Keek op de Week (35) met vuilimport, veiligheid en .......

Datum:
 • zondag 2 september 2018
 • in
 • Categorie: , , , , ,
 • Dieptepunten in week 35 van 2018 (27 aug. tot 2 sept.)
  1. HVC vuilimport


  De 2e Kamerleden waren verbaasd, zo stond deze week in de krant te lezen, dat afval geïmporteerd wordt om in Nederland o.a. door HVC te laten verbranden. En deze keer kan het niet de schuld van energiedeskundige en voormalig fractievoorzitter in de 2e praatkamer  Diederik Samson zijn want die ‘werkte’ toen nog niet bij HVC en bovendien lijkt die import inmiddels al een jarenlange traditie te zijn. Zo is het bij JAS bekend dat al rond het jaar 2000 de Amsterdamse vuilverbranding afval uit de streken rond Maastricht opkocht om dat met vrachtwagens naar Amsterdam te vervoeren om aldaar te laten verbranden. Als men dan vragen stelde over de onnodige transportkosten was het antwoord: Och, die paar extra centen per ton stellen niet zoveel voor en dat kan makkelijk uit.

  Het zou JAS trouwens niet verbazen dat het te verbranden afval ook nog eens qua milieupolitiek beschouwd wordt als een ‘vriendelijke’ brandstof, welke net als hout verbranden als CO2 neutraal beschouwd wordt en waaraan geen emissiekosten kleven waardoor het opwekken van stroom een maximaal winstgevend gebeuren is waarvoor de consument evenwel de maximale prijs moet betalen.

  Dat het afval met bulkcarriers van overzee aangevoerd moet worden met schepen welke gemakkelijk 60 ton brandstof/etmaal (belastingvrij) verstoken en waarvoor extra bufferstortplaatsen aangelegd moeten omdat massale scheepsaanvoer van bulk nu eenmaal stootsgewijs gaat, noodzaakt deze aanvoer o.a. dat stortplaatsen bij Medemblik zo moeilijk en traag leeg te halen zijn zodat wederom de bewoners voor de energiepolitiek niet alleen financieel extra maar ook qua gezondheid/stankoverlast moeten bloeden.


  Nu begrijpt stichting JAS het ook niet meer want wij dachten altijd dat in 2010 bij Harlingen het laatste stukje Deltawerken gereed was gekomen. Intussen is de dijk/waterkering in Den Oever veranderd en de kade wat opgehoogd en thans bereiken ons berichten dat de dijk tussen  Wieringen en Den Helder ook opgehoogd moet worden wegens een statistische mogelijkheid dat eens in de 4000 jaar de boel daar overstroomt. Aan de voet van deze dijk zal het niet liggen want die is inmiddels door aanslibbing honderden meters, zo niet een kilometer breed en dat niet in het minst door de op klussen beluste waterbouwers die even verderop driftig duizenden tonnen zand bij Den Helder opspuiten wat vlot daarna richting Waddenzee getransporteerd wordt; er is inmiddels duinvorming waarneembaar westelijk van de Normerven. Aan de zoetwaterkant van de dijk, het Amstelmeer dus, is het dan ook veel dieper dan aan de Waddenzeekant.

  Men berekent en neemt nu aan dat een statistische risico van eens in de 4000 jaar onacceptabel is terwijl bij het ophogen van de Balgzanddijk zo rond 1980 deze deltahoogte voor jarenlange en dus ook statistisch/theoretische veiligheid zou hebben moeten zorgen. Nu opeens na 35 jaar de schop er dan maar weer in terwijl van deze experts een periode voor herziening van 200 jaar minimaal te verwachten zou moeten zijn?

  Of gaat het er hierom de ingenieursbureau’s en waterbouwers aan een klusje te helpen? En tenslotte mag de bevolking van Hollands Kroon meedenken en met plannen komen? Welke plannen dan - een plannetje voor een uitkijkpunt of het aanleggen van een wandelpad soms?

