappelijke verarming en terugkeer naar de Middeleeuwen kunnen opleveren, is van geen belang. De ideologische groene waanzin regeert en gebalanceerde argumenten van gerenommeerde wetenschappers worden nooit weerlegd, maar altijd geweerd.
  De die ‘het klimaat’ in Ć©Ć©n zin verknoopt met stikstof. Dan ben je wel compleet whappie

  Iran-promotie

  Het meest recente voorbeeld van totale verdwazing is toch echt de wijze waarop nieuws rond de bandietenstaat Iran gemanipuleerd wordt. Voor de goede orde, Iran is een theocratische terreurstaat die niet alleen de eigen bevolking op de korrel heeft door met grote regelmaat kritische studenten op te knopen aan lantarenpalen, maar ook de persoonlijke vrijheid van de Iraanse burgers tot treurig stemmende proporties heeft teruggebracht.
  Tegelijk is het eigen economische wanbeleid geen reden om niet alle financiĆ«le en militaire steun te verlenen aan proxy-terreurregimes in de regio die tot doel hebben een levensgevaarlijke hyperagressieve islam te promoten en de enige democratie in wijde omtrek, IsraĆ«l, van de kaart te vegen. Maar als de architect van dit weerzinwekkende beleid door de Verenigde Staten naar de 72 maagden wordt geholpen, is het mediahuis in Nederland te klein.
  Dan is de ideologische haat voor Trump heel wat groter dan de walging die ieder weldenkend mens heeft voor dit killer regime van ongeĆ«venaarde proporties. Dan gaat een met hoofdoek bedekte voormalig minister van het kabinet-Rutte rouwend de begrafenis van dit vuil bezoeken. Dat is Nederland anno 2020, dat zijn de Nederlandse media van dit moment.

  Ongehoord Nederland

  Nederland is traditioneel een tolerant land, en Nederlanders zijn een tolerant volk. Dat zijn goede zaken. Niettemin is al te tolerant buurmans gek, en dat punt is nu in ons land meer dan bereikt. De weerzin tegen een omroepstelsel dat door ideologische en politieke belangengroeperingen nog slechts misbruikt wordt voor hun eigen dubieuze publicitaire doeleinden is eindelijk tot een uitbarsting gekomen.
  Vandaag blijkt maar weer eens dat onze media onmiddellijk in een anti-Trump kramp schieten. Het maakt nuchter en helder analyseren onmogelijk. Het geopolitieke journalistieke niveau is deerniswekkend. Nederland verdient beter dan deze smakeloze eenheidsworst.


  bookTwitterYouTube ChannelFeed
  Het zou natuurlijk verreweg de voorkeur verdienen om die hele publieke omroep vandaag nog op te heffen. Omdat dat politiek onhaalbaar is zolang de kartelpartijen nog een meerderheid bezitten, is er slechts Ć©Ć©n oplossing: if you can’t beat themjoin them. En dat is precies wat de nieuwe omroep Ongehoord Nederland doet.
  De weerzin tegen de publieke omroep bleek dusdanig groot dat binnen de kortste keren het benodigde ledenaantal van 50.000 werd gehaald, de voortdurende onsmakelijke framing van de initiatiefnemers door de heersende machten ten spijt. Hoe nu verder? De strijd gaat onverminderd door, en meer leden betekent meer macht. Blijf u daarom aanmelden, en laten we met vereende krachten op omroepgebied een geweldloze revolutie tot stand brengen.

  Gechicaneer

  Voordat Ongehoord Nederland het eerste programma kan uitzenden, zullen we nog getuige zijn van eindeloos gechicaneer. Een evenwichtige benadering die alle meningen aan het woord laat, en die oprecht gelooft dat waarneembare feiten en wetenschap belangrijker zijn dan luchtfietsende ideologie is een groot gevaar voor de nu nog heersende belangen.
  Die zullen zich op letterlijk alle manieren te weer blijven stellen. Niettemin in nu eindelijk het hek van de dam en worden makke schapen bewuste burgers. Het werd een keer tijd.

  Over de auteur

  Kees de Lange
  Kees de Lange
  Prof. Dr. C.A. (Kees) de Lange studeerde wis-, natuur- en sterrenkunde aan de UvA en promoveerde in de Theoretische Chemie in Bristol, UK. Hij is emeritus hoogleraar fysische chemie en chemische fysica aan zowel de UvA als de VU. Zijn research betreft atmosferische chemie en fysica, en magnetische resonantie, alsmede het ontwikkelen van complexe fysische modellen. Zijn onderzoek is vastgelegd in enige honderden publicaties. Hij is tot op de huidige dag actief in wetenschappelijk onderzoek. In de periode 2011-2015 was hij als een van de zeer weinige bĆØta’s lid van de Eerste Kamer.

  OpinieZ

  0 reacties :

  Een reactie posten