’Hoge geluidswallen nodig om nieuwe motorcrossbaan in Wieringermeer’

HOLLANDS KROON - MIDDENMEER De motorcrossers moeten rekening houden met ingrijpende geluidsmaatregelen om de zo gewenste motorcrossbaan in de Wieringermeer te kunnen realiseren.


Mike Deutekom  29-8-2019


Dat blijkt uit het advies dat burgemeester en wethouders van Hollands Kroon geven aan de Motorsportfederatie. 

B en W geven de motorcrossers in een uitgebreid advies een aantal punten mee waarop de nog op te stellen milieueffectrapportage (Mer) over de toekomstige baan antwoord moet geven. Daaruit blijkt dat er nog een flink aantal problemen moeten worden overwonnen voordat de seinen op groen komen te staan. Niet alleen voor de beoogde locatie op de hoek tussen de Alkmaarseweg en de Groetweg (de locatie NC10 genoemd) maar ook voor het alternatief, ’locatie 73’ nabij de Zuiderkwelweg. 

Geschikt 

Het college heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord naar een geluidsonderzoek laten kijken. Letterlijk staat er in de beoordeling van de Omgevingsdienst: door de benodigde maatregelen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de geluidsnormen, is het de vraag of beide locaties geschikt zijn voor de realisatie van een crossterrein. Zo moet voor NC10 over een lengte van 365 meter een geluidswal van twaalf meter hoog worden aangelegd, en over een lengte van 340 meter een geluidswal van elf meter hoog. Verder zou daar ook een drie meter hoge wal over een lengte van 155 meter nodig zijn om aan de - door de gemeenteraad gestelde - grens van veertig decibel aan geluidsbelasting bij de omliggende woningen te voldoen. 

Bij de ’locatie 73’ zijn volgens het college soortgelijke hoge geluidswallen nodig (220 meter van twaalf meter hoog, 375 meter van 10,5 meter hoog en een geluidswal van 155 meter lang en tien meter hoog). Hieruit blijkt dat ’op beide locaties de vestiging van een crossbaan mogelijk is maar dat de benodigde maatregelen zeer ingrijpend zijn. Beide locaties scoren op basis van de haalbaarheid zeer slecht’. 

Daar komt bij dat het hoogheemraadschap aangeeft geen toestemming te geven voor een verlaging van het maaiveld. Ook is volgens de Omgevingsdienst niet duidelijk hoe in het geluidsonderzoek rekening is gehouden met springende motoren. Daarnaast moet uit de Mer blijken dat de motorcrossbaan inclusief de geluidswallen landschappelijk inpasbaar is. 

Het college stelt verder nog dat de keuze tussen NC10 en ’locatie 73’ ’mager is onderbouwd’. Alleen op de punten bereikbaarheid en kosten scoort deze beter, niet op geluid bij de woningen.

Noordhollands Dagblad
_________________________________________

Artikelen over motorcrossterrein in Hollands Kroon hier
1 reacties :

Anoniem zei

Die enorm hoge geluidswallen alleen al zijn op geen enkele manier inpasbaar in het vlakke landschap van de Wieringermeer. En dan is het ook nog de vraag of ze het lawaai tegen houden?Stoppen met die gekte!

Een reactie posten