Analisten waarschuwen voor aanstaande enorme Nederlandse pensioencrisis

Datum:
 • dinsdag 19 november 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • De ene crisis in Nederland is nog niet voorbij (integendeel zelfs), of de volgende komt er al aan


  19-11-2019

  Financial Times: Negatieve rente beleid ECB belangrijkste oorzaak van leeglopen miljoenen Nederlandse pensioenen – Voorzitter Nederlandse pensioenfondsen: Premiestijging van 30% noodzakelijk – Overzicht van de vele crises die mede dankzij het kabinet Rutte zijn ontstaan
  —————————————————————————
  De ene crisis in Nederland is nog niet voorbij (integendeel zelfs), of de volgende komt er al aan – en ook deze kan voor een groot deel op het conto van de -zelfbenoemde visieloze- premier Rutte worden geschreven. Analisten waarschuwen dat ons land dankzij het negatieve rente beleid van de ECB op een ongekende pensioencrisis afstevent. Miljoenen mensen gaan de komende jaren fors gekort worden, en dan moet de aanstormende eurozone systeemcrisis –plus een migrantentsunami die de vorige verre zal overtreffen- nog komen. We zouden zeggen: geniet u nog even van onze welvaart, want als de koers in Den Haag niet radicaal wordt omgegooid is het over enkele jaren definitief gedaan daarmee.
  Op de drempel van 2020 begint ons land eindelijk echt de pijn te gaan voelen van jarenlang linksgroenliberaal afbraakbeleid. Helaas is het nog slechts het begin van alle ellende, want als alle extremistische plannen van GroenLinks/D66 (ideologisch feitelijk één partij) wederom vrijwel ongewijzigd door het kabinet Rutte overgenomen en uitgevoerd blijven worden, dan staat ons een lange periode te wachten waarin de ene zekerheid na de andere (energie, veiligheid, sociale zekerheid, vervoer) grote klappen zal krijgen of zelfs compleet zal wegvallen.
  Rijk pensioenstelsel leeggezogen door ECB beleid
  Het Nederlandse pensioenstelsel stond tientallen jaren bekend als misschien wel het beste ter wereld. Toen besloot de ECB om de euro ten koste van alles overeind te houden en de schulden van met name de zuidelijke (feitelijke bankroete) lidstaten onbeperkt op te kopen. Toen dat niet voldoende was, voerde de bank de rente naar negatief territorium, met als gevolg dat het rijke Nederlandse pensioenstelsel (en spaargeld) langzaam maar zeker leeggezogen wordt.
  Protesten van de regering Rutte en zijn VVD kwamen er alleen zeer flauwtjes, zoals we van de nep-rechtse liberalen inmiddels gewend zijn. Suggesties van PVV en FVD dat we buiten de eurozone en EU op den duur veel beter af zijn, ook voor onze pensioenen, werden resoluut en spottend van de hand gewezen. Het lucratieve euro-verdienmodel is gewoon veel te aantrekkelijk voor de multinationals en grote financiële spelers.
  Dat onze gepensioneerden daar de prijs voor zouden gaan betalen was natuurlijk allang bekend, maar van een premier die niets heeft met visies op de toekomst zou zo’n ‘na mij de zondvloed’ houding ons eigenlijk niemand moeten bevreemden.
  Vanaf volgend jaar minstens 2 miljoen mensen gekort
  De Financial Times schrijft dat miljoenen Nederlandse pensioenen aanzienlijk gekort gaan worden. De regering gaat nog deze maand proberen om de ergste klappen te verzachten, maar daarmee zal een ongekende crisis slechts worden uitgesteld. Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees is bezig met het formuleren van een antwoord op de problemen. En die problemen zijn niet misselijk: volgens Shaktie Rambaran Mishre, de voorzitter van de federatie van 197 Nederlandse pensioenfondsen, zullen de premies de komende jaren met maar liefst 30% moeten stijgen om de pensioenen overeind te houden.
  Dat betekent dus dat miljoenen werknemers flink aan salaris en koopkracht zullen moeten inleveren, hoogstwaarschijnlijk permanent, en even waarschijnlijk niet voor de laatste keer. Vanaf volgend jaar gaan volgens Mishre zeker 2 miljoen mensen gekort worden. Vakbonden hebben zoals kon worden verwacht nog meer acties aangekondigd.
