Vraag huurhuis sluit niet aan

Datum:
 • maandag 5 november 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Anna Paulowna - Ruim de helft van het aanbod naar alleenstaanden - Levensloopbestendige woningen nodig
  Lydia Jasper 5-11-2018


  Het aanbod van de huidige woningcorporaties sluit niet meer aan bij de vraag. Dat concludeert directeur Ben Broxterman van Woningbouwvereniging Anna Paulowna. 

  Anna Paulowna werkt als een magneet op met name ouderen die huren of willen huren. Vanuit omliggende dorpen trekken inwoners graag naar de kern, omdat het over voorzieningen als een winkelcentrum en een treinstation beschikt. De vraag naar voornamelijk levensloopbestendige woningen is groot, maar het aanbod blijft achter. ,,Er zijn genoeg eengezinswoningen", legt Broxterman uit. "Maar het traditionele gezin neemt een steeds minder grote plek in ons bestand in. Er is een mismatch tussen aanbod en - toekomstige vraag." 

  Voorrang 

  Volgens de Concept Rapportage Woonruimteverdeling Hollands Kroon 2017 wordt momenteel ruim de helft van het aanbod toegewezen aan alleenstaanden. De rapportage is samengesteld door Woningbouwvereniging Anna Paulowna, Woningbouwvereniging Beter Wonen en Wooncompagnie. Zo'n 30 procent betrof toewijzing van huurhuizen aan tweepersoonshuishoudens. Driepersoonshuishoudens zijn goed voor tien procent, evenals huishoudens met vier of meer men sen. In 2017 zijn 298 woningen aangeboden. Daarvan zijn 32 huizen direct bemiddeld. Dit betreft voornamelijk het met voorrang toewijzen aan vergunninghouders. Het grootste aandeel van het aanbod lag in Anna Paulowna (22 procent) gevolgd door Hippolytushoef (negentien procent) en Breezand (achttien procent). 


  _________________________________________________
  Vervolg

  Zes jaar wachten op woning

  Huurhuis Anna Paulowna gewild


  Lydia Jasper 5-11-2018

  Anna Paulowna - Wie in Anna Paulowna een woning wil huren, moet geen haast hebben want de gemiddelde wachttijd is 5,9 jaar. Er zijn grote verschillen tussen de kernen in de gemeente Hollands Kroon. Nieuwe Níedorp volgt met een inschrijftermijn van bijna 5,5 jaar. In Westerland kunnen huurders met anderhalf jaar slagen. 

  De cijfers komen uit de onlangs verschenen Concept Rapportage Woonruimteverdeling Hollands Kroon 2017. Woningbouwvereniging Anna Paulowna, Woningbouwvereniging Beter Wonen 
  (Hippolytushoef) en Wooncompagnie (Hoorn) maakten de samenvatting. Ze gebruikten daarvoor cijfers van hun gezamenlijke website.

   ,,Anna Paulowna is een populaire kern", legt directeur Ben Broxterman van Woningbouwvereniging Anna Paulowna uit. ,,Ik zie dat inwoners de overstap maken van omliggende dorpen naar Anna Paulowna, maar niet andersom. Vooral als ze wat ouder zijn en naar een dorp willen verhuizen met rneer voorzieningen" Zo is er een winkelcentrum met vier supermarkten en een treinstation."

  Aanbod 

  Met name ouderen willen naar Anna Paulowna. ,,Het aanbod van huurhuizen is beperkt', geeft Brox- terman toe. ,,Dat heeft meerdere oorzaken. We hebben niet veel grond beschikbaar, waardoor we be- perkt zijn ín onze mogelijkheden. Waar het in of rond he centrum kan hopen we op korte termijn wat woningen of appartementen te realiseren. Ook kleine plannen kunnen enige soelaas bieden. Daarnaast heb je de situatie dat we verouderde huizen slopen en daar minder - maar wel ruimer opgezette - huurhuizen voor terugbouwen. Zoals aan de Smidsweg waar twaalf levensloopbestendige woningen op de plek van voorheen achttien huizen komen." 

  Kruíswin

  Het plan Kruiszwin - zo'n veertig seniorenwoningen in het centrum - ligt al jaren stil. Daar had de woningbouwvereniging haar hoop op gevestigd. ,,Misschien hebben we ons daar te lang op gericht. Er waren twee grote problemen. Zo zou er sprake van zijn dat de grond op een aardkundig rnonument stond. Met veel moeite hebben we kunnen aantonen dat dat niet het geval was. Maar dat neemt de provincie pas in 2020 op in een aangepaste omgevingsverordening. Daarna volgt de tweede horde: het nut aantonen van bouwen buiten bestaand bebouwd gebied bij de provincie." 

  Vronervaart Broxterman is momenteel in gesprek met de gemeente Hollands Kroon over onder andere bouwen aan de Molenvaart; op die plek waar eerst woonvoorziening Vronervaart stond, schuin tegenover de Hema. ,,Op die vijfduizend vierkante meter hopen we tien, vijftien woningen neer te zetten.We moeten wel ruimte openhouden als toegangsweg naar Kruiszwin. Anders schieten we onszelf in de voet als we daar in de toekomst wel mogen bouwen."

  Noordhollands Dagblad

  1 reacties :

  Sam Kooy zei

  "Vergunninghouders" ...... ander woord voor asielzoekers ?

  Een reactie posten