Wildersproces2 dood – erkenning van politiek proces – kabinet wankelt politiek

Datum:
 • zaterdag 8 juni 2019
 • in
 • Categorie: , ,

 • De erkenning door de minister van Justitie vanavond dat er wel degelijk overleg is geweest over Wildersproces2 tussen Opstelten – destijds minister van Justitie – en het OM over de vervolging van Geert Wilders is dat proces zo dood als een pier. Maar dat is niet meer dan een begin. Welkom in bananenrepubliek Nederland.
  RTL Nieuws liet vanavond de bom ploffen:
  Wildersproces2
  Oud-minister van Justitie Ivo Opstelten (VVD) heeft zich wel degelijk bemoeid met het proces tegen PVV-leider Geert Wilders, vanwege zijn ‘minder-Marokkanen’- uitspraak. Na jaren van officiële ontkenningen tegenover parlement en rechters, geeft de opvolger van Opstelten, minister Ferd Grapperhaus, dit nu officieel toe.
  RTL formuleert het nog bijzonder opzichtig, aangezien de enormiteit van wat hier gebeurde moeilijk kan worden overschat:
  Dat blijkt uit antwoorden van Grapperhaus op vragen van Wilders, die vanavond naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. RTL Nieuws meldde vorig jaar dat Opstelten gesprekken had gevoerd met de top van het Openbaar Ministerie over dat proces-Wilders. Hij zou daarin hebben gezegd dat hij voorstander was van vervolging van Wilders. De zaak ligt extreem gevoelig, omdat het hier gaat om politieke betrokkenheid bij de strafrechtelijke vervolging van een volksvertegenwoordiger.
  Let wel: Geert Wilders was ten tijde van de aanvang van het proces leider van onbetwist de grootste oppositiepartij, hetgeen – ietwat gechargeerd – ook wel betiteld wordt als de leider van de oppositie. Het is eigenlijk nauwelijks voorstelbaar dat de regering daartegen complotteert teneinde hem te kunnen vervolgen. Dit raakt ons staatsbestel aan de wortels. Hiermee is niet alleen vastgesteld dat dit een politiek proces was, waarmee men zich vanuit het kabinet met politieke motieven heeft bemoeid en het heeft gestimuleerd, maar het roept direct ook nog meer vragen op:
  • Wie hier nog meer van afwisten?
  • Hoe lang de zittende regering (Rutte3) er al van op de hoogte was?
  • In hoeverre premier Rutte tevoren was ingelicht?
  • Zou een politieke veteraan als Opstelten dit zo hebben gedaan zonder politiek vooroverleg of rugdekking van de premier (Rutte)?
  En dat is nog maar een begin. Over Wildersproces2 meldt RTL:
  Tot nu toe ontkende het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid glashard dat er ooit overleg was gevoerd over het aanpakken van Wilders. Tegenover de rechters, ook in het hoger beroep, dat eind deze maand wordt vervolgd, is altijd gezegd dat er geen enkel overleg is geweest.
  De nieuwe informatie kan grote gevolgen hebben voor de vervolging van Wilders, omdat het Openbaar Ministerie niet de waarheid heeft gesproken tegenover de rechters. Mogelijk sneuvelt daardoor de hele rechtszaak.
  Dit lijkt me rijkelijk optimistisch over de kansen van het OM in deze zaak. Normaal gesproken kan dit niet anders leiden dan tot directe beëindiging van het proces. Maar eigenlijk is dit al niet – of in ieder geval nauwelijks – meer van belang. Want de politieke positie van het kabinet wordt hiermee zeer wankel. Want om deze zaak volledig op te helderen is het noodzakelijk dat alle stukken worden vrijgegeven. Het kabinet lijkt dat niet van plan:
  Na de onthulling van RTL Nieuws bleek dat dat overleg er wel degelijk was. Bijvoorbeeld over het ‘aangiftetraject’ tegen Wilders. Er dook een notitie op van 2 april 2014, waaruit bleek dat de zaak tussen Opstelten en de toenmalige baas van het OM wél was besproken.
  Nu blijkt bovendien dat het voornemen van het OM om Wilders te vervolgen onderwerp van gesprek was tussen Opstelten en de voorzitter van het college van procureurs-generaal, Herman Bolhaar, op 25 september 2014. Alle stukken die hiermee te maken hebben, worden door het ministerie geheimgehouden (mijn vet, H,).
  En opnieuw blijkt dat de firma leugen en bedrog Rutte cs dieper zit en groter is dan je je in je ergste dromen kon voorstellen:
  Dit geldt ook voor alle ambtelijke adviezen over de vervolging van Wilders, op basis van stukken van het Openbaar Ministerie. Tot dusver werd gesuggereerd dat dergelijke stukken er niet waren. Grapperhaus biecht nu op dat er toch meerdere ambtelijke notities zijn. Deze stukken zijn tot dusver achtergehouden voor rechters, voor de Tweede Kamer, en in een procedure van RTL Nieuws op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