  Nederland is niet het enige land dat met een pensioencrisis te maken krijgt. De 20 grootste industrielanden kampen met een tekort van in totaal $ 15,8 biljoen. ‘En als er één manier is om te garanderen dat er in de rijkste landen rellen uitbreken, is het door aan gepensioneerden te mee te delen dat er plotseling in hun uitkering zal worden gesneden,’ schrijft analist Tyler Durden op Zero Hedge. (1)
  Of premier Rutte na zo’n 9 jaar trots kan zijn op wat hij heeft bereikt? Naast een pensioen- en spaargeldcrisis ontstond of verergerde tijdens zijn bewind namelijk ook:
  * Een totaal onnodige (in werkelijkheid niet bestaande ‘klimaat’)crisis in de landbouw/veeteeltsector, waardoor tienduizenden banen en tientallen miljarden inkomsten dreigen te verdwijnen;
  * Een totaal onnodige (in werkelijkheid niet bestaande ‘klimaat’)crisis in de bouwsector, waardoor tien- tot honderdduizenden banen op het spel staan;
  * Een transportcrisis, met een volslagen zinloze verlaging van de max.snelheid, en  met verplichte e-auto’s vanaf 2030, waardoor autorijden voor de lagere inkomens onbetaalbaar zal worden;
  * Een met valse statistieken en manipulatieve media berichtgeving ontkende immigranten/veiligheidscrisis, met vrijwel dagelijks wel ergens een steekpartij, een schietpartij, een aanranding/verkrachting, of een andere gewelddaad, en grote steden die wegzinken in een poel van oncontroleerbare criminaliteit;
  * Een in de maak zijnde sociale zekerheid crisis, die overbelast en uiteindelijk onbetaalbaar wordt door het binnenlaten van honderdduizenden –en straks mogelijk zelfs miljoenen- migranten die voor 70%-80% aan het uitkeringeninfuus moeten worden gelegd;
  * Een huisvestingscrisis, met inmiddels een tekort van 300.000 woningen, terwijl er desondanks jaarlijks minstens 50.000 asielzoekers worden toegelaten die –indien ze mogen blijven- ook nog eens voorrang krijgen, terwijl tegelijkertijd steeds meer gekort wordt op toeslagen. Vanwege het ondertekenen van het immigratieverdrag van Marrakesh zullen er zelfs nog veel meer migranten naar Nederland komen;
  * Een armoedecrisis, met een forse BTW verhoging op levensmiddelen en almaar hogere huren en lagere toeslagen, waardoor ieder jaar steeds meer Nederlandse gezinnen naar de voedselbank moeten;
  * Een energie/energie-armoedecrisis, met inmiddels 650.000 huishoudens in energie-armoede, een aantal dat de komende jaren dankzij veel hogere klimaat/energiebelastingen en het gedwongen afschakelen van aardgas zal verveelvoudigen;
  * Een zorgcrisis, waarin een nog verder doorgevoerde marktwerking ervoor zorgde dat miljarden bij de top terechtkwamen, en tegelijkertijd enorme bezuinigingen op de zorg voor het volk werden doorgevoerd;
  * Een geestelijke gezondheidscrisis, met ellenlange wachtlijsten in de Jeugdzorg, in de eveneens kapot bezuinigde volwassen GGZ, met toenemend geweld, een torenhoge werkdruk en daardoor hoog ziekteverzuim;
  * Een onderwijscrisis, met veel te grote klassen en onderbetaalde leraren die vaak dagelijks blootstaan aan grof verbaal èn fysiek geweld, met daardoor eveneens een hoog ziekteverzuim en een groot tekort aan docenten;
  * Een geloofwaardigheidscrisis: de lijst met politieke schandalen en afgetreden bewindslieden is te lang voor deze beknopte weergave. En wat te denken van Ruttes selectief falende geheugen en vele gebroken beloften? (Desondanks is de man bijzonder slim, want hij weet niet alleen steeds overeind te blijven, maar ook bij iedere verkiezingen weer de grootste te worden);
  * Een democratie/identiteitscrisis, waarin de wil van het Nederlandse volk ondergeschikt is gemaakt aan door buitenlanders besloten wetten en regels (de EU), en de Nederlandse cultuur moet plaatsmaken voor de door Brussel geplande en geëiste, op de islam gebaseerde monocultuur, terwijl het volk valse schaamte wordt aangepraat vanwege onze geschiedenis, de Gouden Eeuw, onze zeehelden, Sinterklaas/Zwarte Piet, etc.. Denk ook aan het weer intrekken van het volksreferendum vanwege de niet gewenste uitkomsten van de EU-grondwet en Oekraïne referenda;
