Keek op de Week met recreatie en arbeidsmigranten

Hoogte- en dieptepunten de weken van november 2019 in Hollands Kroon


Een bewogen maand met opvallende zaken:


  • Zo wordt een familie in Hippolytushoef al jaren getreiterd, de politie wist ervan maar de burgemeester  beweert dat  de gemeente er echt helemaal niets van wist....
  • Na de behandeling in  de raad van een plan voor 280 arbeidsmigranten  in het Joods Werkdorp bij Ulkesluis kwam een dag later het bericht van een plan voor 1500 arbeidsmigranten.
  • Er lijkt nu toch een gegadigde te zijn met een plan voor Kooyhaven (2022).
  • De problemen met Incluzio blijven gewoon doorgaan.
  • Het Waddenpoortproject-feestje van wethouder Meskers zal nog even  moeten wachten.
  • Bomenkap lijkt thans de gewoonste zaak van de wereld.  Hoewel ...deze nodig zijn  voor de CO2-opname toch? Hoe zuinig zijn we op de bomen altijd geweest! De kapvergunning liet de gemeente  echter heel makkelijk enige jaren geleden verdwijnen.
Raadsvergadering 28 november

Agendapunt 4: 

Uitwerking Omgevingsvisie Hollands Kroon - onderdeel Wonen

De vele recreatieterreinen worden voor een groot gedeelte niet gebruikt volgens de regels. Echter handhaving is nooit een prioriteit geweest van de gemeente. Voor arbeidsmigranten,  woningnood situaties en zelf permanent wonen worden velen gebruikt. De situaties zijn  altijd  gedoogd. Er blijkt geen duidelijke inventarisatie te zijn van de situatie van alle terreinen in Hollands Kroon. Hoe kunnen er dan nog steeds recreatieterreinen met huisjes bij komen in deze gemeente, die dus echt niet nodig zijn voor recreatie, gezien de vele recreatie-huisjes die niet voor recreatie gebruikt worden? 
Voor recreatieterreinen waar alle huisjes  over willen gaan naar permanente bewoning en die natuurlijk ook geschikt behoren te zijn, is er de mogelijkheid met dit voorstel dit te realiseren. Echter blijkt dit wel behoorlijke financiële consequenties te hebben. En zo wordt verwacht dat hier geen gebruik van zal worden gemaakt.
Het schijnt dus gewoon bij het oude te blijven met gedogen van de illegale situaties, hoewel vele partijen aandrongen op handhaven.
Opmerkelijk het standpunt van de VVD:
Volgens de VVD, de heer Annaert zal het voorliggend stuk  niets veranderen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer. Laat zoals het is. Handhaving? Handhaving is geen speerpunt voor dit onderwerp. Handhaving doe je als er een probleem is, aldus de fractievoorzitter van de VVD......

Bij stemming stemde  SHK LADA,  en OHK na een stemverklaring tegen het voorstel  omdat zij van mening zijn dat de kaders die gesteld zijn niet bij hun visie passen.

14 voor: CDA (5), PvdA (2), CU (1), D66 (1), VVD (5)
12 tegen: SHK (6), GL (2), Anders! (1), LADA (1), OHK (2)

Stichting JAS: Niet handhaven op vele gebieden heeft in deze gemeente heel veel rechterlijke zaken en ellende veroorzaakt. Met handhaven weet iedereen dat je je aan de vastgestelde regels houden moet. Gedogen en niet handhaven, daar is beleid ook niet voor gemaakt en geeft aan de inwoners ook geen zekerheid.
Prioriteit nummer een in deze gemeente: Handhaven op vele gebieden! Het zal zich terugverdienen door voorkoming van vele (recht)zaken die het gevolg zijn van niet handhaven.

Agendapunt 5:
Principeverzoek grootschalige logiesaccommodatie Nieuwesluizerweg 42 Slootdorp

In oktober  heeft de raad de verordening huisvesting tijdelijke werknemers vastgesteld. Vastgesteld is dat alleen grootschalige opvang gerealiseerd kan worden op of aan de rand van industrieterreinen. Op een andere locatie alleen met een principeverzoek, want dan beslist de raad. Opmerkelijk dat nu al  een voorstel  op de agenda staat om af te wijken van het net vastgestelde beleid.

Mening van de partijen:

CDA Communicatie met alle belanghebbenden; uitgangspunt: spreiding over gemeente;

PvdA Al eerder een keer afgewezen; Dit plan staat recht tegenover wat we willen;  Opmerkelijke zaken; Expansiedrift?


GL Artikel 6 alleen in hoge uitzondering b.v. tijdelijke situatie; In strijd goede RO; Geen zekerheid koppeling; Als dit kan zijn we nergens meer zeker van beleidsregels. Wat is algemeen belang?

ANDERS De wijze van totstandkoming; geen enkel draagvlak; Noodzaak?; Regionaal bezien?

LADA Wiens belang dienen wij?; Het buitengebied vrij van grootschalige accommodaties;

Wethouder zegt niet aan inwoners gedacht te hebben. Alleen aan projectontwikkelaar; Er zijn cijfers nodig; welke aanvragen zijn er?

CU Beleidsregels 10% van kern aantal arbeidsmigranten; Rijksmonument; Selectief gebruik van cijfers; Noodzaak aantal bedden?; Strikte koppeling; Brief provincie?