  En als men het over veiligheid heeft weet Stichting JAS er ook nog wel eentje. Op 1/2 september 1859 bereikte een magnetische storm, veroorzaakt door een extreme zonne-explosie de aarde. Het gevolg was dat op aarde, dat toen een uiterst beperkt elektriciteit en/telegraaf systeem had, deze installaties deels opgeblazen werden of in brand vlogen en telegrafisten elektrische schokken kregen. In 2012 vond er weer zo’n explosie plaats op de zon maar deze was niet op de aarde gericht maar had nu, volgens alweer die berekeningen etc. een dermate schade aan het elektriciteits/computer/communicatie netwerk veroorzaakt dat de gehele wereldeconomie in zou storten met alle gevolgen van dien zoals oorlogen, hongersnood, massasterfte, oproer en opstand en uiteraard het uitvallen van het Liander netwerk waardoor de pompjes van Uitwaterende sluizen, de sluisdeurtjes en gemalen niet meer werken zodat een acute volksverhuizing binnen enkele dagen vanuit het westen van dit land naar elders (wie wil ons op zo’n moment hebben?) op de fiets (elektrische auto’s doen het niet en de benzinestation werken ook niet meer) noodzakelijk wordt.

  Over veiligheid gesproken dus waar ‘onze’ bestuurders zich druk om maken. Natuurlijk maken zij zich druk over de veiligheid en dat is de veiligheid van hun portemonnee.


  In de uitgave van Binnenlands bestuur van 21 augustus j.l. staat een artikel genaamd  ‘College van Overbetuwe is te machtig’.
  In de coalitie zitten CDA, VVD en Gemeentebelangen welke met een absolute meerderheid ‘regeren’ (lees: hun belangen nastreven). De raad wordt regelmatig gepasseerd, met innige toestemming van de coalitiepartners waardoor B&W vrij spel hebben.

  Jammer dat Binnenlands bestuur de overeenkomsten met Hollands Kroon niet in hetzelfde artikel heeft opgenomen, zij het dat voor Gemeentebelangen de Seniorenpartij van Pancras ingevuld moet worden waar niet alleen de raad (oppositie?!) maar de gehele bevolking door Nawijn & Co genegeerd wordt. Saillant detail bij de Seniorenpartij is dat zowel Jip Pancras, Pim de Herder als Gerrit Roos hun wortels hebben in de VVD waarin Gerrit Roos de laatste keer zelfs op de kieslijst van de VVD stond en politieke polsstokspringer Pim de Herder deze keer afkomstig is vanuit de Vrije Liberalen.
  Overigens is de onderdanige houding van wat voorheen volksvertegenwoordigers genoemd werden nationaal en niet alleen beperkt en gekenmerkt door de bestuurlijke minachting voor de bevolking in deze Overbetuwe en Hollands Kroon  maar ook bij de klapmachine a la Oostblokmodel in de 2e Kamer welke systematisch negeert wat onder het volk leeft.

  Men leze hiertoe het artikel van Prof. Lukkes dd. 30 augustus j.l. bij Stichting JAS met titel ‘Gezichten van het overheidsbeleid’ welke naar de mening van JAS zuiver gebaseerd is op een dictatoriale aansturing van dit continent vanuit Brussel maar wellicht ook vanuit Berlijn.

  Het is inmiddels zo’n 100 jaar geleden dat dit continent uiteindelijk vooral door de Pruisische mentaliteit (Duitsland) zich in de 1e wereldoorlog stortte welke 20 jaar later ‘dunnetjes’ werd overgedaan met de 2e wereldoorlog door dat land en nu, onder aanvoering van het bevriende staatshoofd Merkel (Hitler was tot op een dag voor de inval in Nederland op 10 mei 1940 ook een bevriend staatshoofd) zich wederom in chaos en willekeur lijkt te willen storten.

  Redactie JAS
  0 reacties :

  Een reactie posten