Boeren halen doelen gewasbescherming wél

Datum:
 • dinsdag 20 augustus 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft iedereen misleid met een rapport over gewasbescherming.


   -  20-8-2019
  Dat stelt de Stichting Agri Facts (STAF). In haar publicatie doet het PBL het in de samenvatting voorkomen dat de boeren en tuinders niet hebben voldaan aan de gewasbeschermingsdoelen. STAF concludeert na het lezen van het complete rapport de boeren de doelen wél hebben gehaald.
  Volgens de agrarische factcheckers is essentiële informatie verstopt in de zogeheten ‘Tussenevaluatie gewasbescherming’ van juni 2019, ook wel het ‘drinkwateronderzoek’ genoemd. Uit het rapport bleek dat de normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen slechts met 15% waren gedaald, terwijl dat 50% had moeten zijn. Nationale media brachten dan ook naar buiten dat boeren en tuinders hun doelstellingen op gebied van gewasbeschermingsmiddelen niet haalden.
  Grote misvatting
  Uit onderzoek van STAF blijkt echter dat de daling van de normoverschrijding van 15% niet het landelijke beeld is. Het gaat bij dit percentage om de meest vervuilde meetpunten. Wanneer alle meetpunten in Nederland en de Europese beoordelingssystematiek worden gebruikt, dan blijkt volgens STAF dat boeren en tuinders het doel van 50% minder normoverschrijdingen min of meer wel hebben gehaald. Het PBL heeft in de samenvatting niet expliciet vermeld dat enkel de 15% meest vervuilde meetpunten zijn gebruikt.
  STAF windt zich op over het feit dat dit niet de eerste keer is dat het PBL essentiële informatie verstopt. “Het PBL is hier vaker op aangesproken. Toen werd gezegd dat ‘de literatuurlijst niet voor niks wordt vermeld’. De lezer wordt dus geacht niet alleen het lijvige rapport tot de laatste letter te lezen, maar ook de publicaties in de voetnoten”, aldus Jan Cees Vogelaar, interim-directeur van STAF, in een verklaring.
  Publicatie moet overnieuw
  De stichting heeft een brief geschreven aan het PBL. Daarin hamert het erop dat door ‘de kunst van het weglaten’ ook anderen in de fout gaan. Ook wil STAF dat het PBL de communicatie over zijn Evaluatie Gewasbescherming overnieuw doet. Eerder gaf Joris Baecke, portefeuillehouder Plantgezondheid bij LTO Nederland, in een interview met Boerenbusiness al aan dat het PBL onjuiste feiten rapporteerde.
  Boerenbusiness logo


  4 reacties :

  Anoniem zei

  Natuurlijk, het was te voorzien dat de gif spuitende boeren hun handen in onschuld wassen.
  Ieder rapport of onderzoek is te manipuleren, ze doen tegenwoordig niet anders.

  Anoniem zei

  De slager keurt zijn eigen vlees. Agrifacts is nou niet bepaald een onafhankelijk onderzoeksbureau!

  Anoniem zei

  Goede zaak dat er tegengas op basis van feiten gegeven wordt zodat het duidelijk is dat de geprivatiseerde overheden, universiteiten, onderzoek instanties rapporten produceren met de gewenste politieke conclusies er in. Nederland is wat dat betreft zeer vergaand gecorrumpeerd, zie https://interessantetijden.nl/2019/08/19/opzegging-vertrouwen-nederlandse-rechtstaat-pleit-raad-van-state/

  Anoniem zei

  De uitkomst van ieder onderzoek is te manipuleren en dat gebeurt in Nederland met de regelmaat van de klok.
  Jaren geleden heeft het College, toen nog van Anna Paulowna een convenant afgesproken met de agrariërs en bollenboeren: er zou de helft minder gespoten worden. De gebruikers, inventief als ze zijn, gebruikten inderdaad de helft van de hoeveelheid gif. Wat er dan weer niet bij werd verteld dat het gif 2 x zo sterk was, dus er was ondanks het jubelende College(onnozelen) geen enkele winst behaald.
  Tegenwoordig ontkent iedereen en gaat meteen in de tegenaanval met duur betaalde advocaten.

  Een reactie posten