D66 Onderzoek impact op de omgeving.


OHK Teveel invloed op omgeving; inwoners in meenemen; Pro-actief handelen.

VVD Annaert  art 6 ( om af te wijken) is ruim en er is niet aangegeven wat niet mogelijk is; 
Geen nadere kaders in art. 6; Een nadrukkelijker rol voor de gemeente;

SHK Op of bij bedrijventerreinen; Communicatie met omwonenden?  SHK sluit het niet uit!

Meskers: wil het een kans geven; een notariële akte zal worden opgesteld na een raadsbesluit waar alle eisen in komen te staan;
Tot slot, na  de vele vragen, onduidelijkheden en onzekerheden, die naar voren kwamen zegde wethouder Meskers toe een raadinformatie-brief  te sturen met antwoorden op alle vragen.
Hij is van mening dat hij voor het algemeen belang is en de communicatie door projectontwikkelaar moet worden gedaan. Hij meldde dat er nog 5 aanvragen lopen voor onderkomens, kon echter geen aantallen geven. En Meskers is van mening dat het in aanwas eigen bevolking kan resulteren. De beroepsbevolking krimpt.

Het agendapunt kreeg geen meerderheid om naar het oordeelvormende deel te gaan! Het zal later weer op de agenda komen.

Stichting JAS: Tijdens de inspreek-avond met insprekers over dit onderwerp was wethouder Meskers niet aanwezig. Dat vond hij niet bij zijn taak passen.
De dag na de raadsvergadering stond er al een plan (een van de vijf) voor 1500 arbeidsmigranten  in de krant!


Krantenartikelen over Hollands Kroon in de weken van november 2019

30-11-2019 Besluit gemeenteraad Hollands Kroon verandert niets aan situatie: ’Permanent wonen in vakantiehuis blijft gewoon mogelijk’

30-11-2019 Gastschrijver over pensions voor arbeidsmigranten: ’Bedrijven, zorg zélf voor onderdak’

30-11-2019 Bedrijvengroep komt met plan voor ’Polenhotel’ met zo’n 1500 bedden, binnen of net buiten de Westfriese Omringdijk

28-11-2019 Geen besluit over omstreden plan voor Joods Werkdorp. De raad van Hollands Kroon heeft grote twijfels en wil eerst meer informatie

28-11-2019 'Uitzondering voor Amstelsigt'

28-11-2019 Kooyhaven is voor Marees juiste vaarwater

27-11-2019 ’Raad, bescherm inwoners’. Druk van gemeenschap op Hollands Kroon vanwege logiesplan bij Joods Werkdorp wordt groter en groter

26-11-2019 Logiescentrum Agriport hoopt dat alle 360 Oost-Europese uitzendkrachten zich thuis voelen in het hotel.

25-11-2019 Dagelijks rijden er 3900 voertuigen - waaronder tweehonderd vrachtwagens - door Westerland, maar er is op korte termijn geen oplossing

25-11-2019 Huisvesting tijdelijke medewerkers (arbeidsmigranten) (2)
24-11-2019 Verzet tegen bouw bij Joods Werkdorp in Slootdorp groeit, gemeenteraad krijgt munitie om groot pension voor arbeidsmigranten te torpederen
22-11-2019 ’Rol van HKN-huisartsen bij nieuwe praktijk in Anna Paulowna is cruciaal geweest’
20-11-2019 Welkom bij ’t leed dat Incluzio heet’  (4)
20-11-2019 Mantelzorger: ’Incluzio dreigt zorg te stoppen’
19-11-2019 Joodse stichting stopt met plan voor museum als in Joods Werkdorp ook plek komt voor afhaalpunt supermarkt en andere voorzieningen voor buitenlandse arbeiders
18-11-2019 Vier bijeenkomsten voor inwoners en ondernemers over gebiedsplan Wieringemeer   (5)
15-11-2019 Prognose: daling aantal inwoners pas na 2040 Hollands Kroon gaat nog steeds uit van 55.000 inwoners in 2030
14-11-2019 ’Kap van dik honderd bomen voor veiligheid’
14-11-2019 ’Geen verschil regelingen in Hollands Kroon’
13-11-2019 Provincie en gemeenten in Noord-Holland kiezen voor gebiedsaanpak zonnepanelen op agrarische daken
13-11-2019 Vuurwerkbom bij Joods gezin Hippolytushoef was ’poging tot zware mishandeling’

12-11-2019  Keek op de Week met energietransitie  (1)
12-11-2019 Joods gezin Schmidt wordt nog steeds getreiterd   (3)
9-11-2019 Meer bomen planten blijkt niet zo simpel
8-11-2019 Gemeenteraad unaniem ingestemd met de begroting 2020
7-11-2019 Raad Hollands Kroon vindt ton voor feestje ’lancering’ Waddenpoort Den Oever te veel
6-11-2019 Ingrepen aan bruggen N99 ’met winkel open’
5-11-2019 ’Beierse afstandsregels niet voor Windpark’
2-11-2019 Wouter Schmidt: ’Dit is het bewijs’
2-11-2019 Den Oever houdt eigen naam
2-11-2019 Opknapbeurt van haven Den Oever kan starten

1-5     De meest gelezen krantenartikelen


Redactie JAS

0 reacties :

Een reactie posten