College Overbetuwe is te machtig

Datum:
 • dinsdag 21 augustus 2018
 • in
 • Categorie:
 • ‘Het college is te machtig en de raad te onmachtig’,   De raad van Overbetuwe voelt zichzelf niet ‘de baas’ en gedraagt zich ook niet als zodanig. Veelal wordt het ritme en de inhoud van het college gevolgd. Het college is te machtig en de raad te onmachtig. Dat komt mede door de dominantie van het CDA in de vorige en de huidige bestuursperiode. Dat concludeert bureau Berenschot in zijn rapport Schurende democratie, waarin de samenwerking tussen - vorige en huidige - gemeenteraad en college in de Gelderse gemeente is onderzocht.  Frustratie
  Er wordt niet geacteerd als één raad, ‘waardoor er geen gedeeld perspectief is op het functioneren van de lokale democratie’, concludeert Berenschot. Het bureau vindt het daarbij opvallend dat de raad daarin ook niet investeert, terwijl de raad wel gefrustreerd is over de gang van zaken.

  Smetjes
  Die frustratie wordt mede ingegeven door het feit dat amendementen niet altijd worden uitgevoerd, toezeggingen niet worden nagekomen en de pers regelmatig eerder van beleidswijzigingen op de hoogte is dan de raad. ‘Ieder smetje op zich is geen halszaak. Maar al deze smetjes bij elkaar zorgen voor een groot gevoel van frustratie bij de raad, en dan vooral de oppositie’, aldus Berenschot.

  Onprettig
  Het college heeft niet zo veel boodschap aan de raad en is ‘inhoudelijk en relationeel gezien vooral met zichzelf in gesprek’. De positie van B en W is sterk. ‘De lijnen met de samenleving zijn kort, maar leiden soms tot situaties waarin het college bepaalde kwesties al heeft opgelost voordat deze bij de raad terechtkomen’, stelt Berenschot. De gemeenteraad wordt niet of te laat betrokken in het proces, wat de raad als onprettig ervaart.

  Disbalans
  Al met al is sprake van een disbalans tussen college en raad. ‘Het college is te machtig en de raad te onmachtig’, stelt Berenschot. Mede daardoor krijgt de raad weinig inhoudelijke keuzes voorgelegd. De raad zelf spreekt het college daar niet goed op aan ‘omdat ze zoekende zijn naar eigen positie en rolinvulling’. Het college agendeert ad hoc. De raad spreekt het college niet aan op het ontbreken van een langetermijnstrategie. Ook wordt het college niet op het matje geroepen als de raad niet goed wordt geïnformeerd en/of er stukken worden achtergehouden.

  Monistisch
  Het bestuur van Overbetuwe wordt door een deel van de raad als monistisch ervaren, omdat coalitiefracties door ‘hun’ wethouder eerder worden geïnformeerd. Het debat in de raad gaat vaak tussen oppositie en het college. Omdat Overbetuwe de vorige en de huidige periode een ‘sterke, dominante’ partij in de coalitie heeft (het CDA, red), opereert de coalitie en het college ‘bestuurscentrisch’. Daarmee bedoelt Berenschot dat het bestuur sterk gericht is op zakendoen, op resultaten boeken en efficiënt en effectief bestuur. ‘De focus ligt minder op debat, op waarden/ideologische tegenstellingen en het met de raad open bepalen van koers en richting. Dit typeert het lokale, politiek-bestuurlijke systeem in Overbetuwe.’

  Relatietherapie
  Relatietherapie is in de Overbetuwse situatie nodig, stelt Berenschot. Het bureau doet zeven aanbevelingen. Zo moet worden geïnvesteerd in een gedragen beeld over de lokale democratie in Overbetuwe. Daar moet ook de samenleving bij worden betrokken. De raad moet een dag de hei op om onderlinge proces- en samenwerkingsafspraken te maken. De gemeenteraad moet meer de eigen (raads)agenda bepalen. Het college moet zijn leven beteren. Het moet onder meer de raad in staat stellen zijn kaderstellende en controlerende taak goed uit te oefenen en niet te veel sturen.
  Binnenlands Bestuur

  7 reacties :

  Anoniem zei

  Zo werkt het in Hollands Kroon ook. Coalitiepartijen volgen slaafs het college en er is nauwelijks sprake van dualisme.

  Dekker zei

  Wat al tientallen jaren fout is verander je niet met een dagje op de hei en al helemaal niet bij politici die niet de intentie hebben eens democratisch te gaan denken en handelen. Kortom net als in Hollands Kroon blijft het bij mooie woorden en zal er niets veranderen, of het domme volk moet eens van de roze wolk afkomen.

  Chiene Vos zei

  In Alkmaar is hetzelfde probleem gaande. Denk wel overal zo een beetje in Nederland .De politieke structuur is tegenwoordig behoorlijk uit balans .Maar dat gaat zover als dat de burger het wil toestaan .(Nog wel!) de meeste mensen hebben nog geen flauw benul totdat ze iets anders willen dan wat een college beslist . Maar naarmate er meer irritatie komt zal hopelijk ook dit veranderen tenzij de democratie buiten spel wordt gezet .

  Anoniem zei

  In heel Nederland is de democratie al lang ten grave gedragen, alleen hebben de meesten het nog niet door. Dat besef komt pas als het te laat is. Zo was het in 1939 ook, iedereen liet zich maar wat op de mouw spelden. daarom is het vak geschiedenis zo belangrijk, de geschiedenis herhaalt zich alleen de politici leren er niets van, die hebben een eigen agenda.

  Anoniem zei

  Anoniem zei:Zo werkt het in Hollands Kroon ook. Coalitiepartijen volgen slaafs het college en worden de raadsleden naar het inzicht,mening en handelswijze van het nu uit drie wethouders en burgemeester Nawijn bestaande College van alle gebeurtenissen op de hoogte gehouden.Of dat ook de werkelijkheid betreft wordt geen aandacht aanbesteed en lijken de raadsleden ook wel Zure Gekken te zijn.

  Anoniem zei

  Zitten in Alkmaar niet de vertrokken topambtenaren van Hollands Kroon de boel te verzieken?

  Anoniem zei

  Ja die "top" ambtenaren van Hollands Kroon zijn nog steeds de boel ook in Alkmaar aan het verzieken.Hoelang ze dat (nog) volhouden hangt af van collega ambtenaren die door krijgen met wat voor onzinnige ideeën zij de touwtjes in handen proberen te houden en de bodem van de schatkist nadrukkelijk inzicht gekomen is.Welke gemeente daarna de gelukkige zal worden hangt af van het denkvermogen van ambtenaren die ook tot een slimste gemeente van Nederland willen behoren.

  Een reactie posten