  * Een soevereiniteit/grondwetcrisis, doordat het kabinet steeds meer macht, soevereiniteit en zelfbeschikking weghaalt bij het Nederlandse volk en overgeeft aan een extreemlinkse Europese commissie met ongekozen bureaucraten, waardoor Nederland de facto aan een buitenlandse mogendheid werd overgegeven en een aan de EU onderhorige provincie is geworden;
  * Een dankzij het EU/euro/klimaat/energiebeleid, het ondertekenen van het Klimaatverdrag van Parijs en het nationale Klimaatakkoord in de maak zijnde financieel-economische crisis, die pas goed zal uitbreken tijdens de komende Europese (/ wereldwijde) systeemcrisis, en die er nu al voor heeft gezorgd dat de dwangsom die Nederland jaarlijks aan de EU moet overmaken naar € 13 miljard wordt verhoogd;
  * Een geopolitieke crisis, o.a. door kernmacht Rusland zonder enig bewijs meteen de schuld te geven van de MH-17 ramp, door mee te doen met de illegale NAVO operaties tegen Libië (platgebombardeerd) en Syrië (in burgeroorlog gestort, met inmiddels erkende Nederlandse steun aan islamitische terreurgroepen), door het steunen en mede financieren van een CIA/EU gestuurde staatsgreep in Oekraïne en daar een deels uit neonazi’s bestaand regime aan de macht te helpen, door het sluiten van een migrantenverdrag met een Turkse islamofascistische dictator die mede oprichter is van ISIS, en die een compleet volk (de Koerden) probeert uit te roeien;
  * Een informatie/vrijheid van meningsuiting crisis, waarin –uitgerekend onder een premier van een ‘liberale’ partij die ooit als ‘rechts’ bekend stond- het monopolie van extreemlinkse ideologieën en gedachtegoed definitief tot ‘mainstream’ werd verklaard, ook in het onderwijs, en ingrijpende maatregelen op tafel liggen om dissidente meningen het zwijgen op te leggen, allereerst door ze van het internet af te halen;
  * Een maatschappelijke/morele crisis. Velen constateren tot hun verdriet dat dankzij (het buigen voor) allerlei extreem snel gekwetste minderheidsgroepen en zure splinterbewegingen, met hun geschreeuw over ‘racisme’ of ‘discriminatie’, de humor, het relativeringsvermogen en de nuancerende zelfspot uit de samenleving aan het verdwijnen is.
  Dit past binnen het beeld dat Nederland zichzelf doelbewust laat islamiseren (de islam is een totalitaire religieuze ideologie die compleet gespeend is van zelfreflectie en zelfspot). Zo is er geen enkele cabaretier meer die het waagt een grap te maken over de islam of over moslims, laat staan over hun ‘profeet’ en ‘god’.
  Je echte overheerser is op wie je geen kritiek meer mag hebben
  De wereldberoemde Franse denker Voltaire schreef het al in de 18e eeuw: als je wilt weten wie er ècht over je heerst, kijk dan naar op wie je geen kritiek meer mag / kunt hebben (dus ook grappen over mag maken) zonder je vrijheid en zelfs leven in gevaar te brengen.
  Heeft Rutte dan helemaal niets goed gedaan? Nou, we hebben een begrotingsoverschot (wat overigens meteen door de ECB en EU wordt afgestraft), de werkeloosheid is weliswaar stijgende maar is jarenlang tamelijk laag geweest, en de infrastructuur is flink verbeterd. Mooie prestaties, maar dat is het dan ook wel.
  Dit is op de drempel van 2020 de zorgwekkende ‘staat van het land’ – een land dat een ongekende welvaart en vrijheid wist op te bouwen, maar zelfvoldaan en gemakzuchtig werd, en zich daardoor van binnenuit en buitenaf liet uithollen en ondermijnen. Als we na de verkiezingen van 2021 al een regering zouden krijgen die het tij wil keren, en die ons land niet nog dieper wil laten opslokken door een (straks federale) neocommunistische EU-superstaat, dan zal het gezien de bovenstaande legio crises, die met de dag verergeren, vele jaren gaan duren voordat de broodnodige ommekeer zijn vruchten gaat afwerpen.

  Xander

  0 reacties :

  Een reactie posten