  Formeel wordt het vervolg:
  Op 19 juni behandelt een rechtbank deze procedure. Een week later, op 25 juni, wordt het hoger beroep in de strafzaak tegen Wilders hervat. Het OM en het ministerie van Justitie blijven overigens benadrukken dat het OM ‘zelfstandig’ een besluit heeft genomen om Wilders te vervolgen.
  Opmerkelijk is verder dat Opstelten en Bolhaar – die de de afgelopen maanden achter gesloten deuren zijn gehoord – last hadden van ‘geheugenverlies’. Volgens bronnen van RTL Nieuws verklaarden zij daar dat zij geen herinneringen’ hadden aan hun overleg over de vervolging van Wilders.
  Hoe dit juridisch in eerste aanleg gaat aflopen valt niet moeilijk te voorspellen. Advocaat Knoops zal een motie indienen voor vrijspraak en om het proces per direct te beëindigen, en die zal worden toegewezen. Geen rechter die zichzelf respecteert kan hier nog mee doorgaan. Dat wat betreft het Wildersproces2.
  De volgende stappen zijn het aanpakken van het gelieg van de betreffende ambtsdragers. Hier staan straffen op die ik niet direct paraat heb, maar dat deze mensen (van het OM) nooit meer kunnen terugkeren in hun respectievelijke functies lijkt me klip en klaar. De chaos binnen het OM is al zo groot, maar toch is er geen alternatief. De wond moet worden uitgebrand. Bovendien is het voor zover ik me bewust ben niet mogelijk bij het OM te werken met een strafblad – en dat gaan deze mensen nu krijgen.
  Dan de politieke kant van de zaak. Duidelijk is dat het kabinet hiermee ernstig in verlegenheid is gebracht – op zijn best. Politiek was de Minister van Justitie toch al politiek verantwoordelijk (ook al was Grapperhaus niet direct betrokken bij het vervolgingsoverleg), maar Grapperhauis is er sinds de aanvang van zijn ministerschap op blijven zitten, en heeft vrolijk meegedaan aan de ontkenningen. Zijn politieke situatie is al even hopeloos als de strafrechtelijke van de betreffende OM-ambtenaren.
  En het daar op volgende onderwerp wordt de positie van de premier. Heeft minister van justitie Grapperhaus na ontdekking van de situatie waarin hij kwam te verkeren niet eerst overlegd met de premier hoe hier mee om te gaan? Onvoorstelbaar te denken dat hij dat heeft nagelaten. Dat Grapperhaus de bestaande situatie pas erkende nadat er een ambtenaar getuigde zegt eigenlijk al genoeg. Rutte moet hier derhalve óók van geweten hebben – al het andere zijn praatjes voor de vaak. Deze vaststelling betekent onvermijdelijk het einde van het kabinet.  Rutte kan in deze situatie nooit blijven zitten, en met zijn verdwijnen valt het kabinet.
  Elke andere uitkomst dan wat ik hierboven beschrijf is een schandvlek op de democratie die voor iedereen zichtbaar blijft en dit kabinet aan zal blijven kleven. Politiek kun je dit niet blijven steunen zonder de hoon van het hele land over jezelf af te roepen. Voor dat besef hebben de regeringscoalities nu een paar dagen om het door te laten dringen. Dit valt niet goed te praten, en niet te ontkennen. Over deze situatie hoeft verder niet worden gedebatteerd: het kabinet moet naar huis en nieuwe verkiezingen zijn broodnodig.

  Meer over Wildersproces2 op Veren of Lood vindt u hier.

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Artikel 140 strafrecht is van toepassing op alle betrokkenen qua uitvoering.
  1.
  Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  2.
  Deelneming aan de voortzetting van de werkzaamheid van een organisatie die bij onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden is verklaard of van rechtswege is verboden of ten aanzien waarvan een onherroepelijke verklaring als bedoeld in artikel 122, eerste lid, van Boek 10 Burgerlijk Wetboek is afgegeven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
  3.
  Ten aanzien van de oprichters, leiders of bestuurders kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd.
  4.
  Onder deelneming als omschreven in het eerste lid wordt mede begrepen het verlenen van geldelijke of andere stoffelijke steun aan alsmede het werven van gelden of personen ten behoeve van de daar omschreven organisatie. Zelf proberen de leden van deze criminele organisatie structureel de dans te ontspringen door zichzelf immuniteit te verlenen, zie https://www.eerstekamer.nl/verslagdeel/20151110/initiatiefvoorstel_opheffing . Dan "weet" je meteen welke politieke verenigingen deel van deze criminele organisatie zijn.

  Een reactie posten