Crossers hopen te finishen

Datum:
 • zaterdag 8 juni 2019
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon -  Middenmeer - Onderzoeksplan voor permanente motorcrossbaan op locatie NC10 ter inzage.


  Mike Deutekom 8-6-2019
  Als alle onderzoeken positief worden afgerond en 'de politiek' na bijna vijfenveertig jaar groen licht geeft, dan kunnen de motorcrossers in 2023 mondjesmaat de eigen baan gaan gebruiken. De basis voor het milieuonderzoek ligt nu ter inzage.

  Voor de realisatie van de motorcrossbaan op de locatie NC10 in de hoek van de Groetweg/Alkmaarseweg bij Middenmeer is een milieu-effectrapportage (MER) nodig. Wat nu ter inzage ligt is de notitie reikwijdte en detailniveau, waarin aangegeven is wat er wel en niet onderzocht wordt. Hiermee willen we iedereen duidelijkheid geven, zegt Gert Meereboer, voorzitter van de motorcrossers.

  Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om hun zienswijze over de plannen van de crossers te geven, zodat dit meegenomen kan worden in het milieuonderzoek.

  Finish 

  De motorcrossers proberen sinds 1975 ín Noord-Holland Noord een permanente crossbaan te realiseren. In 2007 kregen de samenwerkende crossers uit Den Helder, Alkmaar en Niedorp hulp van de provincie die de grond van beoogde locatie NC10 aankocht. Maar ook daarna volgt er onderzoek op onderzoek. Nu lijkt de finish eindelijk in zicht te komen, al durft Meereboer pas te juichen als de eerste schop de grond in gaat.

  ,,Van alle locaties die onderzocht zijn is de hoek Groetweg/Alkmaarseweg de meest geschikte gebleken op het gebied van bereikbaarheid en kosten. En dan is er niet alleen in Hollands Kroon gekeken maar ook elders in Noord-Holland. Die plekken konden we niet buiten beschouwing laten, omdat het een regionaal motorcrossterrein wordt", zegt Meereboer.

  ,,De tweede locatie was tussen de Hoekvaart en Lage Kwelvaart in de Wieringermeer. Voor beiden zijn hoge kosten te verwachten aan geluidswerende maatregelen, maar voor de laatste plek is een nieuwe weg nodig voor de noodzakelijke bereikbaarheid", stelt de motorcrossvoorman.

  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten